Home » regionieuws » Boxmeer bijvriendelijke gemeente

Boxmeer bijvriendelijke gemeente

Gepubliceerd op 12 juli 2018 om 20:46

Gemeente Boxmeer is officieel erkend als bijvriendelijke gemeente. Wethouder Jeu Verstraaten: “Als gemeente doen we er alles aan zodat bijen zich hier thuis voelen, dus we zijn dan ook heel blij met deze erkenning. En we willen als gemeente natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Gelukkig beseffen we weer meer en meer dat bloeiende bermen langs snelwegen of landerijen niet alleen mooi zijn om naar te kijken, maar ook een onmisbare schakel vormen in het leven van veel insecten en dus ook voor bijen. Het is dan ook een goede ontwikkeling dat gemeenten steeds meer overstappen op ecologisch beheer van openbaar groen”.

Bijvriendelijke gemeente word je niet zomaar. Hier volgen enkele voorbeelden waarom bijen graag in onze gemeente vertoeven.

  • Natuurterreinen

De laatste jaren hebben we verschillende natuurterreinen aangelegd. Deze worden ecologisch beheerd waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van begrazing. Een goed voorbeeld daarvan is de ecozone in de Maasbroekse Blokken waar schapen grazen. Hiermee wordt niet alleen verbossing voorkomen. Op deze manier verschraalt ook de ondergrond, waardoor bloeiende kruiden waar bijen van houden. Een bijkomend voordeel is dat begrazing in tegenstelling tot maaien minder verstorend is voor de daar levende flora en fauna.

  • Beplanting

De laatste jaren zijn op grote schaal in onze plantsoenen heesters vervangen door vaste planten met bloemen.

  • Beheer

De bermen in de gemeente maaien we in het voorjaar alleen de 1ste meter. Circa 30% van de bermen worden gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor verschralen de bermen waardoor kruidachtige soorten meer kans krijgen.

De gemeente werkt in het beheer samen met verschillende partners. Zo  beheert ANV Groen Boxmeer enkele bouwkavels op Sterckwijck waarbij ze de randen van de percelen jaarlijks inzaaien met bloemrijke mengsels.

Dit zijn enkele voorbeelden en we gaan gewoon door voor de bijen, want bij het predicaat bijvriendelijke gemeente, houdt het natuurlijk niet op. Samen met partners en vrijwilligers hebben we verschillende projecten waarin bijen de hoofdrol spelen. In Overloon wordt na de zomervakantie samen met de bosploeg (vrijwilligers in het groen van de gemeente)  en scouting Overloon een bijenhotel gebouwd. In Oeffelt is in samenwerking met de Graspol een hoogstam fruitboomgaard aangeplant. Ook hier wordt een bijenhotel gebouwd.

Zo zijn er nog meer projecten gepland, onder andere in samenwerking met IVN. We komen er op terug als er al wat meer duidelijkheid over is. Ook zijn er verschillende initiatieven van onder andere een dorpsraad, ondernemers en inwoners waar we later aandacht aan willen besteden.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.