Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 7 november 2023 om 20:12

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

Gemeentenieuws te lezen? Klik dan snel op deze link. 

Help jij mee om onze website te verbeteren?

 

Heb jij pas iets geregeld of gezocht op onze website www.gemeentelandvancuijk.nl? Dan zoeken we jou! We willen graag weten wat je van onze website vindt. Lukte het om te regelen of te vinden wat je wilde? Wat vond je goed? En wat kan beter? Met jouw mening kunnen we onze website verder verbeteren. Want we willen graag dat onze website duidelijk is voor iedereen. 

 

Meld je aan

We horen graag jouw mening tijdens een bijeenkomst van 19.30 tot 20.30 uur op:

 • dinsdag 7 november: De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49, Boxmeer
 • woensdag 8 november: De Pit, 14 Oktoberplein 2O, Overloon

 

Een onafhankelijke onderzoeker gaat dan met een groep in gesprek. 

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst op www.gemeentelandvancuijk.nl/onderzoek

 

Alvast bedankt!

 

Comfortabel het najaar in, wat kun je zelf doen

 

Met het warme najaar van nu is energie besparen misschien niet het eerste waar je aan denkt. Toch is het nú de tijd om in actie te komen. Mogelijk heb je de verwarming alweer aan en door de wintertijd de lichten eerder aan in huis. Maar let op: door diverse ontwikkelingen kunnen jouw energie-uitgaven flink hoger uit gaan vallen. Eind dit jaar vervalt namelijk het landelijke prijsplafond op energie. Ook de gemeentelijke energietoeslag vervalt in 2024.

Wanneer het buiten koud is en het vroeg donker wordt, gebruiken we vaak meer energie in huis. Maar er is goed nieuws! Zelfs tijdens de koudere maanden kun je nog steeds energie besparen en toch het gewenste comfort hebben. De energiebespaarcoach helpt je hierbij!

 

Maak een gratis afspraak

De energiebespaarcoach kijkt tijdens een bezoek bij je thuis samen met jou naar je energieverbruik. Energie die je gebruikt voor verlichting, warm water, verwarming en elektrische apparaten. Ook kijken jullie waar het tocht in huis. Je hebt na het bezoek een ingevulde energiescan en je krijgt handige tips over eenvoudige energiebesparende maatregelen. Bereid je voor op de winter en maak een gratis afspraak via brabantwoontslim.nl/land-van-cuijk. Of bel naar 085 - 0410070 

2_qrcodenaaraanmeldenenergiebespaarcoachformulier-1.png

 

Gemeente koopt voormalige postkantoor Boxmeer

De gemeente heeft het pand aan het Raadhuisplein in Boxmeer gekocht dat lang dienst deed als postkantoor. Het pand staat al een hele tijd leeg.

 

Wethouder wonen Bouke de Bruin: “We zien het als een uitgelezen kans om zelf de regie te hebben op wat en wanneer er op deze voor het centrum beeldbepalende locatie wordt gebouwd. Het is een strategische, financieel verantwoorde aankoop, waarmee we een bijdrage kunnen leveren op deze moeilijke woningmarkt”.

 

De aankoop is zojuist gedaan. Er is al gekozen voor woningbouw, de precieze invulling volgt nog. Aan het Raadhuisplein is de bouw en uitbreiding van het gemeentehuis in volle gang. Qua planning wordt ook hier rekening mee gehouden. Bekeken wordt of het wijsheid is dit te combineren met de sloop van het voormalige postkantoor en bouw, of dat het beter is te wachten.

Het terrein kan tot die tijd mogelijk worden gebruikt als parkeerterrein en materiaalopslag voor de bouw van het gemeentehuis.

