overloon nieuws

Home » regionieuws » Toespraak nieuwjaarsreceptie 2019 Burgemeester Karel van Soest

Toespraak nieuwjaarsreceptie 2019 Burgemeester Karel van Soest

Gepubliceerd op 4 januari 2019 om 18:48

Welkom in ons gemeentehuis. Welkom op onze jaarlijkse ontmoeting ter gelegenheid van de viering van het nieuwe jaar. Hartelijk welkom en fijn dat u weer met velen bent gekomen. Ik zeg dat met enige nadruk voor het geval u De Maasdriehoek van vorige week heeft gelezen. Anders dan in de column van Koos staat geschreven ben ik, en zijn wij als college, heel blij dat u er bent.

Foto Toespraak Burgemeester Karel van Soest bij de lichtjes op oorlogsgraven in Overloon

Dus bij deze een welgemeend: Gelukkig Nieuwjaar allemaal!  Maar wat wens ik u nu precies toe als ik u veel geluk in het nieuwe jaar wens? Alle moois en goeds uiteraard, maar wat dat is, daar heeft iedereen een eigen gedachte bij. Alles in ons leven draait om geluk!

Natuurlijk wens ik u daarmee een goede gezondheid, want gezondheid draagt bij aan geluk. We kunnen heel veel willen, maar als wij, of onze dierbaren niet gezond zijn, vallen een heleboel andere wensen in het niet. Zoals bij heel veel zaken, waarderen we gezondheid pas echt als we iets onder de leden hebben. Terwijl het zomaar een geluksgevoel kan geven als je je realiseert hoe rijk je bent als je gezond bent.  

Vrijheid is zeker een belangrijke geluksfactor. Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid, vieren we dat we 75 jaar lang  geen oorlog in ons land hebben gehad. Vaak maken  alleen onze militairen, die ergens in de wereld gestationeerd zijn, nog oorlogssituaties mee. En dat de impact daarvan enorm kan zijn, weten we van onze veteranen. Maar ook door de talloze vluchtelingen, die uit onveilige landen naar West Europa komen op zoek naar vrijheid en een gelukkig leven.

75 jaar vrijheid is een hele periode. Lang hebben we het normaal gevonden om in vrijheid te leven, maar nu we in ons eigen land geconfronteerd worden met extremisme, aanslagen en vormen van intimidatie, realiseren we ons dat wij zelf aan die vrijheid moeten blijven werken. Net als in 2014 hoop ik dat in alle kernen van onze gemeenten weer activiteiten zullen plaatsvinden om bij 75 jaar vrijheid stil te staan. En vooral wat wij zelf bijdragen aan een vredige samenleving.

Samen dingen voor elkaar krijgen, maakt ook gelukkig. Als mens, inwoner en burgemeester heb ik een groot geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat we samen voor elkaar kunnen krijgen. Ook als lokale overheid kunnen we een bijdrage leveren aan geluk. Door samen met u voor een economisch en duurzaam gezonde en veilige gemeente te zorgen waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Samenwerken levert een betere en mooiere omgeving. Zo zie ik in alle dorpen en wijken mensen die iets willen betekenen voor de ander en samen voor een betere leefomgeving willen zorgen. Geluk is ook dat we het samen doen en niet tegenover elkaar staan. Dat we mѐt elkaar praten en niet όver elkaar. De verbinding blijven zoeken, ook als het soms lijkt dat je er echt niet uitkomt.

Als gemeente kunnen en willen we het niet alleen. We zijn altijd benieuwd naar uw ideeën, die we samen kunnen oppakken voor een mooier en beter Boxmeer. Zo bedenken we  bijvoorbeeld samen met inwoners hoe een straat of wijk het beste ingericht kan worden. Vragen we u via het online burgerpanel naar uw mening over verschillende belangrijke onderwerpen, zodat ons beleid zo goed mogelijk past bij onze inwoners. Hebben we de dorps- en wijkraden en de burgerparticipatieraad die ons ondersteunen met, gevraagd en ongevraagd, advies.

