overloon nieuws

Home » regionieuws » Waterschap Limburg alert en voorbereid op stijgende Maas

Waterschap Limburg alert en voorbereid op stijgende Maas

Gepubliceerd op 30 januari 2021 om 11:08

Waterschap Limburg neemt maatregelen conform draaiboek doordat de afvoer van de Maas bij St. Pieter aan het stijgen is boven de 1.250 m3 per seconde. Op dit moment is de verwachting van Rijkswaterstaat dat de afvoer de komende 24 uur blijft stijgen en morgenavond een piek bereikt van ongeveer 1600 m3 per seconde.  Hierna zal de afvoer naar verwachting langzaamaan dalen.

De afvoeren van de beken leveren op dit moment nergens problemen op. Een afvoer tussen de 1250 m3 per seconde en 1750 m3 per seconde komt gemiddeld enkele keren per jaar voor. In het verleden zijn al tal van hoogwaterbeschermingsmaatregelen getroffen, waardoor Waterschap Limburg inmiddels goed gesteld staat bij dit soort afvoeren. Uiteraard blijven we wel alert op de afvoeren.

Vooralsnog wordt alleen een coupure opgebouwd in Arcen en worden er enkele pompen uitgereden op verschillende locaties. De coupure is een kunstmatige opening in een dijk waar een weg of fietspad doorheen loopt. Bij een hoogwater wordt deze coupure dichtgezet met aluminium schotten om het water aan de juiste zijde te houden. Pompen zorgen ervoor, wanneer in werking gesteld, dat overtollig water in de beek over de dijk de Maas ingepompt wordt, zodat het achterland geen wateroverlast ondervindt.

Daarnaast worden er inspecties uitgevoerd en gaan onze vrijwillige dijkwachten inspecties lopen in het noorden van onze provincie, dat wil zeggen aan de westkant van de Maas van Thorn-Heel t/m Geijsteren en aan de oostkant van de Maas van Swalmen t/m Mook. Ruim 60 personen gaan in tweetallen deze inspectierondes lopen. Uiteraard worden hierbij de coronamaatregelen in acht genomen.

well_coupure6_verkleind

De Roer

Op dit moment is er sprake van een verhoogde afvoer in de Roer. Waterschap Limburg is alert op de verhoogde afvoer van de Roer, maar ziet vooralsnog geen redenen tot verdere maatregelen.

Centraal Meldpunt Water

Wateroverlast kunt u melden via het Centraal Meldpunt Water 0800 – 0341 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Contact en informatie

Meer informatie over waterstanden op bron:https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/

http://www.vierlingsbeek-bergen.nl/


«   »