Exploitatie De Weijer aan Optisport gegund

Gepubliceerd op 16 december 2021 om 19:17

Het college van B&W heeft besloten de concessieovereenkomst met betrekking tot de exploitatie van Cultureel Centrum De Weijer in Boxmeer aan Optisport te gunnen.  Optisport was de enige inschrijver binnen de aanbestedingsprocedure en voldoet aan de gestelde eisen.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “we zijn heel blij dat we een nieuwe exploitant hebben gevonden, zodat De Weijer met al zijn functies voor Boxmeer behouden blijft. En dat onder goede voorwaarden. Zo heeft Optisport aangegeven de samenwerking met de Stg. Podiumkunsten en BiblioPlus aan te gaan. Het aanbod van het culturele programma wordt geborgd met een streven tot uitbreiding van de activiteiten/culturele agenda. En de bestaande huurders (cultureel én commercieel) kunnen onder dezelfde voorwaarden blijven huren”. 

 

Via pro forma inschrijvingen toonden de Stichting Podiumkunsten en de Stichting Sociom interesse. Deze reacties vallen buiten de aanbestedingsprocedure en zouden pas actueel worden als er op basis van de aanbesteding geen geschikte exploitant kon worden gevonden.