Home » regionieuws » Inkoop van jeugdhulp goed verlopen nu organisatie verbeteren

Inkoop van jeugdhulp goed verlopen nu organisatie verbeteren

Gepubliceerd op 28 augustus 2018 om 19:25

gemeente Boxmeer-Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en organisatie van jeugdhulp. In de regio Noordoost-Brabant werken 16 gemeenten hiervoor samen. Bureau Significant heeft deze samenwerking en de wijze van inkoop onderzocht. Volgens het rapport is de overgang van de inkoop van jeugdhulp van het Rijk naar gemeenten in onze regio geslaagd. Nu moeten we werken aan een effectievere organisatie van de samenwerking rondom jeugdhulp.

Complexe verandering

In het begin van de samenwerking was het heel belangrijk dat er continuïteit was voor jeugdigen die jeugdhulp ontvingen. En dat we als regio deze nieuwe taken als gemeenten goed met elkaar en met de jeugdhulpaanbieders organiseerden. Dit is goed gelukt. We wilden de jeugdhulp ook efficiënter en effectiever maken. Dit laatste is nog niet klaar. Dit is in heel Nederland te zien. Zulke complexe veranderingen kosten tijd.

Van continuïteit naar verbetering kwaliteit vanaf 2020

Nu deze nieuwe taak bij de gemeente is geland, willen we vooral inzetten op het optimaliseren van de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarvoor gaan we opnieuw bekijken welke wijze van regionale samenwerking en inkoop hier het beste bij past. Het rapport geeft hiervoor verbeterpunten. Begin 2019 besluiten de gemeenteraden over het vervolg van de regionale samenwerking en de wijze van inkopen vanaf 2020.


«   »