Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 31 mei 2023 om 19:44

Nieuws en informatie van de gemeentes Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Lezingen gezondheid

Dit jaar nodigen GGD Hart voor Brabant en Gemeente Land van Cuijk allerlei sprekers uit om te komen praten over gezondheid.

 

Op donderdagavond 11 mei was Iris den Biesen van Diëtistenpraktijk Tahnee Lifestyle te gast in het Cultureel Centrum Myllesweerd te Mill om een lezing te geven over hoe leefstijl en voeding je fit laat voelen. Aanwezigen raakten geïnspireerd door de lezing om met voeding en gezondheid aan de slag te gaan. Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze manier van leven en door onze leefomgeving.

Iris legde uit hoe je makkelijk gezonde keuzes kan maken en zorgde voor verheldering over voeding en leefstijl.

 

De volgende lezing ‘Daag uit die hersenen’ wordt verzorgd door Erik Scherder. Hij zal op 24 juni spreken in de Schouwburg Cuijk. Kaartjes zijn beschikbaar via: www.gemeentelandvancuijk.nl/lezingenggd

 

 

Rijbewijs gemakkelijk en snel online verlengen

Vervelend hè, wachten? Dat vinden wij ook. Daarom maken we het je extra makkelijk om je rijbewijs te verlengen, want wist je al dat dit gewoon online kan? Online regelen doe je heel eenvoudig. Het bespaart je wachten op een afspraak én een extra bezoek aan het gemeentehuis!

Hoe zit dit?
Normaal gesproken moet je een afspraak maken voor het aanvragen én een afspraak maken voor het afhalen. Twee keer naar het gemeentehuis dus. Door drukte kan het zijn dat je niet meteen een eerste afspraak kunt plannen en wat langer moet wachten. Door het online verlengen omzeil je die wachttijd bij de gemeente.
Je gaat dan naar een erkende RDW-fotograaf, er is er altijd wel een in jouw omgeving. Die stuurt de pasfoto en je handtekening veilig (digitaal) op. Op deze manier hoef je alleen nog een afspraak te maken voor het afhalen van je rijbewijs. Dan kan meestal al na 2 werkdagen, terwijl je anders 5 werkdagen moet wachten. Handig!

Waar kan ik mijn rijbewijs online verlengen?
Dat kan via de website van RDW: www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/rijbewijs-aanvragen/rijbewijs-verlengen.
Voor het online verlengen heb je de DigiD-app nodig waaraan de ID-check is toegevoegd. Of je hebt een identiteitsbewijs met pincode en de DigiD-app. Lees de overige voorwaarden en het stappenplan op de website van RDW.

Meer weten over het verlengen van je rijbewijs? Kijk dan op www.gemeentelandvancuijk.nl/rijbewijs.

 

Op vakantie? Wees op tijd met verlengen of aanvragen van je reisdocument!

De vakantieperiode komt er weer aan. Weet jij of je nog kunt reizen met je paspoort of ID-kaart? Nu is een goed moment om te checken of je reisdocument nog geldig is.

Met de zomer in zicht raden we je aan om reisdocumenten van jou en/of je minderjarige kinderen op tijd te verlengen of aan te vragen. We merken dat het vlak voor de zomer erg druk is met aanvragen, waardoor we dan geen garantie kunnen geven dat jij je reisdocument op tijd hebt. Plan dus op tijd een afspraak in! Je kunt je reisdocument helaas niet online verlengen of aanvragen.

Voor meer informatie over je reisdocumenten kun je terecht op www.gemeentelandvancuijk.nl/Identiteits-paspoort-en-rijbewijs.

 

 

 

Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorghelden

 

Op 20 april kwamen ruim 100 mantelzorgers bij elkaar om te praten over aandachtspunten voor de toekomst. We hebben veel input opgehaald voor het nieuwe mantelzorgbeleid. Het is voor mantelzorgers niet altijd mogelijk om overal bij te kunnen zijn. Kon je niet bij deze bijeenkomst zijn en wil je toch nog graag jouw input meegeven? Dat kan t/m 7 juni via deze QR-code. 

 

 

Vergaderingen en bijeenkomsten raad Land van Cuijk

 

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Thema-avond

Op donderdag 8 juni a.s. vinden gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over Voortgang accommodatiebeleid en Verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Thema-avond 2 gaat de Natuurvisie (deel 2) en Klimaatbestendig Land van Cuijk.
Op donderdag 15 juni a.s. is de tweede thema-avond. Er vinden dan eveneens gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over de Opgavennotitie en het Pachtbeleid. Thema-avond 2 gaat over de Mobiliteitsvisie en het Water- en rioleringsprogramma.

 

Commissies

Op donderdag 22 juni a.s. vergaderen de commissies Omgeving en Inwoners.

