Leerlingen volgen keuzecursus insectenhotel

Gepubliceerd op 23 mei 2024 om 19:17

6 Leerlingen BS Canadas uit Boxmeer kregen uitleg over het verschil tussen honingbijen die in een volk leven en wilde bijen die solitair leven.

Er zijn 40 soorten honingbijen die in korven of kasten leven1 bij bezoekt per vlucht wel 200 tot 300 bloemen 1 bijenkast (50000 bijen) kunnen op een zonnige dag wel 4 miljoen bloemen bestuiven Bijen zijn bovendien onmisbaar voor de bestuiving veel fruit en groenten. Er zijn 360 soorten wilde bijen die in insectenhotels, of gaatjes in hout of in het zand leven Insecten en wilde bijen leggen hun eitjes in hout bijv. in een bamboe stokje. De bij vliegt eerst in een stokje met kopje vooruit om het pijpje te controleren, geen tocht en glad van binnen zodat vleugeltjes niet beschadigen. Daarna kruipt hij achterstevoren erin en legt achterin een eitje. Hij vliegt naar bloemen en verzamelt een balletje stuifmeel met nectar 

wat hij bij het eitje legt als voeding voor de larve De bij sluit het kamertje af met stuifmeel en legt weer een eitje met een balletje stuifmeel en sluit het kamertje weer af. Zo doet de bij dat totdat het gangetje van het bamboestokje vol eitjes ligt. Bij het laatste eitje sluit de bij het gangentje met 2 muurtjes af ter bescherming Na een aantal maanden komen de jonge wilde bijen naar buiten waarbij de darren (mannetjes) de vrouwtjes bevruchten en daarna sterven Dan maken de 6 leerlingen klei-modder om onderin het busje te doen en 

daarin de bamboestokjes vast te zetten. Ze voelen en zien het verschil tussen zand (hard en scherp) en klei wat veel zachter is Het insectenhotelletje wordt thuis op een droge en zonnige plek opgehangen

Groetjes Jac

Foto’s Jac website Jac www.creajac.nl Facebook https://nl-nl.facebook.com/jac.decock