Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 24 oktober 2023 om 19:15

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

Route 33

Op vrijdag 13 oktober vervolgde burgemeester Marieke Moorman haar Route 33. Deze dag stonden halte 20 Overloon, halte 21 Vortum-Mullem en halte 22 Beers op het programma.

Halte 20 Overloon

‘Daar is maar één plek op de aarde Waar zo de wind waait over het land Waar zo de zon schijnt in de gaarde En de regen ruist op boom en plant Dat is de grond waar ik op woon Dat is mijn eigen Overloon.’

Met het voordragen van het Overloons volkslied door de voorzitter van de dorpsraad startte het kennismakingsbezoek van burgemeester Moorman aan Overloon. In gemeenschapshuis De Pit hadden ongeveer 25 men-
sen zich verzameld om te vertellen over de geschiedenis, activiteiten en wensen van hun dorp. In alles klonk het ‘samen sterk’ door: over bouwen
in collectief particulier opdrachtgeverschap, promoten van toerisme en recreatie, ondernemerschap, activiteiten voor senioren en jeugd. Na deze gesprekken werd onder begeleiding van twee Groeters een kijkje genomen in het centrum. Overloon werd in 1944 bijna van de aardbodem weggevaagd door een felle veldslag. Na de oorlog keerden de gevluchte inwoners terug en bouwden een volledig nieuw dorp op. Pastoor Van Boxtel gaf op inspirerende wijze leiding aan de wederopbouw. De kerk die in 1956 werd gebouwd is inmiddels rijksmonument en wacht op herbestemming. Naast de toeristische parels als het Oorlogsmuseum en het ZooParc heeft Overloon veel te bieden. Inwoners van Overloon zijn trots op hun dorp, en zoals hun volkslied verwoordt: ‘Daar is maar één plek in den lande, waar ik het allerliefst verwijl’ Tevens vertelde burgemeester Marieke Moormandat je ook nog alles kunt vinden op de website van Overloon nieuws, zij ziet dit regelmatig voorbijkomen op sociale media 

.klik hier voor meer foto's 

 

  Help jij mee om onze website te verbeteren?

 

Heb jij pas iets geregeld of gezocht op onze website www.gemeentelandvancuijk.nl? Dan zoeken we jou! We willen graag weten wat je van onze website vindt. Lukte het om te regelen of te vinden wat je wilde? Wat vond je goed? En wat kan beter? Met jouw mening kunnen we onze website verder verbeteren. Want we willen graag dat onze website duidelijk is voor iedereen. 

Meld je aan

We horen graag jouw mening tijdens een bijeenkomst van 19.30 tot 20.30 uur, in Boxmeer, Mill of Overloon. Een onafhankelijke onderzoeker gaat dan met een groep in gesprek. 

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst op www.gemeentelandvancuijk.nl/onderzoek

Alvast bedankt!

 

 

 

Doe mee: Onderzoek inzameling oud papier en milieustraten

Bij het verwerken van afval willen de gemeente de komende jaren een nog betere scheiding van grondstoffen bereiken. Om te achterhalen waar nog mogelijkheden voor verbetering zijn, wordt een onderzoek uitgevoerd onder inwoners. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen van inwoners met de (mini)milieustraten en de inzameling van oud papier en karton. Je kunt nog tot 29 oktober jouw mening geven door de digitale vragenlijst in te vullen.

 

Meedoen

De vragenlijst staat op ons.landvancuijk.nl/afval. De vragen kunnen volledig anoniem worden ingevuld. Met de resultaten van de vragenlijst wordt gekeken naar manieren om de inzameling van afval te verbeteren.

 

 

 

Informatieavond F-35 in Myllesweerd Mill

30 oktober 2023, 19.30 uur

 

Op maandagavond 30 oktober vindt er in Myllesweerd een informatieavond over de F-35, de militaire luchthaven Volkel en de stand van zaken heropening De Peel plaats. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze informatieavond zal een vertegenwoordiger van Defensie ingaan op de F-35 en vliegbasis Volkel en zal de gemeente de laatste stand van zaken over heropening de Peel en de (regionale) samenwerking met je delen.

De avond start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. 

