Onderzoek nieuwe huisvesting buitendienst en milieustraat

Gepubliceerd op 8 mei 2024 om 09:39

Voor de huisvesting van het team van de buitendienst worden drie scenario’s verder onderzocht.  Sinds 1 januari vormen de ruim 50 collega’s van de buitendienst één team. Voor de herindeling op 1 januari 2022 is besloten te wachten met de herinrichting van de buitendienst. Ook bleven de 5 werven Wanroij, Mill, Boxmeer, Cuijk en Grave nog behouden. Op die manier konden tijdens de start van de nieuwe gemeente een aantal belangrijke zaken soepel doorgaan.

Een eerste onderzoek, hoe het nieuwe team het beste kan worden ondergebracht, is afgerond. Daarbij is onder andere gekeken naar de beste dienstverlening, de gewenste manier om te kunnen samenwerken, de staat en de beschikbare ruimte van de bestaande werven en de kosten. Per 1 januari is de werf in Mill al gesloten. De komende tijd worden drie scenario’s voor de huisvesting van het team uitgewerkt. Het gaat om:

  1. Eén centraal gelegen hoofdlocatie.
  2. Twee locaties: in Cuijk en Boxmeer.
  3. Twee locaties: in Boxmeer en Grave.

 

Milieustraten

Ook wordt onderzocht wat straks de meest geschikte locatie is voor de milieustraat. Hierbij wordt gekeken naar een toekomstbestendige milieustraat, een hoge dienstverlening voor inwoners en toekomstige uitbreiding van functies in het kader van de circulaire economie.

Het uitgangspunt is dat daarbij het huidige aantal van zes mini-milieustraten in stand wordt gehouden.

 

Wethouder David Sölez: “Bij de herinrichting van de buitendienst stond het kunnen bieden van een goede dienstverlening centraal. Deze collega’s handelen meldingen over de openbare ruimte snel en goed af, zien dagelijks wat er speelt in onze gemeente en maken het verschil in onze buitenruimte. Ook voor de keuze van de huisvesting is een goede dienstverlening een belangrijke graadmeter. Daarnaast houden we natuurlijk de kosten in de gaten. Datzelfde geldt uiteraard voor de locatie van de milieustraat”.

 

Als het onderzoek naar de huisvesting is afgerond, volgt later dit jaar een besluit. In het najaar wordt een voorstel over de milieustraten aan de raad voorgelegd.