Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 12 december 2023 om 19:49

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

Meldlijn vuurwerkoverlast                

Ook tijdens de komende jaarwisseling treden politie, Openbaar Ministerie, het Bureau Halt en de gemeente Land van Cuijk op tegen vuurwerkoverlast. Iedereen kan vuurwerkoverlast melden via het speciale telefoonnummer: 06-13662347

 • De meldlijn is bereikbaar van woensdag 27 december tot en met zaterdag 30 december tussen 14.30 en 22.00 uur.
 • Op zondag 31 december is de meldlijn bereikbaar van 10.00 tot 16.00 uur.
 • Buiten deze tijden is het nummer van de regionale politie bereikbaar onder het telefoonnummer: 0900 – 8844.

Heeft u het vermoeden van de opslag van vuurwerk in uw omgeving, dan kunt u dat melden via de speciale meldlijn of bij de politie. Melden kan ook anoniem bij Misdaad Anoniem via
telefoon: 0800 – 7000.

Wees verstandig met vuurwerk zodat iedereen kan genieten van een fijne jaarwisseling!

 

Collectieve zorgverzekering

Tot en met 31 december 2023 is het weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeringvoor 2024. De gemeente biedt inwoners, met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, de mogelijkheid om mee te doen aan een collectieve zorgverzekering. Omdat de gemeente maandelijks meebetaalt, betaal jij uiteindelijk minder premie. Kijk voor meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/collectieve-zorgverzekering.

Zorgvergelijker

Het is heel verstandig om ieder jaar te controleren of jouw verzekering nog goed bij je past. Of dat het misschien goed is om over te stappen. Met de Zorgvergelijker vind je de zorgverzekering die het beste bij jouw situatie past. Zo voorkom je extra of onverwachte kosten. En je voorkomt dat je teveel premie betaalt. De zorgvergelijker geeft onafhankelijk advies en is gratis te gebruiken voor inwoners van de gemeente Land van Cuijk. De collectieve zorgverzekering van de gemeente wordt meegenomen in de vergelijking. 

Wat wordt jouw zorgverzekering?

Vanaf half november is de zorgvergelijker voor inwoners van Land van Cuijk beschikbaar. Alle informatie en de link staan dan op www.gemeentelandvancuijk.nl/collectieve-zorgverzekering.

 

Opknappen speelplekken Estersveld, Grave

 

 

De gemeente Land van Cuijk is in de wijk Estersveld in Grave verschillende kinderspeelplekken aan het opknappen.

 

Dit project loopt al enkele jaren. Om verschillende redenen duurt het allemaal langer dan de bedoeling is. Zo heeft de coronaperiode en de gemeentelijke herindeling voor vertraging gezorgd. Ook het overleg met de buurtbewoners is nog niet helemaal afgerond.

 

Wat is er wel gebeurd?
Eind 2019 hebben we een rondgang gemaakt langs basisscholen. We hebben daar gesproken met kinderen. Die hebben wensen en ideeën ingebracht. Op basis van deze wensen en ideeën zijn vijf voorlopige ontwerpen gemaakt. Het gaat om ontwerpen voor speelplekken in de Stuartlaan, in de Quaylaan, in de Johan Graaf van Hornestraat, aan de Hongerkampseweg en rond wijkcentrum Esterade.

 

Wat gaan we nu nog doen?
De vijf voorlopige ontwerpen gaan we nu alsnog aan buurtbewoners presenteren. We hebben er nu voor gekozen de ontwerpen op een website te plaatsen. Iedereen kan ze daar bekijken. Met een reactieformulier kun je een reactie achterlaten. Wij bekijken of de reactie kan worden verwerkt in het definitieve ontwerp. De ontwerpen van de vijf speelplekken vind je op de website:

 

ons.landvancuijk.nl/speelplekkenesterveld.

 

Daar vind je ook het reactieformulier. Vul alle velden in en plaats in het vakje 'Mijn reactie' per ontwerp je opmerkingen. Je mag voor alle vijf ontwerpen suggesties invullen.

Reageren kan tot 12 januari 2024.

 

Als de reactieperiode voorbij is, komen de definitieve ontwerpen op deze website te staan.

Buurtbewoners ontvangen hierover nog een brief..

 

Wij zien je reactie met veel belangstelling tegemoet.