 

Praat mee over toerisme & recreatie in Land van Cuijk

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor de gemeente Land van Cuijk. Er liggen volop kansen en uitdagingen voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Zeker niet alleen voor bezoekers, maar juist ook voor inwoners zijn gastvrije winkels, leuke dagactiviteiten, gezellige terrassen, gevarieerd cultureel aanbod en mooie fiets- en wandelroutes van groot belang. Als gemeente willen we samen deze kansen verzilveren en daarom zijn we op dit moment bezig met het opstellen van een visie voor de toerisme en recreatiesector. Denk je met ons mee?

Scan de QR-code of ga naar ons.landvancuijk.nl/toeristischevisie.

4_qrcodeenquetelandvancuijk.png

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

 

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen


Gemeente Land van Cuijk betaalt in 2023 opnieuw een eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. De energietoeslag 2023 is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de hoge energieprijzen. De gemeente controleert automatisch huishoudens met een uitkering, minimaregeling of huishoudens die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen. Als de gemeente kan vaststellen dat zij aan de voorwaarden voldoen, wordt de energietoeslag 2023 automatisch wordt uitgekeerd. Heb jij een uitkering, maak je gebruik van een minimaregeling, of heb je in 2022 een energietoeslag ontvangen? Dan is de kans groot dat je de energietoeslag 2023 automatisch ontvangt.

 

Voor wie is de energietoeslag?

De eenmalige energietoeslag is een tegemoetkoming in de energiekosten van €800,-. De toeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je de energietoeslag automatisch. Je hoeft dan niks te doen.

 

Wanneer wordt de energietoeslag uitgekeerd?

De gemeente toetst alle huishoudens met een uitkering, minimaregeling of die in 2022 een energietoeslag hebben ontvangen. Je ontvangt een brief waarin staat dat we voor jou gaan controleren of je in aanmerking komt voor de energietoeslag. Als de gemeente kan vaststellen dat jij recht hebt op een energietoeslag, ontvang je deze in november of december. Het bedrag wordt automatisch op je rekening gestort.

 

Aanvragen energietoeslag

Als je de toeslag niet automatisch ontvangt, maar wel denkt hier recht op te hebben, kun je het aanvraagformulier energietoeslag invullen. Het formulier staat vanaf 8 januari op de website van de gemeente. Kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag. Je kunt de energietoeslag 2023 tot uiterlijk 31 maart 2024 aanvragen.

 

Vragen?

Neem dan contact op met de Frontoffice Sociaal Domein via 0485-854444. Of stuur een e-mail met je naam, telefoonnummer en vraag naar inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.

 

Zaterdag 28 oktober 2023 is het Nacht van de Nacht.


Tijdens de Nacht van de Nacht zijn er door het hele land evenementen in het donker. Honderden bedrijven, stichtingen en gemeenten zetten het licht uit in hun gebouwen. Ook reclameverlichting gaat uit. Dit is om aandacht te geven aan de invloed van (te veel) licht. Denk hierbij aan ons energieverbruik en de invloed op het leef ritme van mens en dier.

Wij doen dit jaar voor het eerst mee aan deze actie. In dit eerste jaar kijken we eerst naar onszelf. Waar dit mogelijk is, gaan we het licht uit zetten of dimmen in onze gebouwen . Ook onze openbare verlichting dimmen we waar dit kan. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de openbare veiligheid.

Kijk voor meer informatie over de Nacht van de Nacht en de verschillende evenementen in jouw omgeving op www.nachtvandenacht.nl.

 

 

Plan vanaf 15 oktober je Coronaprik

Dit najaar kan iedereen met een kwetsbare gezondheid een coronaprik halen. De coronaprik is alleen nodig voor mensen die ernstig ziek kunnen worden van het coronavirus of voor mensen die kwetsbaren verzorgen. De GGD biedt de prikken tegen corona van oktober tot eind december. Je mag altijd zelf bepalen of je de prik wilt halen of niet. De prik is gratis en je krijgt de prik in je bovenarm. Vanaf 15 oktober kun je zelf een afspraak maken via www.planjeprik.nl. Heb je geen DigiD of bel je liever? Bel dan naar 0800 7070.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpspenning Land van Cuijk voor echtpaar Ermers uit Vianen
Zaterdagmiddag 21 oktober 2023 ontvingen mevrouw Gerrie Ermers-Panders en de heer Wim Ermers uit Vianen beiden de Dorpspenning Land van Cuijk uit handen van wethouder Willy Hendriks. Dit als blijk van waardering voor de jarenlange en vrijwillige inzet van dit echtpaar voor dorpsaccommodatie ’t Akkertje in Vianen. Deze gemeentelijke onderscheidingen werden hen uitgereikt bij gelegenheid van hun afscheid als vrijwilliger tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van ’t Akkertje.