 

Omgevingsdialoog herontwikkeling terrein Mariëndaal, Velp

Inloopavond op donderdag 16 november

 

CRA Vastgoed wil in Velp zeventig woningen bouwen. Die komen op het terrein waar vroeger de Binckhof zat. Ben je nieuwsgierig naar de plannen? Kom dan naar de inloopavond op donderdag 16 november. Je bent welkom tussen 17.30 en 21.00 uur in Residentie Mariëndaal, Tolschestraat 2 in Velp. Kom op tijd. De grootste drukte verwachten we tussen 19.30 en 21.00 uur

 

Nieuw wijkje
Er worden dus zeventig woningen gebouwd. Dat is in ieder geval het plan. Die woningen zijn geschikt voor starters,
alleenstaanden, gezinnen en ouderen in de vrije en de sociale sector. Eigenlijk ontstaat er zo op het oude, parkachtige Binckhofterrein een nieuw, mooi wijkje, midden in het groen. Veel bomen blijven staan. En er zal nog groen bij komen. De stijl van de woningen sluit aan bij het Mariëndaalklooster dat op het terrein staat.

Omgevingsdialoog
Voordat de bouw kan beginnen wil CRA Vastgoed met de mensen uit de buurt en belanghebbenden in gesprek. Zo’n gesprek heet omgevingsdialoog. Je krijgt die avond uitleg over de bouwplannen. Ook krijg je informatie over hoe de bouwers omgaan met de flora en fauna en het verkeer. Jij kunt vertellen wat je vindt van de plannen. Heb je vragen, wensen of bezwaren? Het kan allemaal aan bod komen. Let op. Je kunt nog geen informatie krijgen over de verkoop van de woningen. Dat komt later pas.
Ook  ambtenaren van de gemeente Land van Cuijk zijn aanwezig. Ook aan hen kun je vragen stellen.

Meer informatie
De omgevingsdialoog is in de vorm van een inloopbijeenkomst. Kun je donderdag 16 november niet komen maar wil je toch meer weten over de plannen? Kijk dan op https://www.landvancuijkwoont.nl/velp/velp-mariendaal-project-derden/ of: https://cravastgoed.nl/projecten/ontwikkeling-kastanjelaan-velp.

 

gezin-gezinsfotoshoot-gezinsshoot-lifestylefotoshoot-mayrafotografie-38

4_gezin-gezinsfotoshoot-gezinsshoot-lifestylefotoshoot-mayrafotografie-38.jpg

Barsten en breuken in de aardkorst, dwars door de gemeente Land van Cuijk
Vervolg van vorige week

 

De gemeente Land van Cuijk werkt sinds 2016 samen met andere gemeenten, provincies en belanghebbenden binnen het Geopark Peelhorst en Maasvallei (in oprichting). Het Geopark is een bijzonder gebied met een breukenstelsel waarvan de historische verschijnselen nog steeds te zien zijn. Eén van de doelen is om het gebied uiteindelijk tot UNESCO-gebied aan te laten merken. In dit artikel lees je wat het Geopark i.o. eigenlijk is en waar precies in onze gemeente je de historische verschijnselen met eigen ogen kunt zien.

Geopark Peelhorst en Maasvallei
Het gebied van de Peelhorst en Maasvallei is uniek in Nederland. Bewegingen in de aardkorst - die tot op de dag van vandaag nog steeds actief zijn- hebben geleid tot een breukenstelsel in de bodem, wat een landschap heeft gevormd met horsten (hoog, waar het grondwater omhoog komt) en slenken (laag, waar het droger is). Door de ijzerrijke grond in dit gebied zie je dat het water dat uit de horsten komt roestbruin is. Dit bijzondere verschijnsel heet wijst en komt nergens anders ter wereld voor!

Dwars door de gemeente
Geografisch loopt het gebied van Oss en Bernheze met de Maas als noordelijke en oostelijke grens in zuidoostelijke richting tot aan Roerdalen en Roermond. De westelijke flank omvat gemeenten als Deurne en Leudal. De gemeente Land van Cuijk maakt er nadrukkelijk onderdeel van uit. De breuk loopt namelijk dwars door de gemeente.

Bijzonder is dat de hoge gedeelten nat zijn waardoor vroeger talrijke beken, wijstgronden, veen- en moerasgebieden konden ontstaan. Dit heeft en had zijn weerslag op mens, cultuur, flora en fauna. Dit gebied met haar bijzondere verhaal moeten we koesteren en ook voor de toekomst in stand houden.

