Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 2 juli 2024 om 16:15

Het Gemeentenieuws uit het Land van Cuijk is een belangrijke bron van informatie voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis. Dit nieuwsplatform biedt een overzicht van ontwikkelingen, evenementen, besluiten en projecten die van invloed zijn op het dagelijks leven in deze regio.

Vliegtuigbom onschadelijk gemaakt

Op vrijdag 28 juni werd aan de Kevelaersedijk in Groeningen, op een perceel nabij de A73, een vliegtuigbom succesvol onschadelijk gemaakt. Het ging om een 500-ponder afkomstig uit een Amerikaanse bommenwerper. De ontploffing veroorzaakte een krachtige explosie en een flinke zand- en stofwolk.

De bom werd gevonden tijdens de aanleg van het zonnepark in Groeningen. Voordat de bom onschadelijk gemaakt kon worden, werd deze eerst gedemonteerd in een zandbunker. Daarna werd een veilige plek gezocht, elders op het perceel. Om de impact van de explosie te beperken, werd er 700 kuub zand over de bom gestort. Na de ontploffing bleven een krater en scherven achter. Hierdoor kan met zekerheid gezegd worden dat de bom nu ook daadwerkelijk onschadelijk is gemaakt.

De hele operatie werd uitgevoerd door een professioneel explosievenbedrijf Tavela. Omstanders en overige betrokkenen werden op afstand gehouden en alles is goed en veilig verlopen.

Militaire oefening 15 t/m 19 juli 2024

 

De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Daarbij wordt de brug over de Maas voor de Nijmeegse 4-daagse gerealiseerd. Hierbij zullen een 30-tal vrachtwagens en een 2-tal boten benodigd zijn.

 

Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van schade, kunnen burgers/ omwonenden contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade. Dit kan via mail: communicatie.13LTBRIG@mindef.nl

 

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telnr: 088-9562951

Email: JDVclaims@mindef.nl

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen, gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan Willem Jacobstraat te Grave
 • Instellen van een parkeerverbod - aan Sirtemalaan en Anna van Burenweg te Grave
 • Aanpassen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats - aan Markt te Mill
 • Opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats - aan Markt te Mill
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Avondvierdaagse - te Cuijk
 • Instellen van een tijdelijk parkeerverbod i.v.m. kermis - 14 Oktoberplein te Overloon

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

R.W. Sosnowski

28-02-1962

Kerkstraat 13, 5445 AD Landhorst

24-06-2024

S.V. Fesun

17-05-1957

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

24-06-2024

N.V. Kozhevnikova

06-08-1973

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

24-06-2024

C. Basile-Abdel-Wahed

11-02-1996

Maasstraat 1h, 5431 EB Cuijk

05-06-2024

L. Bakker

20-10-1981

Muntlaan 1, 5361 ME Grave

05-06-2024

L.S. Maczewski

01-07-1987

Helwigstraat 8, 5431 GH Cuijk

05-06-2024

H.M. Podolyak

31-10-1956

Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC Overloon

05-06-2024

N.J.T. Smits

03-08-1999

Muntlaan 1, 5361 ME Grave

05-06-2024

L. Steinbach

22-04-1986

Van Haandelstraat 5, 5843 AX Westerbeek

05-06-2024

L. Burlachenko

10-12-1986

Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC Overloon

05-06-2024

V.P. Kharchii

03-10-1951

Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC Overloon

05-06-2024

V.Chebotaiev

23-03-1962

Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC Overloon

05-06-2024

T. Borodkina

27-07-1966

Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC Overloon

05-06-2024

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

 

| Overige

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van het dak van 6 woningen Ingetekende geometrie
 • Alcoholwet Model D vergunning
 • Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2024
 • Beleidsregel toepassing artikel 2.6.3, sub c van de Legesverordening Land van Cuijk 2024
 • Evenementenvergunning verleend voor doorkomst van de 4-daagse door Gemeente Land van Cuijk op 19-07-2024 Land van Cuijk
 • Besluit verlenen tijdelijk ontslag lid gemeenteraad
 • Woon(zorg)visie Land van Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van erfverharding diverse locaties Beers, Mill, Haps, Sint Agatha