 

Betrokken
Gerrie en Wim Ermers zijn altijd al erg betrokken geweest bij de gemeenschap van Vianen. Wim is bijvoorbeeld al jarenlang bestuurslid en penningmeester van de KBO en Gerrie aanspreekpunt én chauffeur voor de vrijwillige vervoersdienst ‘Vianen, ik neem je mee’. Maar de toekenning van deze dorpspenningen is vooral gebaseerd op hun vrijwillige inzet voor ’t Akkertje gedurende vele jaren.

 

Gerrie Ermers-Panders
Gerrie Ermers-Panders is als vrijwilliger ruim 20 jaar actief geweest voor dorpsaccommodatie ’t Akkertje in Vianen. Zij zorgde al die jaren voor het schoonmaken en poetsen van het interieur van de accommodatie. Daarnaast was zij – samen met haar echtgenoot Wim – verantwoordelijk voor diverse beheertaken, zoals het bijhouden van de reserveringen voor een ruimte. Ook leverde zij al die jaren allerlei hand- en spandiensten, zoals het verzorgen van de administratie, klaarzetten tafels/stoelen bij activiteiten of het ophalen en terugbrengen van mensen bij verschillende activiteiten.

 

Wim Ermers

Wim Ermers is 25 jaar bestuurslid, penningmeester en beheerder van de dorpsaccommodatie

’t Akkertje in Vianen geweest. Hij regelde de contacten met de verenigingen en de andere gebruikers van een ruimte in ’t Akkertje. Ook coördineerde hij nagenoeg alle projecten en verbouwingen die er in al die jaren in en rond ’t Akkertje zijn uitgevoerd.

 

Op de foto: wethouder Willy Hendris, mevrouw Gerrie Ermers-Panders en de heer Wim Ermers

 

‘Eerste steen’ gelegd

 

41 Huurwoningen Cuijkse Cantheelen

 

De nieuwbouwwijk Cuijkse Cantheelen ligt op een prachtige locatie aan het centrum van Cuijk tegen de Maas aan. Hier bouwt Bouwmij Janssen in opdracht van Mooiland 17 sociale huurappartementen, 10 sociale huur nultredenwoningen en 14 eengezinswoningen voor middenhuur. Onlangs werd de start van de bouw feestelijk gevierd. Bart Kivits, directeur Mooiland, Bart van Roy, directeur Bouwmij Janssen en Bouke de Bruin, wethouder gemeente Land van Cuijk en legden

de eerste stenen voor deze 41 huurwoningen. Mooiland verwacht dat de bewoners medio

2024 de sleutels van hun nieuwe woning ontvangen.

 

 

Veel belangstelling

Alle 41 huurwoningen worden duurzaam gebouwd, hebben een warmtepomp en zijn energiezuinig.

Bart Kivits: “Er is ontzettend veel belangstelling voor de woningen die wij hier

gaan bouwen. De 41 woningen zijn al toegewezen, waarvan 38 woningen aan doorstromers. De

doorstromers laten dus weer een andere woning achter die vrijkomt voor andere

woningzoekenden. Een mooi resultaat. Wij zijn blij dat we op deze locatie ook weer middenhuur

woningen bouwen.”

Bouke de Bruin: “Het terugdringen van het woningtekort is een van de grote uitdagingen van deze tijd. In de gemeente Land van Cuijk zijn er, net als bijna overal in Nederland, te weinig (betaalbare) woningen voor onze inwoners. In de komende jaren willen we een flink aantal woningen erbij hebben. De 41 woningen die hier nu gebouwd gaan worden zijn dan ook meer dan welkom.”

 

Foto: Eerste steen Cuijkse Cantheelen, foto

 

Jaarlijkse schouw (slootcontroles) voortaan in november in plaats van januari

Mensen die aan een sloot (B-watergang) wonen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van die sloot. Jaarlijks controleren wij of dat goed gebeurd is. Zo niet, dan sturen wij een brief met het verzoek om dat alsnog te doen. Deze controle noemen we de schouw. De afgelopen jaren vond de jaarlijkse schouw plaats in januari. Vanaf dit jaar starten we voortaan op 15 november.

