overloon nieuws

gemeentenieuws

Gepubliceerd op 22 februari 2022 om 19:45

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

 

Let een beetje op elkaar

En toen ging het ineens sneller dan verwacht; met ingang van 25 februari zijn bijna alle COVID-maatregelen opgeheven. Nu al is er al veel meer mogelijk dan nog maar enkele weken geleden. Voor ons allemaal een grote opluchting na twee jaar, waarin de pandemie een hoge tol heeft geëist. Het ziet er naar uit dat de samenleving weer bijna helemaal open gaat. Laten we hopen dat we gevrijwaard blijven van nieuwe verrassingen van het virus.

Het opheffen van de meeste coronamaatregelen is met het carnaval voor de deur natuurlijk fantastisch nieuws. Toch is het carnaval dit jaar nog anders dan we gewend zijn. Grotere evenementen zoals Kuukse Elfkroegetocht en de optochten zijn afgelast. De traditionele Metworst zal zonder feesttenten zijn. De meeste carnavalsverenigingen moeten het zonder een nieuwe prins doen en zonder de officiële handelingen, zoals de sleuteloverdracht. Dat is een hard gelag voor al die carnavalsliefhebbers en de vele vrijwilligers die normaal gesproken zoveel tijd en enthousiasme steken in de voorbereidingen. Ondanks die tegenvallers kunnen we er toch een mooi carnavalsfeest van maken. Kleiner, lokaler en misschien ook wel spontaner.

Carnaval wordt dit jaar een kleiner feestje in een aantal horecagelegenheden, maar ongetwijfeld ook op straten en pleinen. En ik snap heel goed dat de vreugde om met elkaar weer te vieren extra groot is. Als we daarbij rekening houden met de omgeving, een beetje op elkaar letten én over en weer wat begrip tonen, wordt carnaval 2022 een prachtig feest van ons allemaal.

Ik wens iedereen een fijne carnavalstijd toe!

Wim Hillenaar

Waarnemend burgemeester Land van Cuijk

 

Rioolgemalen in Beugen en Vierlingsbeek vallen stil door billendoekjes

 

De rioolgemalen Heggerank in Beugen en Burggraaf in Vierlingsbeek vallen vaak meerdere keren per dag stil door zogenaamde billendoekjes. Het kost veel tijd en geld om de storingen (soms 20 per dag) op te lossen en in het ergste geval kan het riool overstromen.

 

Ook andere zaken dan billendoekjes kunnen storingen veroorzaken en horen niet in het toilet. Het riool is alleen geschikt voor plas, poep en wc-papier. Ook zogenaamd vochtig toiletpapier kan verstoppingen in uw eigen toilet of storingen in het gemaal veroorzaken.

 

De specifieke problemen voor de rioolgemalen Heggerank en Burggraaf ontstaan doordat in de beide wijken, veel gezinnen met kleine kinderen wonen en er op een relatief klein rioolgemaal wordt geloosd. Maar ook bij grotere gemalen ontstaan storingen door dit soort materiaal.

 

Natuur in het Dorp binnen gemeente Land van Cuijk

Via het project Natuur in het Dorp zijn nestkasten en beplanting beschikbaar aan inwoners van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie en een bijdrage van de voormalige gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer kwam niet in aanmerking omdat deze voormalige gemeente meer dan 25.000 inwoners had. Het doel van het project is om de natuur in de kernen te versterken en het voedsel- en leefgebied van verschillende vogelsoorten, vleermuizen, bijen en insecten te verbeteren.

Eind november is Orbis binnen de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis op zoek gegaan naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen en of extra beplanting aan te planten. De bewoners kregen een flyer in de bus met een advies welke beplanting en/of nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is. Via de website Natuur in het Dorp konden zij gratis een nestkastje en/of diverse typen beplantingspakketten aanvragen, met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit.

Enthousiaste en nieuwsgierige inwoners

Afgelopen maand zijn er 190 nestkasten en 1590 stuks beplanting uitgedeeld aan de inwoners. Het was leuk om te zien hoe enthousiast iedereen was toen ze de materialen in ontvangst namen. Ook zijn er veel leuke gesprekken gevoerd over de doelsoorten van het project. De bewoners zijn erg benieuwd wanneer en door welke vogelsoort de nestkasten bewoond zullen worden. Deze nieuwsgierigheid deelt Orbis en ziet daarom de registraties van de gehangen kasten graag tegemoet op https://www.natuurinhetdorp.nl!
Ook het moment waarop een dier de nestkast bewoont, kunt u aangeven. Zo ontstaat een mooi en duidelijk beeld van de resultaten. De maatregelen zijn getroffen waarmee dit deel van het project is afgerond. Maar het project gaat verder met de monitoring en de communicatie hierover. Orbis is trots om dit project te mogen uitvoeren.

xinsjabloon-uitlevermomentfotocuijk.jpgxinsjabloon-uitlevermomentfotograve.jpgxinsjabloon-uitlevermomentfotomill-1.jpg

Ook deze inwoners van Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert waren erg blij met de bestellingen

Rioolwerkzaamheden Wanroijseweg te Mill


Vanaf donderdag 3 maart 7:00 uur tot en met vrijdag 4 maart 18:00 uur worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Wanroijseweg in Mill. Gedurende deze periode is de Wanroijseweg, tussen de rotonde bij café restaurant Erica en de Van den Boogaardweg, afgesloten voor het doorgaande verkeer met uitzondering van (brom-)fietsers en voetgangers. 