 

Korte termijn pacht landbouwgrond
Gemeente Land van Cuijk

 

Bekendmaking

 

De gemeente Land van Cuijk verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet (woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond o.i.d.). Zolang er nog geen concrete plannen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

 

Door de gemeenteraad is de nota grondbeleid, waaronder het pachtbeleid vastgesteld. In navolging van het vastgestelde beleid is de toezegging gedaan aan de gemeenteraad dat er specifiek voor de (geliberaliseerde) pacht nog een nadere uitwerking dient te komen. In afwachting van besluitvorming rondom deze uitwerking (verwachting voorjaar 2024) is besloten om de gronden, die in aanmerking komen voor een kortdurende verpachting, voor het jaar 2024 te verpachten.

 

De gemeente is daarom van plan om voor het tijdvak 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 de beschikbare landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open vanaf 28 november tot en met 22 december 2023. Er kan maximaal ingeschreven worden op 2 kaartnummers, indien u beschikt over een volwaardig (reëel) agrarisch bedrijf met als hoofdberoep land- of tuinbouw. Mocht er sprake zijn van meerdere bedrijven, met verschillende KvK nummers, dan mag je alsnog maar voor één bedrijf inschrijven. 

 

Heb je n.a.v. de bekendmaking, de procedure of de op de website te raadplegen informatie nog vragen of wens je een toelichting dan kun je contact opnemen met de medewerkers van het clusters Grondzaken. De medewerkers van het clusters Grondzaken zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0485-854000 of via gemeente@landvancuijk.nl.

 

Op de website van de gemeente kun je zien welke gronden (percelen) worden verpacht en hoe je daarvoor in aanmerking kunt komen. Raadpleeg de onderstaande link voor in meer informatie.

www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht-korte-termijn

 

Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat percelen die als grasland aangegeven staan op de kaart ook als grasland gebruikt dienen te worden.

 

Melden is wijs

Zie je een verdachte situatie, ervaar je overlast of maak je je zorgen om een buurtgenoot? Meld dit op de juiste plek. Op onze website www.gemeentelandvancuijk.nl/meldeniswijs vind je alle telefoonnummers.

6_qrcodemeldeniswijs.jpg

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijke verkeersmaatregel - verschillende locaties te Boxmeer
 • Tijdelijke verkeersmaatregel - aan Samsbeekseweg te Sambeek tot en met Groeningsestraat terr hoogte van de Huttenhoek te Groeningen

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 20 sandwichborden voor evenement van 22-01-2024 t/m 23-02-2024 Gemeente Land van Cuijk
 • Vergunning verleend voor het overbrengen en gebruik van explosieven ten hoeve van de reiniging van de ketels en installaties tot 7 december 2026 aan Lange Oijen 31 te Katwijk

 

Wet explosieven voor Civiel gebruik

Afgelopen periode is onderstaande omgevingsvergunning verleend.

 

Katwijk

 • Lange Oijen 31 - het overbrengen en gebruik van explosieven ten hoeve van de reiniging van de ketels en installaties tot 7 december 2026. Verzonden 7-12-2023.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na datum verzending van het besluit bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie kun u vinden op de gemeentelijke website.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.

 

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienden van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienden bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/paginas/iinloggen-rechtstpraak.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaardnen.

 

U kunt de stukken digitaal opvragen via het e-mailadres gemeente@landvancuijk.nl

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis Lage Startwijk 4, 5835CB Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlenging van een tijdelijke vergunning van fietsenstalling gebouw PP002 Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een kindervuurwerkshow op 29 december 2023 Graafseweg 34, 5831AB Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk (aanbouw mantelzorg) Hazeleger 166, 5431 HR Cuijk, kadastraal CUI00 C 6017
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoor met opslagruimte Van Galenweg ong. Cuijk CUI00 B 3292

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen ivm veiligheid CUI00 S 509
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Robijnlaan 9, 5431ZL Cuijk

| Overige

 • APV-vergunning verleend voor het realiseren van een terras Grotestraat 3, 5431DG Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 10 driehoeksborden van 20-12-2023 tot en met 03-01-2024 Cuijk
 • Alcoholwetvergunning verleend voor aanvraag alcoholwetvergunning i.v.m. overname bedrijf Grotestraat 3 in Cuijk Grotestraat 3, 5431DG Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een grondwal Cuykschesteeg 3, 5364PH Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mantelzorgwoning en bijgebouw Meisevoort 5, 5438NK Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning geweigerd voor het realiseren van een sportschool Koninginnedijk 838, 5361CR Grave

| Overige

 • Maatwerkvoorschriften – St. Jorisstraat 32, Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwkraan op 15-01-2024 Rogstraat of Oliestraat Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten voor het uitbreiden van een bestaand bouwwerk Maasstraat 17, 5826AM Groeningen

| Overige

 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens carnaval op 11 + 13-02-2024 Groeningsestraat 40, 5826AD Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een pre-mantelzorgwoning Lokkantseweg 1, 5443PE Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor muziekevenement Hoefseweg 2, 5443NP Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwbouw woonhuis met bijgebouw Hoefseweg 6, 5443NP Haps, kadastraal CUI00 R 8