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van een bedrijfswoning als burgerwoning Keizerstraat 20, 5437PK Beers NB

 

Beugen

| Overige

 • Melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) – Laag Werveld 5, Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het in exploitatie nemen van Klooster Elsendael in Boxmeer Dokter Peelenstraat 6-8, 5831EG Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het snoeien en vervolgens rooien van een particulier beschermde boom van Elswijckstraat 10, 5831GT Boxmeer
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de reclame bij Aldi Boxmeer d'n Entrepot 9, 5831DE Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het Uitbreiden van de woning van Speyk 1, 5831LA Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een zonwering met kantelbare lamellen op balkons Manebiest 10, 11 en 12 in Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een tweekapper - kavel 509 Lange Heggen West - kadastraal bekend BMR00 F 3920 (kavel 509)
 • Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de gevel van Speyk 122, 5831LG Boxmeer
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het gebouw Spoorstraat 50-52, 5831CM Boxmeer

| Overige

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een tweekapper - kavel 510 Lange Heggen West - kadastraal bekend BMR00 F 3920 (kavel 510)
 • Standplaatsvergunning verleend voor het verkopen van warme/koude koffie/thee, koffiebonen en thee uit verkoopwagen Koorstraat 57 nabij, Boxmeer
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van kermis 2024 Boxmeer van 28-06 tot en met 02-07-2024 Steenstraat 53, 5831JB Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container op 17 en 18-07-2024 Steenstraat 138 nabij, 5831JK Boxmeer
 • Melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) – Sambeekseweg 33 Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van het bedrijfspand De Hork 26, 5431NS Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Bereklauw 161, 5432AT Cuijk
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van 46 woningen Regt Stoottroepenstraat Titus Brandsmastraat Anne Frankstraat Professor van de Brinkstraat Jan Campertstraat Karel Doormanstraat in Cuijk

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een inrit ten behoeve van een nieuw te bouwen woning Merletplein 20, 5431DA Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van reclame Zwaanstraat 11, 5431BP Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 48 sociale huurappartementen Lavendel 271 t/m 365 oneven, Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van 108 woningen Heeswijkse Kampen, Cuijk - kadastraal CUI00 A 3089
 • Omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten voor het realiseren van een aanbouw Kardinaalsmuts 136, 5432AC Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bijgebouw Beerseweg 28, 5431LC Cuijk

| Overige

 • Anterieure overeenkomst Grotestraat 13 en Kerkstraat 3-5 Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een kerkpleinconcert op 07-07-2024 Kerkstraat 10, 5431DS Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een toilet en een hoogwerker van 01-07-2024 t/m 19-07-2024 Berenkuil 7 t/m 24 te Cuijk (Parkeerplaats achter appartementencomplex)
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container van 8 tot en met 13 augustus 2024 Louis Jansenplein nabij Maasburg 52, 5431BR Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en verduurzamen van de woning Beerschemaasweg 21, 5364NR Escharen

 

Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de pui en vervangen overkapping dakterras bij de woning Rogstraat 11, 5361GP Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een sportschool Koninginnedijk 838, 5361CR Grave

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van woning en realiseren van een dakterras Scheerestraat 19, 5361GS Grave

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor happen&tappen foodtruck festival op 26-07-2024 Loswal 20 Grave
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Smartlappenfestival Grave van 05-07-2024 t/m 07-07-2024 Havenstraat Grave, kadastraal GVE00 B2575

 

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen en in werking hebben van een Monomestvergister Maasstraat 10, 5826AM Groeningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Groeningsestraat 58a Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een opslagloods Beerseweg 27a, 5443NL Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Havenlaan 3, 5433NK Katwijk NB

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor ODBN/het uitbreiden van de bedrijfsruimte Lange Linden 32a, 5433NC Katwijk NB

 

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de buitenkozijnen en voegwerk Gasthuisstraat 51, 5453RL Langenboom

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Dennendijk 8, 5453KG Langenboom

