overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 22 maart 2022 om 20:19

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Gratis zelftesten en mondkapjes voor huishoudens met een laag inkomen

Afhaallocaties in Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis

 

Mensen met een laag inkomen kunnen gratis coronazelftesten en mondkapjes afhalen op een aantal locaties in het Land van Cuijk. De gratis testen en mondkapjes worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geleverd aan alle gemeenten in Nederland. Per persoon zijn maximaal 6 zelftesten en 6 mondkapjes beschikbaar.

 

Waarom?

Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis doet, als u klachten heeft die passen bij corona. Het mondkapje is bijna nergens meer verplicht, maar kunt u bijvoorbeeld dragen op drukke plekken als u zich daar prettig bij voelt. Voor mensen met een laag inkomen kunnen de kosten voor zelftesten en mondkapjes een belemmering zijn. Het kabinet wil deze mensen tegemoetkomen. De gemeente Land van Cuijk werkt graag mee aan het verspreiden van de testen en mondkapjes.

 

Voor wie?

Inwoners die in aanmerking komen, ontvangen vóór 21 maart een brief van de gemeente. Op vertoon van deze brief kunnen de zelftesten en/of mondkapjes worden opgehaald. Heeft u geen brief ontvangen, maar heeft u wel een minimuminkomen of kunt u moeilijk rondkomen? Dan mag u ook de zelftesten en mondkapjes ophalen.
De gemeente heeft een beperkte voorraad gekregen die speciaal bestemd is voor minimahuishoudens en mensen met een laag inkomen. Valt u niet in deze doelgroep, dan verzoeken wij u nadrukkelijk om geen gratis mondkapjes of zelftesten af te halen. 

 

Waar en wanneer?

De zelftesten en mondkapjes zijn op te halen van maandag 21 maart tot en met vrijdag 27 maart in het gemeentehuis in Cuijk, in MFC Oelbroeck in Sint Anthonis en in de bibliotheken van Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill. De adressen en actuele openingstijden van de bibliotheken vindt u op www.biblioplus.nl of bel naar 0485 583 500. Het gemeentehuis van Cuijk is elke werkdag geopend vanaf 09.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag tot 20.00 uur. MFC Oelbroeck elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. Iedere locatie heeft een beperkte voorraad aan mondkapjes en zelftesten.

Opening woonwagenlocatie Mergen, Mill

 

Afgelopen vrijdag, 18 maart 2022, opende wethouder De Bruin, geassisteerd door oud-wethouder Jos van den Boogaart van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert en een van de jonge bewoonsters, een nieuw ingerichte woonwagenlocatie. Deze locatie ligt aan de Mergen in Mill. Er zijn zes standplaatsen. Alle woonwagens zijn inmiddels verhuurd.

 

Achtergrond

In 1999 trok de Rijksoverheid de Woonwagenwet in. Vrijkomende standplaatsen werden opgeheven. Daardoor werden woonwagenlocaties steeds kleiner. Zo ook aan de Mergen in Mill. Van de zes standplaatsen was er op het laatst nog maar een in gebruik. De afgelopen jaren veranderde echter veel op het gebied van het woonwagen- en standplaatsenbeleid. Verschillende Europese en internationale rechters oordeelden dat de rechten van woonwagenbewoners onvoldoende worden gerespecteerd. In 2018 veranderde het beleid. Gemeenten gingen  standplaatsen weer herstellen. In in de regio Noordoost Brabant gingen gemeenten samenwerken. Ze spraken af dat elke gemeente zorgt voor 1,3 standplaats per 1.000 woningen. Ook gebruiken ze dezelfde inschrijf- en toewijzingscriteria. 

 

Voorbeeldproject

De woonwagenlocatie in Mill is de eerste locatie in de gemeente Land van Cuijk waar standplaatsen opnieuw ingericht zijn. Elders komen nog 34 standplaatsen extra om in de behoefte te voorzien. Nu deze locatie gereed is, worden de standplaatsen en woonwagens overgedragen aan woningcorporatie Mooiland. 

 

Bestemmingsplan Burg. Verkuijlstraat / Bakelgeert e.o. onherroepelijk

 

Gedeeltelijke bomenkap als eerste stap uitvoering, later aanplant voor groenere omgeving

 

In Boxmeer worden woningen gebouwd en wegwerkzaamheden uitgevoerd. In het najaar van 2021 stelde de gemeenteraad van de gemeente Boxmeer daarvoor het bestemmingsplan vast. Voordat de bouw begint, worden voorbereidingen getroffen. Daarbij moeten als eerste bomen gekapt worden. Maar er komt in de toekomst meer en kwalitatief beter groen terug.