 

Raadsvergadering

Op donderdag 29 juni a.s. vergadert de raad.

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vind je de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). Je vind er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kun je een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Het maken van beeld- en geluidsopnames is alleen toegestaan wanneer je dit vooraf hebt gemeld bij de griffie (via griffie@landvancuijk.nl) of voorafgaand aan de vergadering meld bij de voorzitter, en de gegeven aanwijzingen volgt.

 

Spreekrecht

Je kun gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraag je spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover je niet kunt inspreken. Bij de commissies spreek je in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om jouw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende thema-avonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. Hierbij kun je een nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de thema-avond via griffie@landvancuijk.nl. We gaan graag met u in gesprek!

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

 

Verkeersexamen in Boxmeer

‘Je hand uitsteken dus’

 

De basisschoolleerlingen van de scholen in de regio Boxmeer en Sint Anthonis zijn op woensdag 24 mei jl. in de weer geweest voor het behalen van het praktisch verkeersexamen. Ongeveer 225 kinderen vertrokken vanaf het Raadhuisplein om de route te fietsen.

 

Omdat de meeste kinderen straks naar de middelbare school fietsen, is dit verkeersexamen belangrijk. Je mag bij het praktijkexamen maximaal vijf strafpunten hebben. Een hand vergeten uit te steken is een strafpunt, maar geen voorrang verlenen of over de stoep fietsen is drie strafpunten. Dat tikt aan.

 

Vaardigheden op de fiets laten zien is voor een aantal kinderen best spannend. Daar staat tegenover dat de route ruim van te voren grondig verkend kan worden. Daar wordt altijd gretig gebruik van gemaakt. Door allerlei bouwontwikkelingen in Boxmeer was het extra druk met vrachtverkeer. Onderweg kwamen de kinderen ook postende ouders tegen die met een kritische blik de verrichtingen van de deelnemers bekeken.

Met dank aan supermarkt Jumbo Walraven voor de appels die alle kinderen kregen na afloop en Bike Totaal Rob’s Tweewielers voor de fietsbellen. En natuurlijk ook heel veel dank aan de werkgroep, politie en hulpouders.

 

Volgende stap in ontwikkeling Waterpark Dommelsvoort

 

Op dinsdag 23 mei is het concept masterplan Waterpark Dommelsvoort vastgesteld. In dit masterplan staan wensbeelden en kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het vakantiepark aan de zuidkant van de Kraaijenbergse Plassen. Het water- en natuurrijke recreatiepark wordt ontwikkeld door TopParken. Het gaat bestaan uit zo’n 550 recreatiewoningen en 400 ligplaatsen voor boten.

Het opstellen van het concept masterplan is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het waterpark. Wethouder Maarten Jilisen is erg blij met het plan dat nu voorligt:“We vinden het belangrijk dat het plan goed past in de omgeving. Er is in het masterplan dan ook veel aandacht voor natuur en water en een bebouwing die ook echt in deze omgeving past.”

Waterpark Dommelsvoort wordt een park waar water en natuur centraal staan en waarbij de recreatiewoningen ‘te gast’ zijn. Landschap en bebouwing kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarom staan in het masterplan zowel het beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen én het landschapsplan. Zo komt de het gezamenlijke ontwerp het best tot zijn recht.”

 

In gesprek met betrokken partijen

Bij het opstellen van dit plan zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de dorpsraden, omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving en de gebruikers van de plas. Ook bij het vertalen van het concept masterplan naar het uiteindelijk ontwerp worden de partijen door de ontwikkelaar TopParken betrokken. De komende maanden worden hiervoor nog verschillende ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd. Net voor de zomervakantie is er nog een bijeenkomst voor de gemeenteraad en een inloopbijeenkomst voor inwoners. Wethouder Jilisen: “Waterpark Dommelsvoort is een complexe ontwikkeling met een lange voorgeschiedenis. We hebben te maken met veel partijen. We vinden het belangrijk dat zij goed worden meegenomen in de ontwikkeling.”

 

Wat is een masterplan?

In het masterplan zijn de hoofdstructuur en de ruimtelijke inrichting van Waterpark Dommelsvoort uitgewerkt. In het plan staan bijvoorbeeld het ontwerp voor het landschap en de beeldkwaliteiten van de gebouwen en de openbare ruimte. Het doel van het masterplan is om een goed beeld te geven van het gehele gebied.

 

Milieueffectrapportage

Naast het masterplan wordt ook een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Hierin worden de effecten van het plan voor bijvoorbeeld natuur, geluid en verkeersveiligheid in kaart gebracht. De resultaten uit de MER kunnen nog leiden tot aanpassing van het masterplan.