 

Peter van Dijk, bestuurder waterschap Aa en Maas: “We hebben de schouwdatum vervroegd omdat de sloten gemaaid moeten zijn voordat de ergste nattigheid valt. Mocht dit nog niet gebeurd zijn op het moment dat wij langskomen, dan vragen we mensen om dit alsnog te doen. Hoe later in het jaar, hoe groter de kans dat er juist dan niet meer gemaaid kan worden omdat het te nat is. Vanuit het veld hoorden we regelmatig terug dat mensen deze reminder liever eerder hadden gehad. Vandaar dat we voortaan in november schouwen. Het liefst treffen we dan natuurlijk alleen maar schone sloten aan. Zo niet, dan is er nog tijd genoeg om het alsnog in orde te maken.”

Waarom slootonderhoud

Nu we te maken krijgen met steeds extremer weer, is goed onderhoud van sloten en beken belangrijker dan ooit. Om water zoveel mogelijk vast te houden, maar ook om bij hevige regenval overtollig water af te kunnen voeren om wateroverlast in de omgeving te voorkomen.

Regels slootonderhoud

Je bent zelf verantwoordelijk voor een schone sloot gedurende het hele jaar. Niet alleen in de schouwperiode. Dit geldt alleen voor de B-watergangen. De A-watergangen (hoofdwatergangen) onderhouden wij zelf. De regels voor slootonderhoud zijn te vinden in de Keur.

Tijdens de schouw controleren we of het onderhoud goed is uitgevoerd. Dat betekent;

 • de oevers en waterplanten zijn gemaaid;
 • planten en (drijvend) vuil uit sloten en van de taluds zijn verwijderd;
 • in het water hangend hout is verwijderd;
 • de in- en uitstroom van duikers of bruggen vrij is van planten, (drijvend) vuil en bagger.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website.  Via ‘zoeken op postcode’ kun je zien of er op jouw perceel sprake is van een schouwsloot. Voor vragen kun je bellen naar  088 - 17 88 000 of een mail sturen naar slootonderhoud@aaenmaas.nl.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren parkeervakken voor elektrische voertuigen - Grotestraat te Oploo
 • Tijdelijke verkeersmaatregel instellen parkeerverbod en afsluiten Kerkstraat en Muur van Toebes ivm evenement Onder de Torens 11 november 2023 - Kerkstraat en Muur van Toebes te Cuijk
 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Mariagaarde te Haps
 • Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Mgr. Zwijssenstraat te Cuijk
 • Intrekkingsbesluit voor reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Mulderserf te Oploo
 • Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Patrijzenveld 84 te Cuijk

| Overige

 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk
 • Uitschrijving Opvangvoorzieningen Spring, Het Kleine Atelier (KDV), Spring, ’t Smurfje (KDV), Het Atelier – ’t Smurfje (BSO) en het Atelier – Ut Gildehuus (BSO) te Overloon
 • Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond
 • Objectvergunning verleend voor het realiseren van een bouwplaats van 19 oktober 2023 tot en met 15 maart 2024 Complex Graafschap en Complex Vorstendom
 • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Land van Cuijk 2024
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Beerschemaasweg 1

 

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (verruimen gebruik) Grensweg 6, 5437NH Beers NB

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling op de grond Voordtstraat 13, 5835CH Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning Rembrandt van Rijnstraat 27, 5831BA Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verduurzamen van monumentale woningen Veerstraat 45, 5831JM Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning Rembrandt van Rijnstraat 27, 5831BA Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinschuur/berging gecombineerd met carport van Coothstraat 44, 5831HL Boxmeer

| Overige

 • Voorgenomen verkoop perceel nabij de Klaproos te Boxmeer

 

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Maasstraat 11, 5431EB Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hobbykamer op het platte dak van de woning Wijnruit 4, 5432DA Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een Romeinse Tempel Kerkstraat ongenummerd, Cuijk, kadastraal CUI00 C 5756

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning De Messemaker 26, 5431KR Cuijk

| Overige

 • APV-vergunning verleend voor verlengen exploitatie-en de aanwezigheidsvergunning voor speelautomatenhal Grotestraat 14, 5431DK Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van steigers en containers van 19-10-2023 tot en met 20-12-2023 Graafschap - De Wiel ongenummerd, Cuijk