 

Voorbereidingen
Voordat er gebouwd kan worden moet er onder andere riolering, elektriciteit en bouwwegen aangelegd worden.  Enkele bomen worden verplaatst en enkele grote, beeldbepalende bomen blijven staan. Een deel van overige bomen wordt nu gekapt. Inmiddels zijn de vergunningen daarvoor verleend. Het kappen en verplaatsen van deze bomen wordt uitgevoerd vanaf woensdag 23 maart a.s. Dat is al snel. Maar voorkomen moet worden dat vogels gaan nestelen. Het is immers bijna lente. Voordat de bomen gekapt worden, wordt nog gecontroleerd of er nesten in zitten. Voor de overige bomen geldt dat de mogelijkheden om deze te kunnen verplaatsen nader onderzocht worden. Daarover vindt latere besluitvorming plaats. 

 

Groen terug
Het bouwplan Bakelgeert e.o. is voor Boxmeer een groot plan. Er komen zesendertig sociale huurappartementen en vier tiny houses. Ook worden er drieëntwintig koopwoningen en tweeëntwintig appartementen gebouwd. De omgeving gaat flink op de schop. De straten rondom worden verkeersveiliger en fietsvriendelijker. De Burgemeester Verkuijlstraat wordt verbeterd. De fietspaden komen vrij van de weg te liggen en er komt een rotonde ter hoogte van de Koorstraat. Ook worden klimaatmaatregelen toegepast. Zo komt er een wateropvang voor als het hard regent. Ook worden er veel bomen geplant zodat de Burgemeester Verkuijlstraat het aanzien van een laan krijgt. Uiteindelijk zal het gebied er zelfs groener uitzien dan voorheen. De zomers worden steeds warmer dus veel groen is ook goed om hittestress tegen te gaan. In april start het bouwrijp maken. Ook de achtergebleven verharding van het voormalige parkeerterrein van de reeds gesloopte Bakelgeertschool wordt grotendeels verwijderd. Naar verwachting start de bouw van de nieuwe woningen in 2023. 

 

Informatie
De gemeente Land van Cuijk is opdrachtgever voor het kappen van de bomen. Het werk wordt uitgevoerd door de Nationale Bomenbank BV. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Guy Schors, Civiele projecten, gemeente Land van Cuijk, tel 0485 – 85 40 00. 

t: Impressie beoogde toekomstige situatie met bebouwingssuggesties

 

Snelheidsmetingen in Land van Cuijk

 

Natuurlijk houden de meesten van ons zich voor een veilig Land van Cuijk aan de maximum snelheid. Maar als je dit moeilijker vindt, helpen we je graag een handje!

Sinds deze week zijn er structurele snelheidsmetingen op de volgende plaatsen in de gemeente met als extra reminder de maximum snelheid:

 

Oploseweg Overloon:  60

Venrayseweg Overloon: 60

 

Rijkevoortseweg Boxmeer: 60

 

Beersebaan Cuijk: 50

Millseweg Cuijk: 60

 

Stoofweg Grave: 50

Esterveldlaan Grave: 50

 

Langenboomseweg Mill: 60

Vorleweg Mill: 50

 

Noordstraat Sint Anthonis: 80

De Quayweg Sint Anthonis: 80

 

Binnenkort: Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens 

 

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. De regering heeft bekendgemaakt dat de tegemoetkoming 800 euro is. Dit bedrag is bedoeld om de energiekosten te betalen. De gemeente is gevraagd om deze regeling uit te voeren. 

 

Wanneer wordt de energietoeslag uitgekeerd?

We zijn op dit moment goed aan het bekijken hoe we de regeling het beste kunnen uitvoeren voor het Land van Cuijk. Hierdoor kunnen we nu nog niet precies zeggen wanneer de energietoeslag wordt uitbetaald. We verwachten hier de komende weken meer duidelijkheid over te kunnen geven. We begrijpen dat mensen hier op zitten te wachten. Dat blijkt ook uit de vele telefoontjes die bij ons binnenkomen sinds de energietoeslag in het landelijke nieuws kwam. We kunnen echter aan de telefoon nog niet meer vertellen. Zodra er meer bekend is, delen we de informatie op deze gemeentepagina, op onze website (www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag) en via onze social mediakanalen. 