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Demo Classic Race op 18 augustus 2024 Maisweg 20, 5453RD Langenboom

 

Maashees

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Rieterweg 37a Maashees
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Kermis Maashees van 05-07 tot en met 08-07-2024 Monseigneur Geurtsstraat 27 nabij, 5823AB Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande schuur en nieuwbouw schuur Zwaluwstraat 17, 5451PR Mill

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van het pand en de stal bij het huis trekken Gerritsweg 16, 5451HJ Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van een bedrijfspand Hertsweg 1, 5451GS Mill

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Terrasfeesten Mill van 26 t/m 28-07-2024 Kerkstraat 3 nabij Mill
 • Melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) – Beerseweg 45 Mill
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een kraan en afzetten straat van 12-08 t/m 13-09-2024 Wilhelminastraat 11, 13, 15 en 17, Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een minicamping Hoogeind 3, 5441PJ Oeffelt

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Oeffelt, Hogehoek ong.
 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van het evenement 'Oeffelt Outdoor' op 26-07 en 27-07-2024 Raadhuisplein aan de Dorpsstraat te 5441AC Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting (Omgevingsverordening Noord-Brabant) Deurneseweg 44, 5841CJ Oploo

| Overige

 • Omgevingsvergunning aangevraagd – Driehoek 11, Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw en nieuwe inrit Museumlaan 23, 5825AJ Overloon

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een stal Roosendaalseweg 5, 5825HD Overloon

| Overige

 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van Thomashuis Overloon Heikantweg 7, 5825JD Overloon

 

 

Sambeek

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van wielerevenement 'Ronde van Sambeek' op 25-08-2024 Grotestraat 54, 5836AG Sambeek
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Sambeek, Grotestraat 18

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het gedeeltelijk slopen van de karakteristieke woonboerderij Heerstraat 22, 5435PC Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van bestaande stallen Vlagberg 35A, 5845ED Sint Anthonis

Afhandelingen

| Overige

 • Melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) – Peelkant 42 Sint Anthonis
 • Evenementenvergunning verleend voor Kermis Sint Anthonis 2024 op 12-07-2024 Brinkplein 2 in Sint Anthonis
 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van een kinderbouwweek in Sint Anthonis van 12/08 t/m 14/08/2024 St. Patrickpad 5, 5845HW Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning t.b.v. een kapsalon en het aanleggen van een uitrit Wethouder Lemmenstraat 4, 5454GH Sint Hubert

 

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van het dak en het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde dak Tolschestraat 7, 5363TB Velp

| Overige

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Velp, Mariëndaal
 • Zakelijk weergave van de inhoud van de anterieure overeenkomst Mariëndaal te Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van bestaande hobbydierenverblijven door een nieuw verblijf Graafsedijk 28, 5434NB Vianen NB

 

Vierlingsbeek

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Outlands Festival 2024 op 21, 22 en 23 juni 2024 Soetendaal 5a, 5821BL Vierlingsbeek

 

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een paardenstal Nabij Molenhof in Vortum-Mullem (kadastraal BMR U728)

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbouwen van de badkamer De Knappert 1, 5446BA Wanroij
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het vloersysteem Zoetendaal 1, 5446PC Wanroij
 • Omgevingsvergunning aangevraagd - Molenstraat 40, Wanroij

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een pre - mantelzorg woning van Ophovenlaan 64, 5455GD Wilbertoord

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een veldschuur van Ophovenlaan 59, 5455GD Wilbertoord

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 5 containers op parkeerplaatsen aan Martinus Vloetstraat nr. 1 Martinus Vloetstraat 1, 5455HH Wilbertoord
 • Evenementenvergunning geweigerd voor het organiseren van Kermis Wilbertoord van 06-07 tot en met 09-07-2024 Wethouder Lindersstraat 68, 5455GM Wilbertoord
 • Evenementenvergunning verleend voor Evenementenvergunning kermis Wilbertoord 6-7-8-9 juli 2024 Sint Josephplein 4, 5455GR Wilbertoord