gemeentenieuws

Gepubliceerd op 8 februari 2022 om 19:18

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Informatiebijeenkomst over aftrek zorgkosten bij belastingaangifte 

Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein (onderdeel van Sociom) een online informatiebijeenkomst over de aftrek van zorgkosten bij belastingaangifte. Als je veel zorgkosten hebt, mag je bepaalde kosten namelijk aftrekken in de aangifte. Het gaat om specifieke zorgkosten die onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Dit kan zorgen voor financieel voordeel. 

 

Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige kosten die je af kunt trekken en die niet voor jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor ziekenvervoer. Ook daarvoor gelden voorwaarden. Vooral bij een laag inkomen is de kans op aftrekbare zorgkosten groot. Daniëlle van Dijck, sociaal werker en sociaal raadsvrouw bij Sociom, zal deze avond voorlichting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan worden.  

 

De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams, van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers ontvangen een link en instructie. De bijeenkomst wordt ook opgenomen, zodat deze later nog teruggekeken kan worden. Aanmelden kan gratis tot 15 maart 2022 via www.mvplein.nl of neem contact op met Mantelzorg- & Vrijwilligersplein via 0485-700500 of mvplein@sociom.nl.

 

Raadsavonden Land van Cuijk

Raadsavonden

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Donderdagavond is raadsavond!

 

Commissies

Op donderdag 24 februari a.s. (19.30 uur) vergaderen de commissies Inwoners en Omgeving. 

 

Raadsvergadering

Op donderdag 10 maart a.s. vergadert de raad. Ook de raad begint om 19.30 uur. 

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl).

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/. 

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. 

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende raadsavonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. U krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad ermee aan de slag moet.

 

Maatregelen rond coronavirus

Mogelijk vergadert de raad niet in het gemeentehuis maar via Teams. Wanneer de raad wel in het gemeentehuis vergadert, is dat misschien zonder publiek. Kijk steeds op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ voor de laatste informatie. Vergaderingen zijn altijd live te volgen.

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl. 

 

Aangepaste tijden voor vaccinatie zonder afspraak

Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Op de vaccinatielocatie aan de Grotestraat 95 in Cuijk kan je zonder afspraak terecht voor een booster-, eerste of tweede prik. De tijden voor deze week zijn iets aangepast:

 

 • Woensdag 9 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Vrijdag 11 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Zaterdag 12 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Zondag 13 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur

 

Hoe werkt het?

Iedereen van 12 jaar en ouder die nog geen vaccinatie-afspraak heeft gemaakt, kan zonder afspraak voor de eerste prik terecht bij bovengenoemde priklocatie. Voor de boosterprik geldt dat je 18 jaar of ouder moet zijn. De arts bepaalt (conform de landelijke vaccinatiestrategie) vervolgens welk vaccin je krijgt. Kom je voor de 1e prik dan wordt de afspraak voor de tweede prik direct op de vaccinatielocatie gepland. 

 

Wat neem je mee?

Neem het volgende mee als je zonder afspraak jouw prik komt halen:

 • Je identiteitsbewijs
 • Een mondkapje
 • Trek kleding aan waarbij je makkelijk jouw bovenarm kunt ontbloten

 

Verder is het handig als je de gezondheidsverklaring van tevoren invult. Je vindt de verklaring bij de uitnodiging van het RIVM, of je downloadt deze via de website van de Rijksoverheid. GGD Hart voor Brabant verzorgt de registratie ter plekke. Bij een vaccinatie zonder afspraak kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer is.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan “Crooijmansweg 1” Overloon
 • Definitief omgevingsvergunning voor het realiseren van 6 rijwoningen op de locatie Pinksterbloemstraat 2, 4, 6, 8, 10 en 12 in Landhorst
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Oploo, De Blauwe Beek”, gemeente Land van Cuijk

| Omgevingsvergunning

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning intrekking ontwerp – Peelstraat 4b, 6 en 15, Wanroij
 • Ingetrokken ontwerpbesluit aan Graafsedijk 19-21 te Beers
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp – Papenvoortsedijk 1b Rijkevoort

 

| Overige

 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het stellen van aangepaste geluidsnormen aan Kokerbijl ong. te Haps
 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het stellen van aangepaste geluidsnormen aan Burgemeester Verkuijlstraat 11 te Boxmeer
 • Melding voor het veranderen van een veehouderij aan Noordstraat 64 te Wilbertoord
 • Melding voor het oprichten van een bedrijf waar constructiewerkzaamheden plaatsvinden aan Meulenveldt 18a te Mill
 • Uitgebreide procedure ambtshalve wijziging voorschriften omgevingsvergunning ontwerp voor het actualiseren van de voorschriften voor de opslag van propaangas aan Amansweg 16 te Wilbertoord