 

Voor wie is de energietoeslag?

Als je een bijstandsuitkering hebt, dan krijg je de energietoeslag automatisch op je rekening gestort. Je hoeft dan dus geen aanvraag te doen. Als je geen bijstandsuitkering hebt, maar wel een laag inkomen hebt, dan heb je waarschijnlijk ook recht op de toeslag. Je kunt de toeslag nu nog niet aanvragen. Houdt deze gemeentepagina, onze website (www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag) of onze social mediakanalen in de gaten. Daarop maken wij bekend wanneer en hoe je de aanvraag kunt doen en waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen.

 

Waarom een energietoeslag?

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor betalen veel huishoudens honderden euro’s extra voor energie. Voor huishoudens met een laag inkomen stelt het rijk een extra tegemoetkoming beschikbaar: de eenmalige energietoeslag. Het rijk verlaagt ook de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening.

 

Hulp nodig met geldzaken?

Heb je hulp nodig bij het regelen van je geldzaken, aarzel niet om contact op te nemen met de gemeente Land van Cuijk. Voor al je vragen over werk, inkomen en zorg kun je bellen naar 0485-854444 of mailen naar inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.

Met uw kantoorpand in 4 stappen naar Energielabel C (of beter)

 

Met ingang van 1 januari 2023 moeten alle kantoren energiezuinig zijn en minimaal beschikken over energielabel C. Kantoren die na 1 januari 2023 niet in het bezit zijn van minimaal label C, mogen vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt of verhuurd. Het is dus belangrijk om dit jaar maatregelen te nemen om het pand te verduurzamen! Bovendien kunt u hiermee energie besparen.

 

Welke kantoren moeten voldoen aan minimaal label C
Het gaat om kantoren met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van 50% of meer van de totale oppervlakte. Het gaat ook om kantoren met een oppervlakte aan kantoorfuncties (en nevenfuncties) groter dan 100m2. Deze verplichting is terug te vinden in het Bouwbesluit 2012. 

 

Energieadvies
Verduurzamen van een kantoorpand blijkt vaak eenvoudiger dan gedacht. Wil je  verduurzamen, maar weet je niet waar te beginnen? Laat voor je pand een energieadvies opstellen. In zo’n adviesrapport staan verduurzamingsadviezen om energie te besparen, energie op te wekken en aardgasloos/energieneutraal te worden. 

 

Subsidie
De subsidie verduurzaming MKB (SVM) helpt je om een adviseur in te huren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dit advies. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland: www.rvo.nl.

 

Graag plaatsen tussen de bekende blauw/groene energietransitie balkjes

Week van de AfvalHelden

 

Tijdens de week van de AfvalHelden, die plaats vond op 7 t/m 13 maart 2022, worden medewerkers van Afvalbeheer in het zonnetje gezet. Want zonder hen zou onze leefomgeving niet zo fijn zijn om in te wonen, te spelen, te werken en te recreëren. Hun inzet waarderen wij enorm.

 

Kinderen konden hun helden bedanken door een kleurplaat te versieren en voor het raam te hangen. De AfvalHelden maakte foto’s van de mooiste tekeningen op hun route. Deze 3 tekeningen vonden zij het mooiste. De winnaars krijgen binnenkort een presentje door de brievenbus. 

Provincie Noord-Brabant steunt Peel Natuurdorpen project financieel middels NOVI de Peel


Provincie Noord-Brabant en NOVI (Nationale Omgeving Visie) de Peel
Peel Natuurdorpen (PND) behoort tot kansrijk project binnen NOVI de Peel. De provincie Noord-Brabant ondersteunt Peel Natuurdorpen met een financiële bijdrage van een half miljoen via NOVI de Peel. “De financiële bijdrage helpt enorm om de pilot van het project tot een goed einde te brengen”, aldus voorzitter Pierre Bos van PND.