 

Werkzaamheden

Voor de afvoer van rioolwater vanuit woningbouwplan ’t Kavelt wordt er een nieuw rioolgemaal gebouwd in de wijk. Deze pompt straks het afvalwater vanuit de wijk via een persleiding naar de riolering in de Wanroijseweg. Voor de aanleg van de nieuwe persleiding moet de Wanroijseweg worden opengebroken en wordt de nieuwe persleiding door de aannemer ingegraven naar de overkant van de weg. Hiervoor is het nodig de weg af te sluiten. Nadat de sleuf weer is dichtgemaakt wordt de rijbaan weer hersteld en wordt de weg weer opengesteld voor het verkeer.


Bereikbaarheid

Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld via de Bosweg N264 en Vorleweg en over het industrieterrein Het Spoor.
Voor de aanpassingen van de dienstregeling en haltes van de lijnbussen 91-92 en 292 gedurende de werkzaamheden verwijzen we je naar de website van Arriva: www.arriva.nl

Alle aanliggende bedrijven en woningen blijven bereikbaar. Dit geldt ook voor de Aldi. Wij vragen weggebruikers rekening te houden met enige overlast en extra reistijd, die niet te vermijden is.

 

Zonnepark in Vianen

Aan de Hapsebaan in Vianen wordt een zonnepark ingericht. Een eerste gedeelte is al in werking. Eind mei van dit jaar kan hier jaarlijks stroom worden geleverd voor zo’n 3.200 huishoudens. Op dit terrein werden voorheen varkens gehouden. De gehele oppervlakte aan bedrijfsgebouwen is gesloopt en hiervoor in de plaats komen de zonnepanelen.

Verduurzaming van energie is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Land van Cuijk. Wethouder energie- en warmtetransitie Bouke de Bruin: “We hebben ambitieuze doelen gesteld op het gebied van duurzame energie en zo’n initiatief dragen we uiteraard een warm hart toe. En daarbij is het heel waardevol dat er in de buurt goed draagvlak voor dit project is”.

 

Voor de aanleg van een zonnepark gelden een aantal voorwaarden zoals het integreren in het bestaande landschap en ecologische meerwaarde creëren door vergroting van de biodiversiteit in bomen, struweel en kruiden.

Initiatiefnemer Aart Uittenbogaard: “Biodiversiteit vind ik sowieso heel belangrijk, dus daar gaan we graag mee aan de slag. Zo komen er om het terrein struwelen waar vogels kunnen broeden en schuilen. Ook komen er dassenpoortjes en leggen we een wildebijenstrook aan”.

‘Bouke en Aart zonnepark Vianen’

xinsjabloon-boukeenaartzonneparkvianen.jpg

 

Uitnodiging voor bestuur van accommodaties: Praat mee over het nieuwe accommodatiebeleid

 

De voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, en Sint Anthonis kennen ieder een eigen accommodatiebeleid en manier van bekostiging. Nu we één gemeente Land van Cuijk zijn, is het niet de bedoeling dat beleidsmatige verschillen blijven bestaan. Daarom gaan we tijdens een aantal bijeenkomsten graag met bestuurders van accommodaties in gesprek over een nieuw accommodatiebeleid voor de gemeente Land van Cuijk. De verenigingen die bij ons bekend zijn ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Om er zeker van te zijn dat alle verenigingsbesturen kunnen meepraten, publiceren we ook in deze krant dit bericht.

 

Het gaat grofweg om de binnensport-, buitensport- en gemeenschapsaccommodaties.

 

Het nieuwe beleid moet antwoord geven op:

 • de basissporten, sociaal-culturele voorzieningen en bijbehorende basisvoorzieningen waarvoor de gemeente zich verantwoordelijk acht;
 • hoe dat georganiseerd wordt (bijvoorbeeld huur-verhuur, privatisering of een mengvorm);
 • afspraken over realisatie en instandhouding van voorzieningen;
 • de wijze van bekostiging.

 

Het is belangrijk om input aan de voorkant te horen. Het gaat dan om ervaringen met bijvoorbeeld vervangingen, nieuw aan te leggen velden, beheer van voorzieningen en het (gewenste) toekomstbeeld voor de vereniging. Deze input gebruiken wij bij het vormgeven van het nieuwe accommodatiebeleid. 