Wat kun je van de breuk zien in de gemeente?
De gevolgen van de breuk is op verschillende plekken in de gemeente Land van Cuijk heel goed te zien. Vooral in de omgeving Mill en Sint Hubert kom je wat effecten tegen.

 • Omgeving Mill/Sint Hubert

  Rondom Mill en Sint Hubert kun je zomaar je teen stoten tegen een brok ijzer. Heel bijzonder, want waar kom je dit als grondstof nog zomaar tegen? Ook kun je hier het ijzerhoudende water zien met de specifieke roestbruine kleur.
  Sint Hubert is koploper op het gebied van ijzererts. Dat werd er vroeger in de grond gevonden. Voor de landbouw was de ontginning een crime. De grond moest geschikt gemaakt worden maar was te drassig, waardoor grondbewerking (met paarden of machines) niet mogelijk was. Dit moest allemaal met de hand gebeuren.

  In Sint Hubert staat het standbeeld ‘de ijzerbroekwerker’ voor de kerk. Dat is een directe link  naar het Geopark i.o.
  De brokken ijzer die in de omgeving gevonden zijn liggen erbij. Broeksteen werd gebruikt als funderingsmateriaal, onder meer als fundering en in de muren van de kerk.

 

Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net

 

Watermolen Oploo

In de middeleeuwen (maar ook later nog) werden op veel plaatsen watermolens gebouwd. De locatie voor deze watermolens is mede door de Peelrandbreuken bepaald. De sterke kwel voor de breuken zorgde voor een min of meer constante wateraanvoer, terwijl het hoogteverschil tussen horst en slenk voor extra verval zorgde. De meest geschikte locatie voor een watermolen ligt óp of iets stroomafwaarts waar een beek een breuk kruist. Aan de oostkant van de Peelhorst staat de watermolen in Oploo, liggende op de Tegelenbreuk.

 

 

 

 

 

 

 

Breuklijnen Wanroij

Zowel ten oosten en westen van het dorp Wanroij liggen breuklijnen. In het westen (nabij vakantiepark De Bergen) ligt het brongebied van riviertje De Raam (zie afbeelding 2). In het grondwater, dat wordt opgestuwd door versmering van de breuklaag, zijn veel mineralen en ijzer opgelost. Wanneer dit ijzerrijke water met lucht in aanraking komt, oxydeert het ijzer ("roest") en slaat neer. Door jarenlange oxydatie ontstond vooral ten oosten van Wanroij een laag (of meerder lagen) ijzeroer. In het broek tussen Wanroij en Rijkevoort (maar ook bij Sint Hubert) werd veel zogenaamde broekstenen aangetroffen. De brokken ijzeroer werden onder meer gebruikt als bouwmateriaal. Vooral bij fundamenten worden ze regelmatig in de regio aangetroffen. Voor de afvoer van het materiaal werden een paardentram aangelegd vanuit het broek tot aan een depot langs de Maas bij Beugen, waar de ijzeroer kon worden verscheept.

 

 

Foto:Brongebied van De Raam (Foto: waterschap Aa en Maas)

 

 

 

 

 

Herstel en instandhouding
De bijzondere verschijnselen van de Peelrandbreuk en Tegelenbreuk willen we niet kwijt. Daarom wordt er onderzoek gedaan, maar ook wordt er al gewerkt aan herstel van het verschijnsel en de instandhouding daarvan. Zo wordt de sponswerking in het watersysteem hersteld en draagt het bij aan droogtebestrijding. Zowel landbouw als natuur profiteren daarvan.

UNESCO
Unesco is het meest bekend om het Werelderfgoedverdrag en de daarbij behorende Werelderfgoedlijst. Het verdrag heeft als doel om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Natuur- en geologische gebieden, zoals het Geopark Peelhorst en Maasvallei (in oprichting), kunnen hier ook onder vallen.

Uiteindelijk is het gezamenlijke doel om de Unescostatus te verkrijgen. Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst hebben we te maken met een uniek en bijzonder gebied, met bijzondere flora en fauna, waterhuishouding en cultuurhistorie. Daarnaast we beschikken over een mooi verhaal in onze regio. Het verhaal van de invloed van de breuken op wijst, het ontstaan van veen, de verplaatsing van de Maas en de interactie van de mens met het landschap.