NOVI de Peel
Het rijk heeft een aantal gebieden in Nederland aangewezen waar ze intensief mee aan de slag willen. De Peel is één van die NOVI-gebieden. Dit kan gezien worden als extra ‘bemoeienis’ van overheidswege. Maar daar staat tegenover dat er extra geld vanuit Den Haag richting het NOVI gebied gaat en dat er ook geëxperimenteerd mag worden met zaken die niet voor de hand liggen. Zaken die niet passen in bestaand beleid en dat kan uitermate gunstig zijn voor zo’n gebied. De Peel is vanwege zijn omvang, de intensiteit en aard van de problematiek van nationaal belang voor de omslag naar kringlooplandbouw en een duurzame voedselvoorziening. De aanwijzing als NOVI-gebied geeft brede erkenning en steun in de rug van de ingezette aanpakken van Rijk en regio. Via een brede verbindende aanpak kunnen deze worden versterkt vanuit een langjarig commitment gericht op ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving van het gehele gebied. Peel Natuurdorpen past naadloos in dit concept. Het is bottom up, versterkt en versnelt de transitie in de landbouw en experimenteert met wonen op landbouwgrond. 

Peel Natuurdorpen project
Het Peel Natuurdorpen project draait immers om Landschapslandbouw. Dit is een unieke en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses in nieuwe natuur op landbouwgrond in de Peel. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland (coulissenlandschap). In deze nieuwe natuur komen tiny houses, verscholen tussen bomen. Landschap vormt het nieuwe verdienmodel voor de boeren. Dit is uniek in Nederland en ver daarbuiten. Zonder NOVI aanwijzing zou zo’n experiment heel lastig worden. Binnen de huidige regelgeving is wonen op landbouwgrond immers niet mogelijk.

 

Basisteam Maas & Leijgraaf:Simulatie drugsdumpingen, lokbusje en actieweek tegen ondermijning


Bezoek de Bijtende Bende deze op weekmarkten in Cuijk, Boxmeer en Grave

In de week van 14 tot en met 18 maart 2022 hebben de politie en de drie gemeenten die deel uitmaken van het Basisteam Maas & Leijgraaf (Boekel, Land van Cuijk en Maashorst) op meerdere locaties enkele ‘dumpingen’ van synthetisch drugsafval nagebootst. Hierbij werden blauwe vaten ergens op een plek in het buitengebied en ‘onder verdachte omstandigheden’ achtergelaten. Dit in de hoop dat voorbijgangers van deze dumping een melding zouden doen bij de politie en/of de gemeente. Daarnaast is er in het kader van deze bewustwordingscampagne ook gebruik gemaakt van een zogenaamd ‘lokbusje’. En deze week kunt u tijdens de weekmarkten in Cuijk, Boxmeer en Grave een bezoek brengen aan de zogenaamde “Bijtende Bende”. Binnen de regio van het Basisteam Maas & Leijgraaf gaan gemeenten, politie, Belastingdienst en Openbaar Ministerie samen de strijd aan tegen ondermijnende criminaliteit.

Anijsachtige geur
Behalve het ‘dumpen’ van drugsafval, plaatste de politie op vijf verschillende locaties in het gebied Maas & Leijgraaf een zogenaamd ‘lokbusje’. Dit was een witte bestelbus, waarvan de laadruimte zichtbaar was gevuld met blauwe vaten. Ook in de cabine van het busje waren enkele verdachte zaken te zien, zoals een gasmasker en latex handschoenen. Verder hing rondom de bestelbus een weeïge-, anijsachtige geur, die ook te ruiken is op plekken waar synthetische drugs worden geproduceerd. Alle melders die contact opnamen met politie of gemeente over de nepdumpingen en/of het verdachte busje, werd natuurlijk meteen verteld dat het een fictieve dumping betrof.

Actieweek Maas & Leijgraaf
De nepdumpingen in combinatie met het lokbusje vormden de aftrap voor de actieweek van het Basisteam Maas & Leijgraaf. Met deze actieweek (van 21 tot en met 25 maart) wil het basisteam niet alleen inwoners meer bewust maken van het grote gevaar en de risico’s van (de productie van) synthetische drugs, maar ook de meldingsbereidheid van inwoners verder vergroten. De actieweek bestaat uit twee onderdelen:

 

Sociale mediacampagne ‘Samen voor een veilige buurt’
In de actieweek start een sociale mediacampagne van vier weken, gefocust op het gebied Maas & Leijgraaf. De nadruk van de campagne ligt op (het herkennen van en het gevaar van) hennep en synthetische drugs. Daarnaast komen ook andere aan ondermijning gelieerde aspecten aan bod, zoals onverklaarbare luxe of intimidatie.