 

We organiseren vijf avonden, gericht op specifieke groepen, zodat ieder ervaringen kan uitwisselen met vergelijkbare organisaties:

 • Beheerstichtingen van gemeenschapsaccommodaties: MFA De Valuwe te Cuijk, datum 7 maart 2022, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30-circa 21.30  uur;
 • Binnensportverenigingen en beheerstichtingen van binnensportaccommodaties: Myllesweerd te Mill, datum 9 maart 2022, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30-circa 21.30  uur;
 • Voetbalverenigingen: ’t Dorpshuus te Escharen, datum 15 maart 2022, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30-circa 21.30  uur;
 • Tennisverenigingen: MFC Oelbroeck te Sint Anthonis, datum 17 maart 2022, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30-circa 21.30  uur;
 • Overige buitensportverenigingen, jeugdclubs e.d.: Gemeenschapshuis De Pit te Overloon, datum 21 maart 2022, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30-circa 21.30 uur.

 

Aanmelden voor de bijeenkomsten is verplicht. Dit kan per mail met vermelding van je naam, naam vereniging/stichting, en datum/locatie van deelname, via gemeente@landvancuijk.nl t.a.v. accommodatiebeleid. Ook bij vragen kan je op deze manier contact opnemen.

 

Ter voorbereiding van de bijeenkomsten vragen we bezoekers om vooraf een digitale vragenlijst in te vullen. Je vindt de vragenlijst door de QR-code bij dit bericht te scannen. Of ga naar www.gemeentelandvancuijk.nl/accommodatiebeleid. 

 

Wat vind jij belangrijk voor jouw kern?

Betaalbare woningen voor jong en oud. Zorgvoorzieningen voor ouderen. Scholen. Sport- en cultuurvoorzieningen. Verkeersveiligheid. De aantrekkelijkheid van het centrum. Zomaar een greep uit de vele onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in jouw kern of wijk. Een ‘bouwteam’ met inwoners heeft hier de afgelopen tijd over nagedacht. Dit bouwteam heeft de behoeften van jouw kern in beeld gebracht en er een curriculum vitae (KernenCV) van gemaakt. Herken jij je als inwoner in dit CV? Laat het ons weten! Reageer vóór zondag 6 maart op het KernenCV van jouw kern via de website www.onslandvancuijk.nl. 

 

Elke kern doet ertoe

De gemeente Land van Cuijk bestaat uit 33 kernen. Stuk voor stuk met unieke kenmerken en trotse inwoners. De nieuwe gemeente Land van Cuijk vindt het belangrijk dat élke kern en wijk goed tot zijn recht komt. Daarom heeft de gemeente voor elke kern en wijk een bouwteam met inwoners gefaciliteerd. Dit bouwteam heeft de onderwerpen in kaart gebracht die het meest bij inwoners leven. De gemeente wil samen met de inwoners aan de slag met deze onderwerpen en gaat hierover (samenwerkings-)afspraken maken. 

 

Reageer op jouw KernenCV

Je kunt het KernenCV van jouw kern bekijken vanaf maandag 14 februari tot en met zondag 6 maart. Je kunt reageren door jouw kern te selecteren op www.onslandvancuijk.nl en jouw reactie achter te laten. 

Na zondag 6 maart zullen de bouwteams alle reacties verwerken in het definitieve KernenCV. Alle kernenCV’s tezamen worden aangeboden aan het gemeentebestuur van Land van Cuijk. 

 

Meer informatie?

Ga naar www.onslandvancuijk.nl voor meer informatie over de kernendemocratie.

 

Visual toevoegen: kernen democratie LvC zorg

Landelijke Opschoondag 2022: Doe je mee zaterdag 19 maart?!

 

Zaterdag 19 maart is het Landelijke Opschoondag. Want Nederland zwerfafvalvrij, dat doen we samen! Daarom slaan we ook in de gemeente Land van Cuijk de handen ineen en zetten ons in tegen zwerfafval. 

 

In een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinderen fijner en woon je prettiger! Door samen zwerfaval in te zamelen worden we bewust van wat we allemaal weggooien en wat er op straat of in de bosjes terecht komt. De Landelijke Opschoondag draagt daarnaast bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Kom ook in actie voor een schonere buurt, op zaterdag 19 maart 2022. 

 

Samen tegen zwerfafval

Schrijf je nu in met jouw buurt, sportclub, school of vereniging! Zoveel mogelijk samenwerking tussen bedrijven, buurtbewoners, lokale buurtverenigingen en sportclubs vergroot de kans om ons doel te halen; Nederland zwerfavalvrij. Alleen samen maken we de Landelijke Opschoondag tot een feestelijke dag én tot een groot, schoon succes.