Het masterplan is te vinden op onze website www.gemeentelandvancuijk.nl/dommelsvoort

Banneractie ‘Let op Wild’

 

Vrijwilligers zijn op 40 plaatsen in de gemeente Land van Cuijk de banner “Let op wild’ aan het plaatsen. Deze worden vervolgens elk jaar in oktober weggehaald en in maart opnieuw geplaatst om weggebruikers alert te houden op overstekend wild. Hiermee geeft de gemeente een vervolg aan de banneractie ‘’Let op Wild’’ van de provincie Brabant van een aantal jaren geleden.

 

Meeste wildaanrijdingen van Brabant

Land van Cuijk is de gemeente met de meeste wildaanrijdingen in Brabant. Zo worden gemiddeld per jaar aanrijdingen met ruim 100 reeën, 100 dassen en 20 bevers gemeld. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers is hoger omdat niet alle aanrijdingen worden gemeld en dieren soms pas later onopgemerkt in het bos overlijden.

Met deze actie wil de gemeente zoveel mogelijk dierenleed voorkomen en de verkeersveiligheid verbeteren. In overleg Wethouder Sölez met de vrijwilligers van de wildacties en Lonneke Diemel, projectleider team verkeersveiligheid van de provincie.

met de vrijwilligers van de 3 wildbeheereenheden in onze gemeente (Boxmeer, Oploo-Wanroij en de Overlaat) en de Dassenwerkgroep Brabant zijn de wegen met de meeste aanrijdingen met wild, in kaart gebracht.

 

Wildspiegels

Daarnaast wordt er op korte termijn ook gestart met een wildspiegelactie. Dit kan vooral het aantal aanrijdingen met reeën verminderen. Wildspiegels zijn reflectoren die het uitgestraalde licht van naderende auto's in een hoek van 90 graden weerkaatsen in een steeds wijder wordende baan. Het in de richting van de rijweg rennende wild krijgt zo het autolicht recht in de ogen en stopt.

In overleg met de 3 wildbeheereenheden zijn ook de beste plekken voor wildspiegels in kaart gebracht. De gemeente levert de paaltje en wildspiegels en de vrijwilligers plaatsen ze met ondersteuning van de buitendienst.

Provincie Brabant heeft onlangs aangegeven ook mee te doen met de wildspiegelactie op de provinciale wegen in de gemeente Land van Cuijk.

 

Wethouder David Sölez: “Met name wil ik onze vrijwilligers van harte bedanken. Zonder hen hadden we dit nooit zo goed kunnen aanpakken. We kunnen overigens allemaal een bijdrage leveren om aanrijdingen, met name overdag, te verminderen. Als we in bos en natuurgebied honden aan de lijn houden en op de paden blijven, is er minder kans dat wild wordt opgeschrikt en al vluchtend op de weg belandt”.

 

In kader

Wat doe je bij een aanrijding met wild?

Bel direct de politie op 0900-8844. Ook als het dier niet op zijn plaats blijft liggen. Geef de plaats van de aanrijding zo precies mogelijk door (hectometer paaltje, huisnummer, tussen kruisende wegen, of een opvallend kenmerk in de omgeving).

 

Vragenlijst zonnevelden en windmolens

 

In Land van Cuijk gaan we meer gebruik maken van zon- en/of windenergie. We willen graag jouw mening horen over zonne-energie op een veld, grote windturbines en kleine windmolens. Welke gebieden hebben jouw voorkeur? En in welke gebieden heb je het liever niet? Via een vragenlijst polst de gemeente meningen van inwoners. De uitkomsten helpen bij het maken van een nieuw beleid. De gemeenteraad neemt dit najaar een besluit over dit beleid. We zijn benieuwd naar jouw mening.

 

Opwekken van energie

Samen met andere gemeenten, de provincie en het Rijk hebben we afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame elektriciteit. Landelijk is afgesproken dat zonne- en windenergie hiervoor de technieken zijn.  We willen de daken in onze gemeente zoveel als mogelijk benutten voor de productie van duurzame energie. Om aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen is alleen zonnepanelen op daken leggen niet genoeg.

 

Meer vraag naar duurzame energie

Door het toenemen van elektrische auto’s, warmtepompen en het overstappen van gas naar elektriciteit, neemt de vraag naar duurzame energie ook toe. De doelstelling voor duurzame opwek zelf staat niet ter discussie. Om alle elektriciteit op te wekken zijn binnen onze gemeente zonnevelden en/of windturbines en windmolens nodig. We werken ook aan andere technieken zoals biomassa en waterkracht. Maar deze zijn geen onderdeel van deze vragenlijst. Deze vragenlijst gaat dan ook alleen over zonne- en windenergie.

Polsen meningen
In het nieuwe beleid voor zonnevelden en windenergie komen voorwaarden voor de gebieden waar we energie kunnen opwekken. Dit wil zeggen dat hierin zoekgebieden staan:  waar mag wel iets en waar niet. En welke randvoorwaarden te stellen zoals bijvoorbeeld afstanden tot kern, inpassing in het landschap en tot welke hoogte.  