 

Bijtende Bende
Tijdens de actieweek wordt elke dag de ‘Bijtende Bende’ ingezet, op verschillende plekken in de regio. Zo is de Bijtende Bende te vinden op de weekmarkten in onder andere Cuijk (woensdag 23 maart van 12 tot 16 uur in Cuijk), Boxmeer (donderdag 24 maart van 13 uur tot 16.30 uur) en Grave (vrijdag 25 maart van 08.30 uur tot 12.30 uur). De mobiele Bijtende Bende draagt bij aan het vergroten van de meldingsbereidheid onder inwoners. In de zogenaamde immersive room ervaren bezoekers in een virtuele 3D-omgeving de impact van drugscriminaliteit en leren zij de belangrijkste signalen herkennen en wat hiermee te doen. De Bijtende Bende is een bus die wordt uitgebouwd als stand met daarbij een tentje. Daarin kunnen deelnemers een leerzaam 3D-spel spelen. De Bijtende Bende is een initiatief van de politie, gemeenten, Meld Misdaad Anoniem, provincie Noord-Brabant en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

 

insjabloon-lokbus-1.jpg
Het melden van opvallende zaken helpt echt!
Zonder uw hulp kunnen we de strijd tegen ondermijning niet winnen. Door op te letten en opvallende zaken ook te melden, kan belangrijke informatie worden achterhaald. U kunt uw melding doen bij de politie (www.politie.nl of telefonisch 0900-8844) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (www.meldmisdaadanoniem.nl of kosteloos via 0800-7000). Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar u volledig anoniem informatie kunt geven.
Uw melding kan ervoor zorgen dat er een onderzoek start, maar ook een laatste stukje informatie in een lopend onderzoek zijn. Elk jaar volgen er meer dan 1500 aanhoudingen naar aanleiding van anonieme meldingen. Daarnaast worden panden gesloten, worden malafide bedrijven gecontroleerd en worden verboden goederen zoals drugs of grondstoffen hiervoor in beslag genomen.


Ondermijning; herken de signalen!
Drugscriminaliteit en de gevolgen daarvan zijn bijna dagelijks terug te vinden in het nieuws. Denk aan artikelen over hennepkwekerijen in woonwijken en drugslabs in het buitengebied. Het is allang geen ver-van-mijn-bed-show meer. Het gebeurt hier en nu, ook in Land van Cuijk.
Criminelen willen zo veel mogelijk geld en macht vergaren met onder meer hennepteelt, drugsproductie, fraude en witwassen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld. Denk bijvoorbeeld aan een elektricien die de elektriciteit voor een hennepkwekerij aanlegt of een scheikundige die de chemische processen rondom XTC kent. Zonder hulp van de bovenwereld geen succesvolle onderwereld.
In de drugsindustrie in Brabant gaan jaarlijks honderden miljoenen euro’s om. Wat ons ook raakt, zijn de dumpingen van het afval dat overblijft na het maken van drugs. In 2019 werden er in Brabant 90 drugsdumpingen gevonden. Los van de schadelijke effecten hiervan op het milieu, kost het opruimen veel geld dat betaald wordt door de belastingbetaler.
Een boerenschuur waar zich steeds meer louche types ophouden? Misschien is er een drugslab gevestigd. Een winkelstrip waar ondernemers hun deuren moesten sluiten door de recessie en waar nu plotseling allerlei duistere bedrijfjes voor teruggekomen waar nooit klanten komen? Dat zou zo maar eens met een witwasconstructie te maken kunnen hebben. Herkent u deze of andere signalen? Meld het dan!

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

Land van Cuijk

| Besluit van algemene strekking

 

 • Intrekking van overbodige regelgeving gemeenteraad Boxmeer
 • Intrekking overbodige regelingen
 • Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Land van Cuijk 2022

| Beleidsregels

 • Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 gemeente Land van Cuijk
 • Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk van 2022

 

Beugen

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Van rechtswege verleende toestemming voor het deels veranderen van de bestaande schuur en het bouwen van een schuur aan Hoog Werveld 8 te Beugen
 • Vergunning verleend voor het doorbreken van 2 muren en leggen van een stalen constructie aan Oeffeltseweg 30 te Beugen

 

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van de inrit aan Spoorstraat 43 te Boxmeer