 

Scholen ook aan de slag

Ook voor de scholen organiseren we opschoondagen. Zij kunnen dit jaar op dinsdag 22 maart of donderdag 24 maart samen met de klas of de hele school meedoen om de buurt schoon te maken. De school die het meeste zwerfaval inzamelt krijgt een leuke verrassing!

 

Opschoonmaterialen!

Wanneer je deelneemt aan één van de opschoondagen dan krijg je van ons alle benodigde materialen: veiligheidshesjes, knijpers, handschoenen en afvalzakken. Zo kan je veilig aan de slag! Je bepaalt zelf waar je gaat opschonen. Wij komen de materialen en het ingezamelde afval na afloop ook weer bij je ophalen. 

 

Doe je mee?

Meld je dan voor 9 maart 2022 aan via www.gemeentelandvancuijk.nl/lod. Dan kunnen wij tijdig de materialen regelen. 

 

Extra stimulans nodig?

Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke Opschoondag! 

Deze is bedoeld voor de clubkas. Alle kinderen die meedoen, krijgen een cadeautje! 

 

Voor meer informatie

Wil je meer informatie of kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met gemeente Land van Cuijk via gemeente@landvancuijk.nl o.v.v. Landelijke Opschoondag of bel naar (0485) 85 4000.

Ondersteuning bij verduurzamen monumenten

Monumenteigenaren die hun pand willen verduurzamen kunnen voor lastige uitdagingen komen te staan. U wilt verduurzamen maar ook het unieke karakter van uw pand behouden. Daarnaast zijn veel verduurzamingsmaatregelen vergunningsplichtig. Dat is niet altijd gemakkelijk te combineren. Daarom heeft de gemeente Land van Cuijk een aanbod voor monumenten-eigenaren om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot verduurzaming.

Energiebespaarcoach
Zo kunt u  een gratis afspraak maken met een energiebespaarcoach. Deze bespaarcoach komt dan bij u thuis om u te adviseren over kleine energiebesparende maatregelen die u (meteen) kunt toepassen. Daar is de eerste winst mee te behalen. Ook leent hij bepaalde apparatuur aan u uit, zoals een energieverbruiksmanager of luchtkwaliteitsmeter en kunnen warmtebeelden worden gemaakt. U maakt samen een plan van aanpak, waarmee u zelf aan de slag kunt. Het gesprek met de coach is met name interessant als u aan het begin staat van het verduurzamen van uw pand.
Aanvragen via: https://brabantwoontslim.nl/land-van-cuijk/monumenten/.

Energieadviseur
Als u de schil van uw pand wilt verduurzamen, is een gesprek met de onafhankelijk energieadviseur van Brabant Woont Slim interessant. Zo’n gesprek duurt een halfuur en vindt plaats in de bibliotheek of online. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over subsidies, vergunningen, zonnepanelen, isolatiemogelijkheden en warmtepompen. Een gratis gesprek is te boeken via https://brabantwoontslim.nl/land-van-cuijk/spreekuur-land-van-cuijk/.
Ook bij Monumentenwacht Noord-Brabant kunnen huiseigenaren zich verder oriënteren op de mogelijkheden tot verduurzaming van hun monumentale pand. Kijk voor meer informatie en kosten op www.mwnb.nl/keukentafelgesprek.  

Feestelijke oplevering woningen CPO-3 Project Prinsenstal in Beers

 

Eindelijk was het dan zover! De woningen van CPO-3 aan de Prinsenstal in Beers zijn nu officieel voor de nieuwe inwoners van dit Jonge Beerse wijkje. Met een bijeenkomst in het Wapen van Beers werd de oplevering gevierd. Alle leden van de CPO-groep waren aanwezig, daarnaast ook Wethouder Jilisen en Wethouder de Bruin vanuit de gemeente, de aannemer en direct betrokkenen. Beers is negen nieuwbouwwoningen rijker en evenveel starters vonden daardoor in Beers hun eigen woning.

 

Samen bouwen aan de toekomst

Vrijdag 18 februari 2022 gaat de geschiedenisboeken in als de dag dat storm Eunice voor veel problemen in Nederland zorgde. Ondanks dat ging de oplevering gewoon door, er kon direct worden getest of de woningen bestand waren tegen dit soort weersomstandigheden. Treinen reden niet en scholen gingen dicht, maar CPO-3 had wel voor hetere vuren gestaan in de drie jaar dat het project werd ontwikkeld. “Vrijwel de gehele looptijd van het project drukte Corona een stempel op de ontwikkeling van de woningen. Zo waren er meer onlinebijeenkomsten dan fysiek en zorgden lockdowns voor vertraging. Desondanks is het project soepel verlopen, wat mede te danken is aan de flexibiliteit van buurtbewoners, tennisvereniging Play Back en de gemeente.” Aldus Giel Theunissen, Voorzitter CPO-3 Prinsenstal Beers. 

