overloon nieuws

Home » regionieuws » Eerste groenblauwe schoolplein in Land van Cuijk

Eerste groenblauwe schoolplein in Land van Cuijk

Gepubliceerd op 24 augustus 2020 om 16:44

Basisscholen De Bonckert, De Bakelgeert en Spring Kinderopvang openden op 24 augustus het eerste groenblauwe schoolplein in het Land van Cuijk .

Het geheel vernieuwde schoolplein is klimaatbestendig en biedt veel voordelen voor de spelende jeugd. De openingsdag was feestelijk, met muziek, dans en diverse workshops vanuit Doejemee. Het groenblauwe schoolplein is een belangrijke stap op weg naar een klimaatbestendig Land van Cuijk.

Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin: “Binnen het Land van Cuijk werken we intensief samen om de dorpen klimaatbestendig in te richten. Om dat te kunnen realiseren is het van grote waarde dat niet alleen de openbare ruimte, maar ook privéterreinen als schoolpleinen en zoveel mogelijk tuinen groen ingericht worden. We zien dit eerste groenblauwe schoolplein in het Land van Cuijk dan ook als een onmisbare stap om klimaatbestendig te worden. Kinderen brengen veel tijd door op school, dus het is ook belangrijk dat de omgeving hen stimuleert. Een groenblauw schoolplein doet dat en meer!”

 

Contact met de natuur
Kinderen komen steeds minder in contact met de natuur. Een groenblauw schoolplein biedt kinderen dagelijks de kans op een natuurbeleving. Hierdoor groeit hun belangstelling voor en betrokkenheid bij de natuur, een belangrijke basis voor hun gedrag in de toekomst. Juist in deze tijd, waarin onze natuur steeds schaarser wordt, is het belangrijk om meer verbinding met de natuur te creëren.

Beter samenspelen

Een betegeld schoolplein wordt al gauw ingenomen door actieve spellen als voetbal. Dit drijft kinderen met andere speelwensen naar de hoeken en randen van het plein. Door zones te creëren voor actief én rustiger spel ontstaat voor iedere groep een eigen ruimte en worden de ‘rechten’ op de ruimte eerlijker verdeeld. Dit kan door variatie in begroeiing, bestrating, hoogteverschillen en bebouwing. Ervaringen en onderzoek laten zien dat er hierdoor minder agressie en pestgedrag is op het schoolplein en dat kinderen beter leren samenspelen.

 

Meer beweging
“Kinderen van nu bewegen steeds minder. Voor ons, de gebruikers van ’t Bolwerk, was dat een belangrijk argument om over te gaan op een groenblauw schoolplein met verschillende mogelijkheden om te bewegen. De betontegels van het oude schoolplein zijn vervangen door groene elementen die uitdagen om meer te bewegen. Er is veel variatie aangebracht op het schoolplein, waar de kinderen volop gebruik van maken. Binnen en buiten de school dagen wij onze kinderen uit tot leren, want alle kinderen, klein en groot, profiteren van bewegend leren!”, aldus de leidinggevenden binnen ’t Bolwerk.

 

Educatie

Op een groenblauw schoolplein gaan kinderen zelf op zoek naar beestjes en natuurlijke materialen. Dit biedt kansen voor biologielessen en voor natuur- en milieueducatie. Ook de zorg voor de natuur kan op een groenblauw schoolplein worden ontwikkeld (water geven, snoeien, plukken).

 

Realisatie

De Bonckert, Bakelgeert en Spring hebben gebruikgemaakt van verschillende subsidiemogelijkheden, waaronder de subsidie Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening Deltaplan Hoge Zandgronden overige doelgroepen, van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast is subsidie van Jantje Beton en het Prins Bernard Cultuurfonds ingezet voor de realisatie van het plein. Dit ter aanvulling op eigen middelen van Basisschool de Bonckert, Basisschool De Bakelgeert en Spring Kinderopvang. “We hopen dat nog meer scholen met behulp van deze subsidies de stap kunnen zetten naar een groenblauw schoolplein.”, aldus wethouder De Bruin. Hoveniersbedrijf DECO-tuinen heeft het groenblauwe schoolplein aangelegd.

 

Klimaatbestendig Land van Cuijk

Gemeente Boxmeer werkt in het Land van Cuijk samen aan het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 en is daarmee één van de koplopers in Nederland op het gebied van klimaatsamenwerking. Dit is een programma van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis), waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant. Er wordt gewerkt aan het uitvoeren van projecten die inwoners (en ook scholen) stimuleren klimaatmaatregelen te nemen. Het ontwikkelen van groenblauwe schoolpleinen is één van deze projecten.


«   »