De meerwaarde voor de gemeente Land van Cuijk van deelname aan het Geopark zit op meerdere fronten. Met een tweede Unescogebied -de Maasheggen zijn al UNESCO gebied- binnen de gemeentegrenzen zetten we de gemeente nationaal en internationaal nogmaals op de kaart, trekt het gebied bezoekers en toeristen en wordt de vrijetijdseconomie gestimuleerd. Maar zeker zo belangrijk is dat deze aandacht ook zorgt voor het behoud van de unieke aardkundige, culturele, landschappelijke en natuurwaarden.

Om de status te bereiken zal de komende jaren nog verder samengewerkt moeten worden met (natuur)organisaties, vrijwilligers, gemeenten en andere stakeholders.

Meer weten over het Geopark i.o.? kijk op www.peelhorstenmaasvallei.nl of volg het Geopark op Facebook.


Dorpspenning Land van Cuijk voor Jan Van Lanen uit Beers

Zaterdagavond 4 november 2023 ontving de heer J.T.M. (Jan) Van Lanen uit Beers de Dorpspenning Land van Cuijk uit handen van wethouder David Sölez. Dit als blijk van waardering voor zijn jarenlange en vrijwillige inzet voor Carnavalsvereniging De Bokkerijers in Beers. Deze gemeentelijke onderscheiding werd hem uitgereikt tijdens de avond van de bekendmaking van de 55ste Prins van De Bokkerijers in Café De Spijker in Beers.

 

Penningmeester
De heer Van Lanen heeft zich ruim 33 jaren met ziel en zaligheid ingezet voor Carnavalsvereniging De Bokkerijers. Dit jaar neemt hij afscheid. In de loop der jaren heeft hij in verschillende functies een actieve bijdrage geleverd aan meerdere commissies binnen de vereniging. Zo was de heer Van Lanen van 1989 tot 2006 lid van de Raad van Elf (in het carnavalsseizoen 2003/2004 zelfs Prins Jan d'n Derde van De Bokkerijers). Ook was hij zo’n twintig jaar penningmeester in het bestuur van de vereniging. Daarnaast is hij lid geweest van de Jeugdraadcommissie en de Advertentiecommissie en nam hij deel aan meerdere Blèrballen, optochten, pronkzittingen en aan de jaarlijkse Witte Gei't Pub quiz. Ook verkocht de heer Van Lanen namens de vereniging donateurskaarten en vlaggen en stelde hij sinds 2004 zijn huis en schuur beschikbaar voor de opslag van materiaal en het bouwen van een

 

Vergaderingen en bijeenkomsten raad Land van Cuijk

 

De eerste en derde donderdag van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De tweede donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Thema-avond

Op donderdag 23 november is de eerste thema-avond. Deze thema-avond begint met behandeling van het Bomenbeleidsplan en de Bomenverordening. Aansluitend wordt de Natuurvisie (deel 3) opiniërend behandeld.

Op donderdag 7 december is de tweede thema-avond. Er vinden dan gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over de Woonvisie. Thema-avond 2 gaat over de Perspectievennotitie.

 

Commissies

Op donderdag 30 november vergaderen de commissies Omgeving en Inwoners.

 

Raadsvergadering

Op donderdag 14 december vergadert de raad.

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). U vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om uw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende thema-avonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. U krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad mee aan de slag moet.

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

 

Inwoners blij met bomen, natuurgebied blij met ruimte

 

In natuurgebied De Vilt in Beugen hebben tientallen inwoners afgelopen zaterdag hun eigen jonge boompjes en struiken (ook wel zaailingen genoemd) uitgegraven en meegenomen om op eigen terrein te herplanten. Zij deden mee aan de zogenoemde ‘oogstochtend’, waarop overtollige boompjes weggehaald werden om het natuurgebied wat lucht te geven. Zo kunnen andere planten en struiken zich beter ontwikkelen. Er zijn maar liefst 1036 zaailingen geoogst (wilgen, elzen en vuilbomen)!