 

Wethouder Jilisen, die in de gemeente Cuijk verantwoordelijk was voor dit project, sprak vol lof over het resultaat en noemde het één van de leukste projecten die hij als wethouder onder zijn hoede had. Ook wethouder De Bruin, portefeuillehouder woonbeleid en volkshuisvesting, was aanwezig om geïnspireerd te raken voor eventueel toekomstige projecten. Samen gaven ze symbolisch de sleutel over aan Giel. 

 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Het project staat symbool voor mogelijkheden in deze moeilijke woningmarkt. Bouwprojecten die volledig door de gemeenschap gedragen worden en zorgen dat jongeren in de eigen kern kunnen blijven wonen. Door middel van een samenwerking via een CPO is het zelfs mogelijk om betaalbaar duurzame woningen te realiseren waardoor starters makkelijker hun intrede in de woningmarkt kunnen doen.  

 

www.landvancuijkwoont.nl

Het CPO-3 project is geïnitieerd door de bewoners, de gemeente denkt en werkt graag mee aan dit soort kansrijke initiatieven. Nieuwgierig wat er binnen de gemeente ontwikkeld wordt of opzoek naar een vrije kavel? Het online platform www.landvancuijkwoont.nl geeft een overzicht van het woningaanbod op het gebied van nieuwbouwprojecten, kavels en herontwikkelingsprojecten in de gemeente Land van Cuijk.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden, verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

 

