overloon nieuws

Home » regionieuws » Ruim 4 miljoen voor klimaatbestendigere omgeving de Weijer

Ruim 4 miljoen voor klimaatbestendigere omgeving de Weijer

Gepubliceerd op 22 juni 2020 om 15:27

De gemeenteraad van boxmeer heeft ruim 4 miljoen beschikbaar gesteld voor het klimaatbestendiger maken van de omgeving rondom de Weijer. Hierdoor wordt schade en overlast bij hevige regenval tegengegaan in de wijde omgeving van de Weijer en wordt hittestress verminderd.


Het plan is nog niet in detail uitgewerkt, wel is al duidelijk dat er circa 6.500 m³ aan waterberging moet komen. Het Weijerpark, de Weijergracht en het Weijerplein met de aanliggende gedeeltes van de Veerstraat en de Raetsingel worden aangepast. Zodra er een conceptontwerp is, worden omwonenden, de wijkraden Boxmeer-oost en –centrum en overige stakeholders geïnformeerd over de verdere invulling en kan het plan definitief worden gemaakt. Uiteraard binnen de financiële en technische mogelijkheden, waarbij de doelen van het klimaatbestendiger maken, behaald moeten worden. 

 

Het doel van alle maatregelen tegen overlast bij hevige regenval, is dat Boxmeer tegen aanvaardbare kosten tot de best beschermende gemeenten van Nederland gaat horen. Met de kanttekening dat wateroverlast bij zeer extreme buien niet uit te sluiten is. Boxmeer kiest overal waar mogelijk voor maatregelen in de hele gemeente die bescherming moeten bieden tegen een regenbui van 60mm in een uur. Op www.boxmeer.nl/water vindt u meer informatie over alle projecten die al zijn gedaan en nog op stapel staan en de manier van werken.

 

De omgeving van De Weijer gaat naar verwachting einde 2020 op de schop. In de planning wordt rekening gehouden met andere projecten. Zo starten de werkzaamheden op het Weijerplein pas, als het plein bij het Hoogkoor klaar is. Anders vervallen er tegelijk teveel parkeerplaatsen.


«   »