Jong en oud
Om 09.00 uur opende Hagar Roijackers, gedeputeerde van de provincie Noord Brabant, de ochtend officieel. Zij had samen met wethouder Antoinette Maas de eer om het eerste boompje te oogsten. Daarna konden alle vrijwilligers aan de slag. Tot 13.00 uur stak iedereen, jong en oud, de handen uit de mouwen.
“Wat mocht ik nou wel uitgraven en welke plant moest nou blijven staan?” Deze kreet was af en toe te horen in de Vilt. Gelukkig waren medewerkers van Meer Bomen Nu, IVN en Brabants Landschap aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

Waarom op deze locatie?
Een van de plantensoorten die de moerasachtige omstandigheden van de Vilt nog net kan tolereren, is gagel. Een bijzondere struiksoort die zich op de iets drogere delen van het moeras kan handhaven. Als er niets gedaan werd raakten deze wat hogere delen overgroeid met els, wilg en berk. Die moesten er dus uit!

7_hagarenantoinetteoogsteneersteboompjejpg.jpg

Aanleiding
De aanleiding van deze zogeheten ‘oogstdag’ is de samenwerking van de gemeente met Meer Bomen Nu. Deze organisatie zorgt dat bomen van ongewenste locaties naar gewenste locaties worden verplant. Ze verzamelen bijvoorbeeld overdadige zaailingen, oftewel jonge bomen, uit natuurgebieden die op een kansarme plek staan. Bijvoorbeeld als deze boompjes te weinig licht krijgen. Door deze met vrijwilligers uit te steken, of te stekken of 'oogsten', kan Nederland versneld vergroenen. Afgelopen jaar (ver)plantte Meer Bomen Nu de miljoenste boom voor klimaat en biodiversiteit.

Ook meedoen?
Zodra er weer een oogstdag op de planning staat plaatsen we dat in de krant, op onze website en op onze social media kanalen.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Instellen van een voorrangssituatie op het fietspad - tussen de Kalkhofseweg en de Wildsestraat te Haps
 • Wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Hendriksstraat te Boxmeer

| Overige

 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk
 • Handboek kabels en leidingen Land van Cuijk 2023
 • Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Land van Cuijk 2023
 • Vastgesteld wijzigingsplan ‘2 Cuijk, Heeswijk, Heeswijkse Kampen Zuid’
 • APV-ontheffing verleend voor het organiseren van huifkartochten Gemeente Land van Cuijk
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 81 bomen Gemeente Land van Cuijk, kadastraal BMR00 G 2001
 • Leidraad invordering 2023 inclusief incassoreglement en beleidsregels oninbaar verklaren gemeentelijke belastingen Land van Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden van 1 november tot 10 november 2023 Wanroij (3) en Sint Anthonis (7), gemeente Land van Cuijk
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor (U.P.) het uitbreiden van zonnepark Sambeeksedijk Sambeeksedijk ongenummerd te Boxmeer (kadastraal: BMR00 Q96 en Q97) en te Sint Anthonis (Kadastraal Oploo OLO00 L43)
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden van 1 november tot 10 november 2023 Grave (8) en Gassel (2), gemeente Land van Cuijk

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis Lage Startwijk 4, 5835CB Beugen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand Romeinenstraat/Laan de Wijze ongenummerd kavelnummers 501, 502 en 503 Beugen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en aanleggen van een uitrit Lange Heggen 21 Beugen kadastraal BMR00 F 3911
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 25 kampeerplaatsen Molenveldweg 4, 5835CM Beugen

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Beugen, Burgemeester Verdijkplein 1

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carnavalstent op parkeerterrein Steenstraat 51, 5831JB Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 appartementen in een bestaand woongebouw Koorstraat 62a en 26a, Boxmeer - kadastraal BMR00 D 6446
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dubbel kozijn met deuren de Kloostertuin 46, 5831JT Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de kapvorm van zolderverdieping van Sasse van Ysseltstr 18a, 5831HD Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanvragen van Wabo vergunning ivm capaciteitsuitbreiding Erflanden 6, 5831ZA Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Sambeekseweg 27, 5831GK Boxmeer

