Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 2021

Gepubliceerd op 15 januari 2022 om 16:22

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) biedt steun aan organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan, vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid.

ATE gaat naar verwachting eind januari 2022 open. De regeling is daarna 10 weken open voor aanvragen.

Het proces van ATE: waar zitten we precies?

Hieronder geven we weer hoe het proces van ATE verloopt. We bevinden ons momenteel in het 5e vlakje van dit proces. De Europese Commissie heeft de conceptregeling ATE aan de regels voor staatssteun getoetst en goedgekeurd.

Pas na publicatie in de Staatcourant gaat het ATE-loket open. Wilt u op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor updates.

Belangrijkste voorwaarden ATE 2021

Ondernemers moeten voor de ATE 2021 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het evenement zou in de periode van 10 juli tot en met 31 december 2021 plaatsvinden en was toegankelijk voor publiek.
 • Het evenement vond geheel of gedeeltelijk in (Caribisch) Nederland plaats.
 • Het evenement zou op 1 of meerdere dagen plaatsvinden, maar is door een evenementenverbod van de Rijksoverheid niet doorgegaan.
 • Het is niet verplicht om ten minste 1 eerdere editie van het evenement georganiseerd te hebben.
 • Het is niet noodzakelijk om bij een eerdere editie een annuleringsverzekering met pandemiedekking gehad te hebben.
 • Voor ATE komen ook gratis evenementen in aanmerking.
 • Besloten evenementen zoals bruiloften, buurtfeesten en interne bedrijfsfeesten, komen niet in aanmerking voor ATE.
 • Evenementen die worden georganiseerd voor de zakelijke markt vallen ook onder de regeling, voor zover ze publiekelijk of via open inschrijving toegankelijk zijn en de organisator risicodrager is voor het evenementen als geheel.
 • Alleen gemaakte kosten voor het evenement vanaf 20 januari 2021 tot en met de datum van het evenementenverbod zijn subsidiabel.
 • Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten.
 • De subsidiabele kosten van het evenement zijn minimaal € 2.500.
 • Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan 1 evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt u geen ATE.
 • Loonkosten vallen onder projectkosten als deze direct betrekking hebben op de organisatie van het evenement. Kwamen deze kosten echter in aanmerking voor vergoeding op grond van NOW, dan zijn deze kosten niet subsidiabel.
 • De subsidiabele kosten worden lager, wanneer een verzekering kosten van het evenement vergoedt.
 • Eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de subsidiabele kosten afgetrokken.
 • Wanneer het evenement in aanmerking kwam voor de garantieregeling evenementen (TRSEC), kan een organisator geen gebruik maken van de ATE.

 

 

Aanvragen

U kunt ATE 2021 naar verwachting eind januari 2022 aanvragen. U heeft de volgende gegevens nodig om aan te vragen:

 • De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn.
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KVK-nummer, het post- en bezoekadres.
 • Vraagt u ATE aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op de website van RVO.
 • E-herkenning niveau 3. Heeft u nog geen e-herkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. 
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam. 
 • Een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Bij een subsidie van meer dan €125.000, heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. De voorwaarden van de controleverklaring volgen nog. Bij een subsidie tussen de €25.000 en €125.000 is een derdenverklaring genoeg. Daarvoor komt een standaard formulier op de website van RVO.
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente. 
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.
    

Verlenging ATE in 2022

Op 14 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de ATE en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Hiervoor gelden wel aangepaste voorwaarden.

 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in Q1 2022 wordt 90%, met een lening voor de resterende 10%.
 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in Q2 en Q3 2022 wordt 80%, met een lening voor de resterende 20%.
 • Voor de lening geldt een rentepercentage van 2%.

Het kabinet wil dat getroffen ondernemers hun geld voor 2021 nu snel krijgen en niet eerst op een aanpassing van de regeling moeten wachten. De ATE voor 2021 wordt daarom zo snel mogelijk geopend. Voor de verlenging van de ATE tot en met 30 september 2022 volgt ook zo snel mogelijk een aangepaste subsidieregeling. Meer informatie hierover volgt.

Bron:https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/aanvullende-tegemoetkoming-evenementen-ate-2021