overloon nieuws

Vluchtelingen Actief voor basisscholen

Gepubliceerd op 23 december 2021 om 20:12

Basisscholen willen hun leerlingen niet alleen taal en rekenen onderwijzen maar meer meegeven via Talentdagen en/of keuzecursussen waardoor leerlingen een bredere kijk krijgen op hun omgeving, de natuur en andere interessante onderwerpen.

Graag wordt er dan een beroep gedaan op mensen die kennis hebben van cultuur, creativiteit of natuur zoals een imker heeft

Naast de 40 soorten honingbijen bij imkers, geven de 356 soorten 

wilde bijen een belangrijke bijdrage aan de bestuiving van groenten, fruit etc. 

Vluchtelingen uit AZC Overloon willen graag voor de basisscholen hieraan meewerken door bamboe te verknippen in stukjes zodat leerlingen hiermee insectenhotels kunnen maken voor De Wilde bijen. Wilt u weten hoe dit kan, kijk dan op www.ceajac.nl onder educatieve natuuractiviteiten

Groeten en fijne feestdagen

Jac

 

Foto Jac website  Jac www.creajac.nl Facebook https://nl-nl.facebook.com/jac.decock