En tot mijn grote vreugde is onlangs ook een jongerenforum gestart. Op verzoek van de gemeenteraad is er gezocht naar manieren waarop jongeren meer bij gemeente en politiek betrokken kunnen worden. Wat willen zij nu eigenlijk?  Wat vinden zij belangrijk?

Zes enthousiaste jongeren zijn voortvarend van start gegaan en hun eerste doel is andere jongeren betrekken bij allerlei thema’s die spelen bij jongeren en de gemeenteraad adviseren. Van die club gaan we dit jaar nog veel horen. 

Blij mogen we ook zijn met de vele vrijwilligers, die overal in onze kernen actief zijn om de verenigingen en organisaties draaiend te houden en zorg te bieden aan hen die dat nodig hebben. Een samenleving zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Zij zijn echte gelukbrengers.

Samen met andere gemeenten één  grote gemeente vormen geeft ook geluk, omdat we meer voor elkaar kunnen krijgen. In toenemende mate krijgen gemeenten taken overgedragen door de rijksoverheid. Een grote slagvaardige gemeente is nodig om deze taken optimaal te kunnen uitvoeren en om de belangen van onze burgers en ondernemers op een goed niveau te kunnen blijven behartigen. Om sterk te staan richting andere overheden, maar ook om bedrijvigheid naar onze regio te halen, samen hebben we een groot aantal aansprekende bedrijven en wereldspelers, waarmee we andere bedrijven kunnen trekken. Zij dragen bij aan werkgelegenheid. En werk draagt bij aan het levensgeluk van mensen.

Ik ben blij met het meerderheidsstandpunt van onze gemeenteraad om aan die sterke gemeente te werken. Samenwerking is essentieel voor alle gemeenten.

Daarom ook heb ik grote verwachtingen van de ontwikkelingen om te komen tot een kernendemocratie in het hele Land van Cuijk. Meer zelfsturing voor de dorpen, meer zeggenschap over de eigen leefbaarheid.

In juni heeft de in maart gekozen gemeenteraad 4 wethouders benoemd. Het is de taak en uitdaging voor het college verder vorm te gaan geven aan de vernieuwing van onze samenleving. Met waardering voor al het oude, ruimte geven aan vernieuwing.

De grootste plicht en uitdaging voor de komende jaren is de zorg voor behoud van onze wereld door aandacht te besteden aan de gevolgen van klimaatverandering en uitputting van onze moeder aarde. Het is onze plicht een aarde over te dragen aan onze kinderen en kleinkinderen waar zij gelukkig kunnen zijn. Samen werken aan een betere wereld begint bij ons zelf.

Graag wil ik iedereen, die bijgedragen heeft aan de positieve ontwikkelingen in alle dorpen en wijken van onze gemeente, bedanken voor hun inzet. Samen dragen we bij aan het geluk van onze inwoners.

Wat ik u allen in elk geval toewens is dat u oog houdt voor wat er wѐl goed gaat en mooi is in de wereld om ons heen. Het klinkt heel logisch, maar het is ook wetenschappelijk aangetoond dat dit echt gelukkiger maakt dan alleen zien en uitvergroten wat er niet goed gaat. En we hebben nogal wat moois en goeds in onze omgeving. Wat dacht u van ons prachtige Maasheggengebied, dat terecht de Unesco biosfeer status kreeg. De vele mooie huizen die er, steeds vaker duurzaam, gebouwd worden. De talrijke initiatieven van onze inwoners en ondernemers. 

En niet te vergeten de bijzondere prestaties van onze bijzondere burgers, die we zo dadelijk laten passeren.

Laten we een toost uitbrengen op 2019 en de hoop uitspreken, dat we aan het eind van 2019 ons geluk nog steeds niet op kunnen!

bron:gemeente Boxmeer

 

«   »