welkom in het land van cuijk

Gepubliceerd op 31 december 2021 om 23:56

Dit gebied bestaat uit de gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, gemeente Grave, de gemeente Mill en Sint Hubert en de gemeente Sint Anthonis. Per 1 januari 2022 vormen Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis de gemeente Land van Cuijk. In deze nieuwe gemeente met  90.000 inwoners 

MAAK het mee…….

Bouwen aan de nieuwe gemeente doen we samen. Voor én met de inwoners van het Land van Cuijk. In onze open werksfeer krijg je volop de ruimte om te doen waar je goed in bent. Vanuit ieders kracht en ieders talent. Zo maken we met elkaar de ambities waar.

 

Voor hen zijn we iedere dag in touw

Het Land van Cuijk ligt in een groene omgeving waar het uitgestrekte landschap, het water en de rijke historie hand in hand gaan met een actief verenigingsleven, ondernemerschap, innovatie en techniek. De gemeente is in oppervlakte de grootste van Brabant. De 90.000 inwoners in 33 kernen voelen zich hier thuis. Voor hen zijn wij iedere dag in touw.

 

CDA, Liberaal LVC, Team Lokaal én GroenLinks/ PvdA starten formatiebesprekingen

Het CDA heeft als winnaar van de herindelingsverkiezingen afgelopen week het voortouw genomen voor coalitievorming in verkennende gesprekken met álle partijen. Op basis van deze constructieve gesprekken concludeert het CDA dat zij graag met de vier grootste partijen het formatieproces wil starten.

De herindelingsverkiezingen van 24 november lieten een duidelijk beeld zien. Het CDA werd door de kiezer beloond voor een heldere koers en goed programma, met 13 zetels. De andere winnaars in het Land van Cuijk waren Team Lokaal met 8 zetels, Liberaal Land van Cuijk met 5 zetels en GroenLinks/PvdA met 3 zetels.

Lijsttrekker CDA, Bouke de Bruin: “Met de keuze voor deze partijen wordt recht gedaan aan de stem van de kiezer. Daarbij sluit deze aan bij verschillende doelgroepen onder de kiezers: de stemmer op lokale partijen wordt gezien. De links/progressieve stemmer wordt gehoord. En ook de stemmers meer in het midden en met een liberale inslag wordt nadrukkelijk een plaats gegeven in de formatiebesprekingen”.

Hiermee zet het CDA in op een bestuurscultuur voor het Land van Cuijk die wordt gekenmerkt door een politiek van open verhoudingen. Een cultuur waarbinnen geen sprake is van traditionele verhoudingen tussen oppositie en coalitie. Een sfeer waarbinnen juist de verbinding tussen links en rechts wordt opgezocht. En een context waarbij gezocht kan worden naar wisselende meerderheden tussen partijen op voorstellen vanuit het college.

Het CDA zou graag met deze partijen op korte termijn te komen tot een bondige coalitieverklaring. Hierin worden hoofdlijnen voor de komende bestuursperiode vastgelegd én wordt ingegaan op de manier waarop deze partijen met elkaar en met de raad en samenleving willen omgaan. Streven is om begin van het nieuwe jaar al het college te presenteren. Een college dat met zes of zeven wethouders klaar staat om de grote opgaven op het terrein van bouwen, duurzaamheid, bestaanszekerheid, de transitie in de landbouw en de kernendemocratie op te pakken.

In het eerste kwartaal van 2022 wil het CDA met álle partijen in de raad komen tot een zogenaamd raadsprogramma. Met dit programma wordt erop ingezet om raadsbreed te komen tot speerpunten en een agenda voor de komende bestuursperiode.

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad is op de eerste werkdag volgend op de datum van de herindeling.

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad is op de eerste werkdag volgend op de datum van de herindeling. Dat is zo bij wet bepaald. In deze vergadering wordt gestart met de beëdiging van de raadsleden. Ook stelt de raad een aantal verordeningen en regelingen vast, zodat de nieuwe gemeente aan de slag kan.  Zie voor meer informatie de agenda en de stukken op lvc.bestuurlijkeinformatie.nl.

Maatregelen coronavirus

De raad vergadert in een aangepaste opstelling in de raadzaal. De vergadering vindt plaats zonder publiek. De vergadering is live te volgen. Meer informatie volgt via onze website.

Let op!

De maatregelen rond het coronavirus leiden mogelijk nog tot aanpassingen van bijv. locatie en aanvangstijd. De laatste informatie vindt u steeds op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl.

  • Datum: 3 januari 2022
  • Tijd: 19.30 uur
  • Voorzitter: Wim Hillenaar
  • Locatie: raadzaal Cuijk

 

 

Meer informatie vindt u op https://www.gemeente-landvancuijk.nl

 

 

meer informatie vindt u https://www.gemeente-landvancuijk.nl/index.php 

 

.Facebook https://www.facebook.com/gemeentelvc 

 

twitter https://twitter.com/gemeente_LvC