| Omgevingsvergunningen

<s>Aanvragen<s>

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit aan Provincialeweg 4B-02 te Vortum-Mullem
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Bakhuisweg ong te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuwe afrastering aan Stevensbeekseweg 21 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Jo de Kuperstraat 2 te Maashees
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw voor het kweken en verwerken van vis aan Boekelsebaan 2 te Landhorst
 • Aanvraag vergunning voor het legaliseren van een bestaande overkapping en erfafscheiding aan Bakkerskamp 9 te Beugen
 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van een inrichting aan Zandkant 12 te Sint Anthonis
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuw transportverdeelstation aan Achterdijk 110 te St. Hubert
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van vakantieappartementen aan Kuilen 32 te St. Agatha
 • Aanvraag vergunning voor het aanbouwen aan een woning aan de Haenstraat 24 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het uitvoeren van onderhoud en het aanleggen van een duiker aan N264 Rondweg te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het verduurzamen en moderniseren d.m.v. vervangen van kozijnen, dak en gevel en het aanpassen van de indeling en de woning vergroten d.m.v. een uitbouw en het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde aan Zanddijk 14 te Escharen
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Meeuwstraat ongenummerd te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het ruimtelijk afwijken aan Hattertweg 8 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een eigentijdse opbouw aan Vincent van Goghstraat 1 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een woning en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan De Hazelaar 14 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van nieuwe kozijnen in een bestaand woonhuis aan Overambt 23 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het isoleren van buitenwanden, het aanpassen van gevelkozijnen en een interne constructieve aanpassingen woonhuis aan Graafsedijk 2 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Molenhof 8 te Vortum-Mullem
 • Aanvraag vergunning voor het ophogen van een maaiveld tot peil van het huis aan Odiliadijk 29 te St. Agatha
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan Kalkhofseweg 9 te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een paardenstal en dagopvang aan Peelkant 44 te Sint Anthonis
 • Aanvraag vergunning voor het doorbreken van twee muren en het leggen van een stalen constructie aan Oeffeltseweg 30 te Beugen
 • Aanvraag vergunning voor het slopen van de garage en terugplaatsen van nieuwe garage aan Van Steenhuijsstraat 29 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het onderhouden en renoveren van 59 woningen aan Kerkveld 9 te Rijkevoort
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuur met overkapping achter op het perceel aan Dr. Arntzstraat 15 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwe woning aan Gildenhoed ong. te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een bijgebouw aan De Beuken 12 te Wanroij
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een nieuwe uitrit voor een woonhuis aan Grotestraat 3 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de gevel-/dakconstructie van bedrijfspanden aan Uilweg 30 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor een tijdelijke locatie dagbesteding "Het Stekkie" aan Koebaksestraat 35B te Vianen
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van intern en gevels noord zuid en west van monument de Doelen aan Tongelaar 4 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Stippent 11A te Ledeacker
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw woning in jaren '30 stijl aan Soetendaal 2 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een geheel nieuw kozijn in de voorgevel aan De Quayweg 45 te Landhorst
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw woonhuis aan Willemsweg ongenummerd te Wilbertoord
 • Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Verlengde Heistraat 5 te Sambeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw loods aan Vliegenberg 4 te Holthees
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren en wijzigen uitvoeren van landschappelijke inpassing aan Schipperspeel 1 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het rooien van een boom in de achtertuin aan Bontsestraat 6 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw showroom en magazijn mtf en het aanleggen van een uitweg aan Lange Beijerd 13 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het kappen van 6 beuken aan Beeksenhof 8/Rondsel 1 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning, het aanleggen van een uitweg en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan Burgemeester Raijmakerslaan 225 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een machineloods aan Elstweg 38 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het omzetten van bedrijfswoning naar plattelandswoning aan Oosteind 2 te Wanroij
 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een bedrijfshal, aanleggen uitweg en mileuneutraal veranderen aan Van Ophovenlaan 18 te Wilbertoord
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan Soetendaal 10 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Vierlingh ong. te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een buitenberging aan Kattenstraat 22 te Wanroij
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een onderconstructie voor zonnepanelen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan Hattertweg 8 t/m 14 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Fazantenveld 59 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een houten verdiepingsvloer in bedrijfsgebouw aan Molenheidseweg 7A te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen en aanpassen van de kozijnen aan Dijkstraat 9 te Beugen
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Meisevoort ong te Gassel
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van dieraantallen aan Beerseweg 27A en 27B te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Het Zand 11 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een trap met platform aan de achterzijde van het pand om de brandveiligheid te verbeteren aan Maasstraat 19A te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk gebruiken van een woning voor recreatief verhuur/huisvesting werkmigranten/vergunning en verhuur Bed and Breakfast te Gassel
