overloon nieuws

Home » regionieuws » Geslaagd werkbezoek Deltacommissaris Wim Kuijken aan Klimaatbestendig Land van Cuijk

Geslaagd werkbezoek Deltacommissaris Wim Kuijken aan Klimaatbestendig Land van Cuijk

Gepubliceerd op 1 november 2018 om 19:18

Deltacommissaris Wim Kuijken bracht dinsdag een werkbezoek aan de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Hij werd ontvangen op Kasteel Tongelaar in Mill waar hij werd bijgepraat over het uitvoeringsproject ‘De Verborgen Raamvallei’ en Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030. De Deltacommissaris is de hoogste baas van alle deltaprogramma’s en overlegt rechtstreeks met de minister. Het Deltaprogramma gaat over de lange termijn veiligheid van ons land en de zoetwatervoorziening en sinds vorig jaar ook over klimaatadaptatie.

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030

Gemeenten, Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord Brabant werken sinds januari 2014 in het Land van Cuijk actief samen aan ‘Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030’.

Na de enorme regenbuien in 2016 heeft ook onze regio net als de rest van Nederland een hele droge zomer achter de rug. Klimaatverandering is actueler dan ooit en vraagt dan ook krachtige samenwerking tussen verschillende partijen om ons hier op aan te passen.

Het project Klimaatbestendig Land van Cuijk is koploper op het gebied van samenwerking aan klimaatadaptie. Deze samenwerking heeft al tot mooie resultaten geleid. Enerzijds in het vergaren van kennis en bewerkstelligen van bewustwording binnen de verschillende deelnemende partijen, anderzijds met krachtige voorbeelden zoals scholen met groene daken en wadi’s, groenblauwe schoolpleinen in het Land van Cuijk en het aanleggen van geveltuinen.

 

‘De Verborgen Raamvallei’

De Deltacommissaris is ook het veld in geweest en is bijgepraat over het project ‘De Verborgen Raamvallei’. Een bijzonder project in het Land van Cuijk waarbij water, natuur, landbouw, recreatie, landschap en cultuurhistorie met elkaar verenigd worden. Een uitgelezen kans om de Deltacommissaris te laten zien hoe er binnen dit project ruimte gezocht is voor waterberging, ecologisch beekherstel, ecologische verbindingszones en Natuur Netwerk Brabant. Integrale oplossingen om de toegankelijkheid te verbeteren, een goed waterpeil voor landbouw en natuur te

borgen, het landschap optimaal in te zetten voor de verschillende doeleinden en klimaatrobuust in te richten.

 

We mogen volgens de Deltacommissaris heel trots zijn op de samenwerking en behaalde resultaten in beide projecten. “Het is heel mooi om te zien hoe hier lokaal uitvoering wordt gegeven aan afspraken die we landelijk maken in grote beleidsprogramma’s als het Deltaplan Hoge Zandgronden en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De slagkracht en inzet die jullie hier laten zien is bewonderenswaardig”, aldus Deltacommissaris Wim Kuijken.

 

 

 

 

 

 

 

 


«   »