Denk je mee?

Van jou horen we graag welke voorwaarden jij stelt aan zonnevelden en windenergie. De uitkomsten brengen we in kaart en nemen we mee in het nieuwe beleid.

Vul jij de vragenlijst in? Via de QR-code kom je rechtsreeks op de vragenlijst. Gebruik je geen smartphone? Ga dan naar de website ons.landvancuijk.nl/visies.

AFBEELDING boven artikel  en QR CODE onder

Inwonerspoll zonneparken en windenergie
Gemeente Land van Cuijk
Deze poll is geopend van 29 mei t/m 11 juni  schermafbeelding2023-06-02om200914-1.png

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

A.A. Li-Fo-Sjoe

13-11-1994

Muntlaan 1, 5361 ME  Grave

15-05-2023

F.E. Ukoli

26-01-2000

Noordkant 19B, 5845 EX  Sint Anthonis

15-05-2023

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

| Overige

 • Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Land van Cuijk 2023

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor - het plaatsen van een tijdelijke woonunit ivm renovatie woning W P F Ghijssenstraat 9, 5437AP Beers NB
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor FLITS - het plaatsen van een tijdelijke woonunit ivm renovatie woning W P F Ghijssenstraat 9, 5437AP Beers NB

| Overige

 • Terrasvergunning verleend voor Hotel Restaurant De Bungelaer - De Bungelaar 4, 5437PM Beers

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Brouwersstraat 16, 5835AW Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan achterzijde woning Jacob Marisstraat 18, 5831BK Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van daken en kozijnen en plaatsen zonnepanelen van Coothstraat 5, 5831HK Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning geweigerd voor het realiseren van een extra inrit Merel 2, 5831MS Boxmeer

| Overige

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand Dagelijks Leven Boxmeer Jan van Eijckstraat ongenummerd Boxmeer- kadastraal BMR00 L 3297

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een scootmobileberging Mgr Zwijzenstraat ongenummerd, Cuijk - kadstraal CUI00 A 4412
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een reeds bestaande kleinschalige Airbnb Waterkering 29, 5432KE Cuijk

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Maasstraat 5, 5431EB Cuijk

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een FoodTour 2023 op 4 juni 2023 Cuijk centrum
 • Besluit toegepaste bestuursdwang wegslepen auto (kenteken RSA 13577) te Raamweg Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een B&B in een bijgebouw Kwartelweg 2a, 5364NZ Escharen

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor Dorpsfeest Escharen op 3 en 4 juni 2023 Meester Bongaardsweg ongenummerd, Escharen

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen Hamstraat 34, 5361HB Grave

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijke woonunit Liefkeshoek 47 Katwijk - kadastraal CUI00 F 1202

 

Landhorst

| Overige

 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 1.300 ton steenachtige materialen aan Boompjesweg 1a te Landhorst

Langenboom

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor een voetbaltoernooi met feestavond Langenboom op 18 en 19 mei 2023 Dennendijk 12, 5453KG Langenboom

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een opslagloods Toven 10, 5846AS Ledeacker

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een schuur met een schuur, carport en terrasoverkapping Stationsstraat 17, 5451AM Mill
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Arsenaal 9 (F 4814) Mill
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van een voormalig wijkgebouw naar zelfstandige wooneenheden Stationsstraat 23a, 23b en 23c Mill

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Wollenbergseweg 2, 5451NV Mill MIL00 R 356

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van watergangen Deurneseweg 27A, 5841CK Oploo

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een paardenbak Laageindsedijk 49, 5447PB Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een half vrijstaande woning Koningsspil ong. Rijkevoort BMR00 W 1731 kavel 518
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis Koningsspil ongenummerd Rijkevoort kadastraal BMR00 W 1731 kavel 525
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfvrijstaande woning Koningsspil ong. Rijkevoort (Bouwnummer 517) BMR00 W 1731

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van het huidige sanitairgebouw Bosweg 36, 5845EB Sint Anthonis OLO00 I 69
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een scootmobielberging Alexandriëstraat 21, 5845BT Sint Anthonis
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/uitbreiden van het woonhuis Boxmeerseweg 10, 5845ET Sint Anthonis

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een hijskraan op 24 mei 2023 Tolschestraat 16, 5363TC Velp

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container van 12 juni 2023 tot 11 augustus 2023 Zaalheuvelweg ongenummerd, Velp

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning met garage en carport Vierlingh ongenummerd, Vierlingsbeek

| Overige

 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 8.000 ton steenachtige materialen aan Hattertweg 8 te Vierlingsbeek

Wanroij

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij aan Peelstraat 11 te Wanroij