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een garage aan Anna van Burenstraat 2 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het restylen en uitbouwen van een bestaand woonhuis en het realiseren van een vrijstaand bijgebouw aan Burggraaf 20 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw showroom en magazijn aan Lange Beijerd 13 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van reeds vergunde loods en plaatsen en gebruiken mestscheider aan Schipperspeel 1 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een kantoorunit door middel van 6 losse unit aan Korte Oijen 6A te Katwijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van vrije veldopstelling zonnepanelen aan Hoogeindsestraat 28 te Rijkevoort
 • Aanvraag vergunning voor het splitsen van de woning naar twee zelfstandige wooneenheden aan Lange Schoolstraat 1 te St. Hubert
 • Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van bestaande woonwagen op woonwagenstandplaatsen aan Mergen 22 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bijgebouw voor thuiskantoor/pedicure aan Gildestraat 15B te Holthees
 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van een bedrijfspand aan Lange Oijen 14 te Katwijk
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van het kozijn en glas op de 1e verdieping aan de voorkant van de woning aan Rijkevoortsedijk 3 te Rijkevoort
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een landelijke woning met aan- en bijgebouwen aan Hertraksestraat ong te St. Agatha
 • Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van fundatie onder stammenopslag aan Lange Oijen 31 te Katwijk
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een aanbouw aan Boxmeerseweg 4 te Sint Anthonis
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een uitweg aan Burg. Thijssenstraat 14 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak aan de voor- en achterzijde aan Pater Berthierstraat 2 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een vergunning aan Maasstraat 21 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van brandveilig gebruik woongebouw aan Basilius van Bruggelaan 2 te Velp
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen en uitbreiden van een woning aan Dr Wierstraat 3 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan Schoolstraat 6 te Westerbeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een medisch centrum aan Oude Langenboomseweg 8 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woning door de bestaande garage bij de woning te trekken aan Appelboom 5 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van reeds verleende bouwvergunning van een werktuigenloods aan Park 2 te Wanroij
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de voormalige sacristie klooster tot woonruimte aan Kloosterlaan 24 te St. Agatha
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een automatische schuifdeur bij de hoofdingang in verband met de toegankelijkheid van het pand aan Vrijthof 1 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het renoveren en verduurzamen aan Kapelstraat 13 te Rijkevoort
 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning en de tijdelijke bewoning van de bij de plattelandswoning geplaatste stacaravan aan Radioweg 19 te Stevensbeek
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een overhead-deur aan Spinding 2 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een kantoorruimte op een verdieping aan Grote Baan 9 te Landhorst
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een woning aan Odiliadijk 29 te St. Agatha
 • Aanvraag vergunning voor het vellen houtopstand aan Lommerstraat ong te Linden
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woning aan Dokter Kanterslaan 154 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het aanvragen van een omgevingsvergunning beperkte milieu toets aan Hoogveld 3 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een uitweg aan Zomereik 24 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Provincialeweg 4B-02 te Vortum-Mullem
 • Aanvraag vergunning voor het verwijderen van boomstobben, grond afgraven voor een houtwal en terrein verharden nabij Hoogeweg 13A te Escharen
 • Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het clubhuis aan Stevensbeekseweg 2B te Overloon
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 58 nieuwbouw woningen aan 't Kavelt te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een digitale informatie systeem aan Vorleweg 59 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de gevel en reclame aan Smidstraat 70 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van ongeveer 30 zonnepanelen aan Grotestraat 112 te Sambeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 32 appartementen aan Burg Verkuijlstraat 65 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van een bestaande garage tot pre-mantelzorgwoning aan Zandvoortsestraat 10 te Langenboom
 • Aanvraag vergunning voor het kappen van een enkele boom en herplanting 2 bomen aan De Messemaker 33 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Roijendijk ong te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Akkerweg 2 te Vianen
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een dakkapel op de achtergevel aan Beatrixstraat 6 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning aan Haart 3 te Beugen
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van de huidige kozijnen van hout, staal en enkel glas naar kunststof kozijnen met hr++ glas aan Hazeleger 74 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de brandweerkazerne aan Breestraat 1D te Sint Anthonis
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Dorpsstraat 11 te Ledeacker
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een overkapping aan de achterzijde van het huis aan Brugse Berg 46 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een erker aan voorkant van woonhuis aan Bogaersstraat 15 te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van inritten aan Beerseweg 14A te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van schakel/traforuimten aan Lange Oijen 16 te Katwijk
 • Aanvraag vergunning voor het legaliseren van logies in een loods t.b.v. gastarbeiders aan In het Spiek 7 te Rijkevoort
 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten aan Oeffeltseweg 4A te Beugen
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een kozijn met kantelkiepraam in de voorgevel aan Zanddijk 30 te Escharen
 • Aanvraag vergunning voor het splitsen van een woning aan Hogehoek 25A te Oeffelt
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een huis, het aanleggen van een uitrit en het bouwen van zonnepanelen aan D'n Hof 47 te Overloon
 • Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een zinken afwerking ter bescherming van de bovenzijde van de Hampoort aan Sint Elisabethstraat 10 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Voortweg ongenummerd te Groeningen
 • Aanvraag vergunning voor het opnieuw inrichten van de groenstrook/braakliggende strook, door 7 bestaande bomen te rooien en de strook opnieuw met groen en nieuwe bomen in te richten aan Groenstrook Pelmolen te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een heg aan Katwijkseweg 25 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van Sint Anna Boxmeer aan Veerstraat 49A te Boxmeer