 

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een camperplaats Buitenplaats 9 Kapellaan, achter nr. 9, 5438NN Gassel kadastraal GVE00 M 339

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning, aanleggen van een hellingbaan en een inrit Wijnroemer 6, 5438NH Gassel

| Overige

 • APV-ontheffing verleend voor het organiseren van meerdere avonden voor prinsen carnaval Dorpstraat 2, 5438AM Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het restaureren van de H. Elisabethkerk Hoofdwagt 1, 5361EW Grave

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een verhuislift en -wagen op 21-12-2023 Gasthuisstraat 28, 5361HH Grave
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas op 19 november 2023 Maaskade ongenummerd, Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw Voortweg 37, Groeningen, kadastraal VLB00 O 344

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming op de locatie Kerkstraat 21a, 5443AA Haps

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 7, 5443AA Haps

| Overige

 • Kennisgeving evenementenmelding categorie 1 voor het organiseren van Koningsdag optocht door Haps op 27-04-2024 Beerseweg 2, 5443BE Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Kapelstraat 18a, 5824AJ Holthees

| Overige

 

Katwijk

| Overige

 • Maatwerkvoorschriften Lange Oijen 29, Katwijk (NB)

 

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods De Quayweg 10, 5445NR Landhorst
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis De Quayweg 4A, 5445NR Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis Langenboomseweg 132, 5453JD Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van BSO de Helden Ledeackersestraat 25, 5846AM Ledeacker

 

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 14 bomen Pastoor Maasstraat 7, 5451PA Mill, kadastraal MIL00 B 3226
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting Graafseweg 34, 5451NA Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan Gerritsweg 16, 5451HJ Mill

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Roijendijk 2 Mill
 • Standplaatsvergunning verleend voor het verkopen van onder andere oliebollen van 01-12-2023 tot en met 07-01-2024 Markt ongenummerd, Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor Verbouwing van de opslagruimte aangrenzend aan de bedrijfswoning tot pension Rijtjes 5b, 5441XG Oeffelt

 

Oploo

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Watermolenstraat ong
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Hoogveld 3 Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit/uitweg Ringoven 4 Overloon, kadastraal VLB00 I 1585

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de stalen gevelbeplating en onderhoud aan kozijnen en ramen Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 5 bomen Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Hoogeindsestraat 15a Rijkevoort

 

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in-uitrit Winston Churchillstraat 6, 5836BG Sambeek

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 2 bokken en afvalcontainer van 29-09 tot en met 27-10-2023 naast Sint Janslaan 1c, 5836AX Sambeek
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Torenstraat 41, Sambeek

 

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 35 grondgebonden woningen Remmensberg ongenummerd in Sint Anthonis ( kavel B1657, B3830)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis en aanleggen inrit/uitweg Rondveld tussen nrs. 12 en 14, 5845EP Sint Anthonis (kadastraal OLO00 M 766)

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 22 appartementen Spinhuuspad 1 t/m 22 doorlopend in Sint Anthonis

| Overige

 • Standplaatsvergunning verleend voor mobiele verkoopwagen bij Oelbroeck op 25/11/2023 Breestraat 1D, 5845AX Sint Anthonis
 • Voorgenomen verkoop/ruiling snippergroen te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een premantelzorgwoning in een bijgebouw Sint Hubertse Binnenweg 22, 5454NH Sint Hubert

Stevensbeek

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Ackerfeesten 2023 op 17 en 18 november 2023 Radioweg 5, 5844AA Stevensbeek
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Stevensbeekseweg 7 Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van het gebouw Basilius van Bruggelaan 2 en 4, 5363VA Velp

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op het gastenverblijf Basilius van Bruggelaan 4, 5363VA Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een toiletvoorziening Pastoor Jansenstraat 2, 5821AZ Vierlingsbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen v/e dakkapel o/h achterdakvlak v/e gesplitste historische boerderij Franssenstraat 136a, 5434SK Vianen

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bosplantsoen Peelkant ongenummerd, Wanroij - kadastraal WRJ00 K 325

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaande kapschuur Millseweg 7c, 5446XK Wanroij is vergunningvrij
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 21, 5446AM Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een loods Schepersstraat 12, 5843AR Westerbeek