overloon nieuws

Verbouwing gemeentehuis, Boxmeer

Gepubliceerd op 26 mei 2023 om 15:48

Het gemeentehuis wordt groter zodat al onze medewerkers straks in Boxmeer kunnen werken.

Het wordt een en duurzaam ontwerp dat past bij de tijd en doelen van ons Land van Cuijk. Door het sluiten van uiteindelijk vier gemeentehuizen levert dit een besparing op voor de gemeente.

Animatiefilmpje

waarom in Boxmeer? Is het niet heel duur? En wat gebeurt er met de andere gemeentehuizen? Inwoners hebben best nog wat vragen. Bekijk op YouTube het filmpje waarin we uitleggen waarom we voor verbouwen kiezen.(Deze link https://www.youtube.com/watch?v=WmokpnfL3G8

 

Planning

Dit is de planning voor de bouw. Dat betekent dat als alles naar wens verloopt, het gemeentehuis eind 2024 weer helemaal in gebruik wordt genomen.

Overzicht van de planning tijdens het ontwerpproces

  • Voorlopig ontwerp: januari tot en met maart 2022
  • Raadsbesluit: VO en krediet mei 2022
  • Definitief ontwerp: mei tot en met september 2022
  • Technisch ontwerp: september tot en met december 2022
  • Uitvoering ontwerp: december 2022 tot en met maart 2023

Overzicht van de planning tijdens het bouwproces

  • Aanbesteding: augustus 2022 tot en met april 2023
  • Realisatie/bouw: april 2023 tot en met oktober 2024
  • Inrichting gebouw: december 2023 tot en met november 2024
  • Ingebruikname: november 2024

Meer informatie vind je in de Raadsinformatiebrief Stand van zaken nieuwbouw en verbouw gemeentehuis

Ideeën of vragen?

Heb je ideeën of vragen, mail dan naar projectondersteuner Lieke Vogels: l.vogels@landvancuijk.nl.

 

Waarom wordt het gemeentehuis in Boxmeer verbouwd en worden andere gebouwen niet gebruikt?

Op 13 januari 2021 heeft het Land van Cuijk-beraad unaniem besloten dat het gemeentebestuur en medewerkers op één plaats moeten werken. Daarna is verder onderzoek gedaan naar bestaande gemeentehuizen, gebouwen van de gemeente, gebouwen van andere organisaties en complete nieuwbouw.

Uit onderzoek is gebleken dat het gemeentehuis in Boxmeer de meest voor de hand liggende plaats is. Het is het nieuwste gebouw en in verhouding het gemakkelijkst duurzaam, gasloos en energieneutraal te maken. De stuurgroep Land van Cuijk, het Land van Cuijk-beraad en de afzonderlijke raden van de voormalige gemeenten zijn hiermee akkoord gegaan.

Is ruim €18 miljoen niet heel veel geld voor een verbouwing?

Ruim 18 miljoen is de kredietaanvraag. Daar zit ook een extra risicoreservering in en de vervroegde vernieuwing van een installatie. Het gaat in ieder geval om veel geld, maar eigenlijk kan de verbouwing met gesloten beurs. Het kost de inwoners van de gemeente Land van Cuijk geen extra geld.

Van 5 gemeentehuizen naar 1, is sowieso al een grote kostenbesparing. Tel maar uit. Het is een enorm verschil of je hypotheek of huur, voor 5 huizen of voor 1 betaalt. En wat denk je van onderhoud, reparaties en energiekosten?  Zeker als het om oudere huizen gaat, kunnen de kosten flink stijgen. Door één duurzaam, gasloos en energieneutraal gemeentehuis te gebruiken in plaats van de 5 tot nog toe, besparen we elk jaar ruim 1 miljoen euro.

De kans is groot dat de verkoop van de andere 4 gemeentehuizen (Grave en Cuijk zijn nu nog in gebruik als tijdelijke huisvesting) ook nog extra geld oplevert.

Het conceptontwerp ziet er heel mooi uit. Kan het niet wat minder luxe?

Het nieuwe gemeentehuis wordt voor 40 jaar gebouwd en medewerkers verdienen een goede werkplek, maar er is geen sprake van luxe. Er wordt sober en doelmatig ontworpen. Wel is het huis van de gemeente ook ons visitekaartje en moet het Land van Cuijk met 90.000 inwoners een goed functionerend gebouw hebben. Dat er gebouwd wordt met gemeenschapsgeld, wordt geen moment vergeten. Er wordt bij het ontwerp steeds goed gekeken waar kosten te besparen zijn.

Voorbeeld: de gemeente Land van Cuijk heeft zo’n 700 medewerkers. In totaal worden er 405 Arbo technische werkplekken ingericht. Want niet iedereen is er op hetzelfde moment en er kan ook thuis worden gewerkt. De flexibele werkplek, is een van de manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo wordt bij elke keuze bekeken of het zuiniger kan.

 

Voor meer informatie van de Verbouwing gemeentehuis zie Bron:https://www.gemeentelandvancuijk.nl/gemeentehuis#vraag-en-antwoord-nieuwbouw-gemeentehuis


«   »