<s>Afhandelingen<s>

 • Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning – Udensedijk 39 te Mill
 • Toestemming voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en een erfafscheiding en het aanleggen van een uitweg aan Romeinenstraat 81, 81A, 81B en 81C te Beugen
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning aan Haart 3 te Beugen
 • Toestemming voor het bouwen van een woning en aanleggen van een uitweg aan Hultenhoek 1A te Groeningen
 • Toestemming voor het bouwen van een erker aan de voorkant van de woning aan Abraham Bloemaertstraat 7 te Boxmeer
 • Toestemming voor het wit stuccen van de gevel, bestaande ramen doortrekken tot op de grond en een raam aanbrengen op de eerste verdieping aan Molenpad 2 te Escharen
 • Toestemming voor het verbouwen van gemeentelijk monument - vervangen ramen in voor- en zijgevel aan Dorpsstraat 20 te Oeffelt
 • Toestemming voor het verbouwen van de woning/garage aan Perenboom 9 te Cuijk
 • Toestemming voor het aanleggen van een rijbak aan Molenakker 11 te Gassel
 • Verlenging beslistermijn voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Provincialeweg 4B-02 te Vortum-Mullem
 • Toestemming voor het bouwen van een aanbouw aan Boxmeerseweg 4 te Sint Anthonis
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan De Messemaker 4 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 7 woningen en aanleggen van een uitweg aan Grotestraat ong. te Sambeek
 • Toestemming voor het aanbrengen van een nieuw kozijn aan De Quayweg 45 te Landhorst
 • Toestemming voor het gewijzigd bouwen van een bedrijfsgebouw aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Toestemming voor het kappen van een aantal bomen aan Kruisstraat 2 te Langenboom
 • Toestemming voor het inrichten van 2 slaapkamers ten behoeve van B&B en het realiseren van een zorgboerderij in de bestaande woning aan Kapellaan 9 en 9A te Gassel
 • Toestemming voor het gewijzigd uitvoeren van een varkenshouderij ten opzichte van de op 2 juni 2016 verleende omgevingsvergunning aan Kampsestraat 49 te Haps
 • Toestemming voor het plaatsen van een container, bouwkeet, toilet en afvalcontainer nabij Maaskamp 2 te Beugen
 • Toestemming voor het realiseren van een nieuwe afrastering aan Stevensbeekseweg 21 te Overloon
 • Toestemming voor het plaatsen van een steiger aan Binnenweg 1a te Boxmeer
 • Toestemming voor het bouwen van een bedrijfsgebouw (warehouse), bouwen van bijbehorende bouwwerken (2 sprinklertanks en prefab pomphuis), handelen in strijd bestemmingsplan, plaatsen van reclame, straatmeubilair en erfafscheiding, aanleggen uitweg en het uitvoeren van werkzaamheden aan Lionstraat 2 te Boxmeer
 • Toestemming voor het bouwen van een tijdelijke verplaatsbare mantelzorgwoning aan Looi 4 te Oeffelt
 • Toestemming voor het splitsen van een bestaande woning in 2 woningen aan Kokerbijl 1 te Sambeek
 • Toestemming voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor een zonnepark aan Noordstraat ong. te Wilbertoord
 • Reguliere Omgevingsvergunning verleend, Melding Activiteitenbesluit– Veldweg 21, Rijkevoort
 • Toestemming voor het bouwen van zonnepanelen en handelen in strijd met regels bestemmingsplan aan Kiekuutweg 1 te Vierlingsbeek
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakkapel aan Fazantenveld 59 te Cuijk
 • Toestemming voor het plaatsen van een toegangspoort en het aanleggen van een uitweg aan Loonseweg 5A te Holthees
 • Toestemming voor het bouwen van een berging aan Zwaanstraat 104 te Cuijk
 • Toestemming voor het tijdelijk wijzigen van de bestemming van een bestaand bijgebouw van bed-and-breakfastvoorziening naar pré-mantelzorgwoning aan Eikenlaan 17A te Langenboom
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een landelijke woning en aanleggen van een uitweg aan Hertraksestraat ong. te St. Agatha
 • Toestemming voor het vervangen van een steensmuur door spouwmuur aan Sambeeksedijk 3 te Sint Anthonis
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 19 grondgebonden woningen aan Titus Brandsmaplein ong. te Boxmeer
 • Toestemming voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning door toevoeging van een dakkapel aan Vlassertstraat 8 te Overloo
 • Toestemming voor het aanleggen van een inrit/uitrit in verband en het plaatsen van geluidswerende voorzieningen aan Mgr. Borretweg 18 te Grave
 • Toestemming voor het bouwen van een woning en aanleggen van een uitweg aan Wieldijkje 2a te Boxmeer
 • Toestemming voor het uitbreiden van een woning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan Vleeshouwerstraat 10 te Beugen
 • Toestemming voor het bouwen van een bouwwerk geen gebouw zijnde aan Provincialeweg 1B te Vortum-Mullem
 • Toestemming voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan Raaijweg 25 te Overloon
 • Toestemming voor het wijzigen van de omvang van de loods aan Hapsedijk 8 en 10 te St. Hubert
 • Toestemming voor het uitbreiden van een woning aan Bergkampweg 20 te Overloon
 • Toestemming voor het plaatsen van 4 bouwketen en een hijskraan aan Oranjeboomstraat ong. te Mill
 • Toestemming voor het verlengen van een rundveestal aan Toven 2B te Ledeacker
 • Toestemming voor het uitbreiden van de woning aan Vierlanderdreef 16 te Cuijk
 • Toestemming voor het bouwen van een machineloods aan Elstweg 38 te Beers
 • Toestemming voor het verwijderen van houtopstanden aan Raamstraat ong. te Boxmeer
 • Toestemming voor het wijzigen van een bestaande varkenshouderij, het oprichten van een varkensstal en het inkorten van een bestaande stal aan Graafsedijk 12 te Beers
 • Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning ontwerp – Hoenderstraat 9, Ledeacker
 • Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning ontwerp – Keersluisweg 9 Katwijk
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Giepkestraat 3 te Beers

| Verordeningen

 • Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Land van Cuijk 2022
 • Verordening auditcommissie gemeente Land van Cuijk 2022

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Pastoor van Boxtellaan 1a&1b te Overloon”

| Verkeersbesluiten

 • Jaarlijkse wegafsluitingen voor het metworstrennen - Provincialeweg te Vortum-Mullem

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een supermarkt aan Lepelstraat 1 te Wanroij
 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het afwijken van de afstandseisen voor de opslag van stikstof in een bovengrondse tank aan Handelstraat 11 en 28 te Boxmeer
 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het stellen van andere geluidsnormen aan Korte Oijen 3 te Katwijk
 • Maatwerkvoorschriften voor het vastleggen van de situatie van de bodemkwaliteit aan Overloonseweg 6 te Vierlingsbeek
 • Toestemming voor cafetaria Padbroek aan Berenkuil 1 te Cuijk
 • Besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM
 • Melding voor het oprichten van een KFC restaurant met drive-in aan Raamweg 1a te Cuijk
 • Melding voor het veranderen van een supermarkt aan Burgemeester Verkuijlstraat 26 en 32 te Boxmeer
 • Melding voor het plaatsen van lichtmasten bij de voetbalvereniging aan Den Urling 30 te Sambeek
 • Melding voor het veranderen van een pluimveehouderij aan Giepkestraat 3 te Beers
 • Melding voor het oprichten van een hoveniersbedrijf aan Lange Oijen 14 te Katwijk
 • Melding voor het verwijderen van een gasinstallatiekast aan Voskeschestraat 11 te Velp

«   »