Gemeente Land van Cuijk en ABB Bouwgroep B.V. bundelen krachten

Gepubliceerd op 6 juli 2023 om 16:47

ABB Bouwgroep B.V. en de gemeente Land van Cuijk hebben op woensdag 5 juli een belangrijke mijlpaal bereikt door het ondertekenen van een intentieovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van de woonwijk Maasbroeksche Blokken aan de noordkant van Boxmeer.(foto ondertekenmoment door wethouder Bouke de Bruin en Jan Dekker, Directeur van ABB Bouwgroep B.V.)

Deze ontwikkeling omvat zowel de afronding van de bestaande woonwijk Maasbroeksche Blokken (fase 1) als de uitbreiding ervan (fase 2). Wethouder Bouke de Bruin en Jan Dekker, directeur van ABB Bouwgroep B.V., hebben namens beide partijen de handtekening gezet onder deze gezamenlijke ambitie.

 

De intentieovereenkomst bevestigt de gedeelde visie en ambitie van ABB Bouwgroep B.V. en de gemeente om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor de realisatie van een nieuwe woonwijk in het gebied, ter grootte van ongeveer 23 hectaren, gelegen tussen de Hoge Startwijk, het Dassenpad en de bestaande woonbebouwing aan de zuid- en oostkant. Als de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek positief zijn, wordt de ontwikkeling opgestart. Er zal dan ook een omgevingsdialoog plaatsvinden om tot een definitieve planuitwerking te komen.

 

De plannen voor de nieuwe woonwijk, die dan in twee fasen wordt gerealiseerd, omvatten circa 540 woningen, waarvan deels (sociale) huurwoningen en deels (betaalbare en vrije sector) koopwoningen. Het streven is om de eerste fase van de woonwijk, met ongeveer 290 woningen, te voltooien voor 2030. Na 2030 volgt een tweede fase met nog eens 250 woningen. ABB Bouwgroep B.V. is een bouwende projectontwikkelaar en de partij met de grootste grondpositie in de eerste fase. Deze nieuwe woonwijk kan qua omvang de grootste bijdrage leveren aan de ambitie om in de komende jaren 4.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad van de gemeente Land van Cuijk.

 

De samenwerking tussen ABB Bouwgroep B.V. en de gemeente Land van Cuijk markeert een belangrijke stap richting een langdurige en stabiele oplossing voor de huisvestingsbehoefte in Boxmeer. Door gezamenlijk een grondig haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, tonen beide partijen hun betrokkenheid bij het verkennen van het potentieel van de Maasbroeksche Blokken.

 

Wethouder Bouke de Bruin: ‘’Met deze ontwikkeling leggen ABB Bouwgroep B.V. en de gemeente een stevige basis voor de toekomstige groei en ontwikkeling van Boxmeer en daarmee Land van Cuijk als aantrekkelijke woonomgeving. Beide partijen kijken uit naar een succesvolle samenwerking en hopelijk de realisatie van een florerende woonwijk.’’

 

Het globale plangebied voor de nieuwe woonwijk.