overloon nieuws

Home » regionieuws » Meerjarenafspraken voor toekomst Maasziekenhuis

Meerjarenafspraken voor toekomst Maasziekenhuis

Gepubliceerd op 18 april 2019 om 18:57

Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer is zeer verheugd met het bericht dat het Maasziekenhuis Pantein in de toekomst zal blijven fungeren als een belangrijk regionaal ziekenhuis en de zorg voor de inwoners in Noordoost Brabant en Noord-Limburg zal kunnen blijven continueren.

De hiertoe gemaakte afspraken en financiëlebijdragen door verschillende partijen over meerdere jaren liggen mede daaraan ten grondslag.

Een regionaal algemeen ziekenhuis is voor ons en voor de inwoners van cruciaal belang”, aldus wethouder Willy Hendriks. “Hierdoor wordt de patiëntenzorg ook voor de toekomst gewaarborgd en is Maasziekenhuis Pantein daarin een centrale schakel. Als portefeuillehouder gezondheidszorg ben ik ook van mening dat zorgverlening zo dicht mogelijk bij de mensen thuis moet kunnen worden verleend. Met deze afspraken kan dit blijven bestaan”.

 Het belang van een gezonde toekomst voor de zorgverlening voor de inwoners in dit verzorgingsgebied is door verschillende partijen, waaronder het Ministerie van VWS, Rabobank, verzekeraars etc. onderkend. “Als gemeentebestuur onderschrijven wij dat belang”, aldus burgemeester van Soest. “Dit is goed voor onze regio en biedt zekerheid voor de toekomst voor de 130.000 inwoners van dit gebied als het gaat om goede zorgverlening”.

 Er zijn ook afspraken gemaakt met o.a. Radboudumc en Sint Maartenskliniek over overname van minder complexe ziekenhuisbehandelingen. “Ook dat is positief voor de patiënten die in ons verzorgingsgebied wonen”, aldus het college.


«   »