Home » regionieuws » Hoogkoorplein aangepast voor wateropvang en komst Albert Heijn

Hoogkoorplein aangepast voor wateropvang en komst Albert Heijn

Gepubliceerd op 15 augustus 2019 om 15:26

Het college van B&W heeft akkoord gegeven op het voorlopig ontwerp om het Hoogkoorplein in Boxmeer opnieuw in te richten. Het plan voor de herinrichting dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is een onderdeel van de grote hoeveelheid maatregelen die de gemeente neemt tegen wateroverlast door hevige regenbuien. Het Hoogkoorplein en omgeving, waaronder de parkeergarageonder de toenmalige Jan Linders op Koorstraat 10, had te maken met grote overlast door de hevige regenbuien van juni 2016.

Deze plannen worden gecombineerd met plannen van de Albert Heijn in dezelfde omgeving. Deze onderneming wil zich vestigen op Koorstraat 10. Ook hiervoor zijn aanpassingen in de openbare ruimte rondom het Hoogkoorplein nodig. Zo wil de Albert Heijn de entree, nu nog aan de Koorstraat, verplaatsen naar het Hoogkoorplein. De huidige inrit naar de parkeergarage moet dan worden verwijderd. Er komt een nieuwe inrit aan de Hoogstraat, tegenover het Joods monument.

Maatregelen tegen wateroverlast

Onder het Hoogkoorplein worden voor de opvang van regenwater een aantal zogeheten waterbergingskelders gebouwd. Deze krijgen een totale inhoud van 5.000m3, ongeveer gelijk aan 2 olympische zwembaden. Hiervoor moet het gehele plein tussen de Hoogstraat en Koorstraat op de schop. Om te voorkomen dat de kelders bij hoge grondwaterstanden als een dobber opdrijven, wordt het nieuwe plein wat hoger aangelegd. De herinrichting van het plein en de realisatie van de waterberging vragen om een investering van € 4.470.000. Vooral de ondergrondse maatregelen zijn kostbaar.

Vanwege de herinrichting van het plein, wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt, om dekrappe bocht in de Koorstraat, bij de Hoogkoorpassage, recht te trekken. Voor

Schoonenberg, Hemels voor kinderen en Van Dinter Media ontstaat een nieuw pleintje,

dat qua uitstraling aansluit op de Hoogkoorpassage.

Het Hoogkoorplein zelf zal in zijn geheel opnieuw ingericht worden, op een

klimaatbestendige manier, dat wil zeggen met extra aandacht voor groen en bomen. Ook

op warme zonnige dagen moet het aangenaam zijn om op het plein te parkeren. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid van 109 naar 137, deze vallen straks allemaal onder de blauwe zone. In de parkeerkelder vervalt de blauwe zone van maximaal 2 uur parkeren.

Op dinsdag 27 augustus organiseert de gemeente een inloopavond, waar het ontwerp te zien is en belangstellenden vragen kunnen stellen over zowel de maatregelen tegen wateroverlast als de plannen rondom de vestiging van de Albert Heijn. Deze inloopavond is van 19.00 tot 20.30 in sportcentrum t Hoogkoor. Direct omwonenden hebben per brief een uitnodiging ontvangen.

In de vergadering van 26 september beslist de gemeenteraad over het toekennen van het benodigde bedrag van € 4.470.000 voor de herinrichting van het Hoogkoorplein.


«   »