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen v/e inrichting (uitbreiden vergunde euralcode) Lange Oijen 3, 5433NG Katwijk NB

 

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een boerenwindmolen Dellenweg 25, 5453JL Langenboom

 

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Dominicanenstraat 9, 5453JN Langenboom kadastraal MIL00 K 2742

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijk wijziging van horecafunctie naar kantoorfunctie Mgr Bekkersstraat 54 en 56, 5846AJ Ledeacker

 

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning de Goeijstraat 5, 5823AH Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vergunning voor het realiseren 3 zelfstandige wooneenheden Stationsstraat 23a, 23b en 23c, 5451AM Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Arsenaal ongenummerd (kavel 4), Mill, kadastraal MIL00-F-4819
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit 't Kavelt 25, 5451KA Mill, kadastraal MIL00 R 1532
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Koningsspil ong. Mill kadastraal BMR00 W 1756 kavel 510

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Meidoornweg 19, 5451HG Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit 't Kavelt 25, Mill, kadastraal MIL00 R 1532

| Overige

 • Maatwerkvoorschriften – Graafseweg 37 Mill

 

Oeffelt

Afhandelingen

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een opslagcontainer, keet en afvalcontainer 8 t/m 21 dec 2023 Velgert nabij Brakels Eng in Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw Loonseweg 19 nabij, 5841CP Oploo - kadastraal OPLO00 M 893

| Overige

 • Reguliere omgevingsvergunning verleend – Striep 8 Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een mestverwerkingsloods Rieterdreef 3, 5825HS Overloon

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel Pasveldweg 13, 5825CD Overloon

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Museumpark 5a Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Koningsspil 34 in Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Hoogeindsestraat ongenummerd, naast nr. 15A, 5447PD Rijkevoort, kadastraal BMR00 W 1734

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 2 woningen Bonkelaer 6-8 te Rijkevoort kavelnummer: K503-K504

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Koningsspil 26 Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bestaande kozijn veranderen Grotestraat 39, 5836AB Sambeek

| Overige

 • Evenementenvergunning deels verleend voor het verbranden van de Knoeper op 13-02-2024 Grotestraat 64, 5836AC Sambeek

 

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Peelkant 56 nabij, 5845EJ Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Dokter Verbeecklaan 13, 5845CE Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden bestaand bijgebouw Peelkant 61, 5845EG Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op monumentaal pand Brink 7, 5845BH Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods Vlagberg 18, 5845EC Sint Anthonis
 • omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis en aanleggen inrit/uitweg Rondveld 12b Sint Anthonis (kadastraal OLO00 M 766)

| Overige

 • Voorgenomen ingebruikgeving aan de zijkant van het perceel Klef 4, Sint Anthonis
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Verzamelplan sanering varkenshouderijen Sint Anthonis
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwhekwerk Breestraat 23, 23a, 24 en 25 Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor Het plaatsen van een bijgebouw/loods Pastoor Jacobsstraat 67, 5454GM Sint Hubert
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur met overkapping Pastoor Jacobsstraat 24, 5454GN Sint Hubert
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen en het aanleggen van 2 uitritten Lange Schoolstraat, ongenummerd, naast nr. 4b Sint Hubert, kadastraal MIL00 C 2463
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning en het aanleggen van een uitrit Wethouder Lemmenstraat 4, 5454GH Sint Hubert

| Overige

 • Rectificatie bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat 67
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat 7

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 stallen en een overdekte stapmolen voor een paardenhouderij f2 Lactariaweg 40, 5844AJ Stevensbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een opbouw Lactariaweg 1, 5844AH Stevensbeek

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een bestaande schuur Handwijzer 2, 5821AL Vierlingsbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Soetendaal, achter nr. 3 Vierlingsbeek, kadastraal VLB00 L 523

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een pauzeplaats voor wandelaars en fietsers Oosteind 6, 5446PM Wanroij
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van sleufsilo's Hank 18, 5446XE Wanroij

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Noordstraat 60, Wanroij

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een afdak Wethouder Lindersstraat 130, 5455GN Wilbertoord

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de 41e Winterloop in Wilbertoord Ingetekende geometrie