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een open dag door MVC Columbia op 20 mei 2024 Waterleidingstraat 10 nabij, Boxmeer
 • Evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van een horecatent bij de Ijsbaan van 07-12-2023 t/m 07-01-2024 Raadhuisplein, Boxmeer
 • Evenementenvergunning verleend voor Het houden van Intocht Sinterklaas te Boxmeer op 18 november 2023 Raadhuisplein ongenummerd, Boxmeer

 

Cuijk

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een autolaadkraan van 30-10-2023 tot en met 1 december 2023 Graafschap en De Wiel ongenummerd, Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van het evenement 11/11 Onder de torens op 11/11/2023 Kerkstraat 8, 5431DS Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een kraan van 30 oktober tot en met 6 december 2023 Maasveld ongenummerd, Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een steiger van 6 november 2023 t/m 15 maart 2024 Maasveld 50 t/m 148 Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Uitgebreide procedure ambtshalve wijzigen voorschriften ontwerpbesluit – Lageheiweg 9 Escharen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting Lageheiweg 9, 5364ND Escharen

| Overige

 • APV-ontheffing verleend voor ontheffing schenktijden op 18/11/2023 en 09 t/m 13 februari 2024 Meester Bongaardsweg 2, 5364PM Escharen

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het isoleren van het dak Brugstraat 6, 5361GT Grave

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 24 speakers met sfeermuziek van 15 nov 2023 t/m 5 jan 2024 Centrum Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijke paardenstal Beerseweg 19, 5443NL Haps

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Bonkelaer ongenummerd Rijkevoort - kadastraal BMR00 C 1760 kavel 524
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van woonfunctie in een bestaand kantoorpand Gildestraat 23, 5824AA Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tank Korte Oijen 2, 5433NE Katwijk NB
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een loods achter bedrijfspand Havenlaan 11, 5433NK Katwijk NB
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte Havenlaan 5, 5433NK Katwijk NB

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk Lange Oijen 4a, 5433NG Katwijk NB

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verharden van de straat Lommerstraat Linden - kadastraal CUI00 N 6

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaand bijgebouw Op den Berg 6, 5823CB Maashees
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de inzamellocatie oud papier in Maashees Raaijveldweg 4, 5823CA Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een monumentale boom Pastoor Maasstraat 7, 5451PA Mill, kadastraal MIL00 B 3226
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis 't Kavelt 13 Mill (kavel 511), kadastraal MIL00 R 1536

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan “Mill, Stationsstraat 25 – 27”

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande Odido antennes Kerkplein 1, 5441BE Oeffelt

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe elektra aansluiting Eerste Stichting 5, 5841DA Oploo

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een hoogwerker op 30 oktober 2023 van 09:00 uur tot 14:00 uur Grotestraat ong. Oploo kadastraal OL00 M 636

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken bestemmingsplan AZC voor opvang Oekraiense vluchtelingen Stevensbeekseweg 14a, 5825JC Overloon
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een leefkeuken en bergruimte Trantert 22, 5825JT Overloon

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor Het houden van Vör de Kerk op 't Plein te Overloon op 11 november 2023 14 Oktoberplein 2, 5825CC Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Bonkelaer ongenummerd Rijkevoort - kadastraal BMR00 C 1760 kavel 524
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 levensloopbestendige woningen Bonkelaer 6-8 te Rijkevoort kavelnummer: K503-K504
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Koningsspil ongenummerd (perceelnummer 1733) in Rijkevoort

 

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren en verbouwen van het woonhuis Liesmortel 1, 5435XH Sint Agatha

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning voor het samenvoegen van een woning en café tot 1 woning Liesmortel 4, 5435XJ Sint Agatha, kadastraal CUI00 D 2642 is vergunningvrij

 

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Hanenstraat ong. Velp NB (naast nr. 11a) GVE00 H 1710

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke toiletunit Pastoor Jansenstraat 2, 5821AZ Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een stacaravan Verlorenhoek 4, 5446XL Wanroij