7.500 euro voor ieder dorp en voor iedere wijk

Gepubliceerd op 2 juli 2024 om 17:11

Goede leefbaarheid ideeën van inwoners kunnen in aanmerking komen voor een financiële steun. Hier is voor ieder dorp en voor iedere wijk (het gebied van de wijkraad) elk jaar 7.500 euro beschikbaar.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Deze subsidie is bedoeld om de leefbaarheid in de dorpen en wijken groter te maken. Daarnaast kan dit budget helpen bij het behalen van de doelen in de KernenCV’s. De subsidie van 7.500 euro kan hier aan meehelpen.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Elke inwonersgroep, stichting (niet-commercieel) of vereniging die een goed idee heeft om de leefbaarheid te verbeteren kan deze subsidie aanvragen. Voor ieder dorp of iedere wijk (hiermee bedoelen we het gebied van een wijkraad) is maximaal 7.500 euro beschikbaar. De aanvragen worden opgepakt op volgorde van binnenkomst. Je kunt elk jaar van 1 januari tot 1 november de subsidie aanvragen.

scherm-afbeelding-2024-07-02-om-16-52-31-standard.png

Toegekende subsidies

Verschillende verenigingen, groepen en wijk- en dorpsraden hebben al deze subsidie aangevraagd. Hierbij is gekeken naar het maatschappelijk belang. Daarnaast is het belangrijk of het idee op draagvlak kan rekenen (meerdere mensen moeten het een goed idee vinden). Iedere aanvraag wordt door de gemeente gewogen op deze uitgangspunten én de bijdrage aan het gemeenschappelijke en leefbaarheidsbelang Inspiratie nodig?