 

| Verkeersbesluiten

 • Gehandicaptenparkeerplaats - Hendrikstraat te Boxmeer

Cuijk

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van 30 appartementen en een stallingsruimte aan Cuijkse Laguna fase 5 te Cuijk
 • Van rechtswege verleende toestemming voor het inrichten van de openbare ruimte aan Deken van den Ackerhof te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan Het Zand 11 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een overhead-deur aan Spinding 2 te Cuijk
 • Vergunning geweigerd voor het aanleggen van een oprit aan Zomereik 24 te Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Wijziging gehandicaptenparkeerplaats - Fazantenveld te Cuijk
 • Gehandicaptenparkeerplaats - Aleidestraat te Cuijk

 

Escharen

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening met zonnepanelen aan Boltschestraat 2 te Escharen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verduurzamen en verbouwen van de woning aan Zanddijk 14 te Escharen

 

| Overige

 

 • Melding voor het oprichten van een autobedrijf aan Vegetasscheweg 1 te Escharen

 

 

Grave

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het onderhouden van en langs provinciale wegen te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een aanbouw en carport aan Futenhorst 37 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van twee veldschuren te Grave

 

 

| Verkeersbesluiten

 

 • Gehandicaptenparkeerplaats - Maaskade te Grave

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een bedrijfspand aan Lange Oijen 14 te Katwijk


Langenboom

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpwijzigingsplan “Schaapsdijkweg 22, Langenboom” (Gemeente Land van Cuijk)

 

| Overige

 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid aan Dominicanenstraat 25 te Langenboom

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een woonhuis met bijbouw aan Pastoor Maasstraat 3 te Mill


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verplaatsen van een bestaande woonwagen aan Mergen 52 te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 58 woningen aan 't Kavelt ong. te Mill
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een LED bord nabij Vorleweg 59 te Mill

 

| Overige

 

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesystemen aan Leeuwerikstraat, Havikstraat en Gruttostraat te Mill

 

 

 

Oeffelt


| Omgevingsvergunning

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van greppel en stuwen aan Virdsche Graaf te Oeffelt


Oploo


| Omgevingsvergunning

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een woning aan Watermolenstraat 3 te Oploo

 

| Verkeersbesluiten

 

 • Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Grotestraat te Oploo

 

Overloon

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van 14 woningen en aanleggen van een uitweg aan Engelseweg 2 t/m 12 en Derpshei 40A, B, C, D E, F, H en J te Overloon

 

 

Rijkevoort

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een minibieb aan de kruising van Hoogveld en Klaproosstraat te Rijkevoort

 

Sambeek


| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het herbouwen van een woning gedeeltelijk buiten het bouwvlak en het wijzigen van de locatie van een nog te realiseren tweede woning aan Oude Waranda 1 te Sambeek
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van ongeveer 30 zonnepanelen in de voortuin aan Grotestraat 112 te Sambeek
 • Vergunning verleend voor het bouwen van 7 woningen en aanleggen van 7 uitwegen aan Grotestraat 48, 50, 50A, 50B, 50C, 50D en 50E te Sambeek
 • Ontwerpbesluit voor het herbouwen van een woning gedeeltelijk buiten het bouwvlak en het wijzigen van de locatie van een nog te realiseren tweede woning aan Oude Waranda 1 te Sambeek

 

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het restylen en uitbouwen van een bestaand woonhuis aan Ascetenstraat 15 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het renoveren van een dak nabij De Staat 12 te Sint Anthonis

 

| Verkeersbesluiten

 

 • Gehandicaptenparkeerplaats - Deken Molmansstraat te Sint Anthonis

| Overige

 

 • Melding voor het veranderen van een paardenhouderij aan Peelkant 44 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

 

| Ruimtelijke plannen

 

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Sint Hubert, Voordijk 46’

 

Stevensbeek

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een woning aan Mullemsedijk 12E te Stevensbeek

 


Velp

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het bouwen van een jongveestal aan Schotschestraat 7 te Velp

 

Vianen

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woning aan Berkenkamp 53 te Vianen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het tijdelijk realiseren van een dagbesteding aan Koebaksestraat 35B te Vianen
 • Van rechtswege verleende toestemming voor het verbouwen van de woning aan Berkenkamp 53 te Vianen

 

 

Vierlingsbeek

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanbouwen van een garage aan een hoekwoning aan Hoefiezer 12 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning met berging aan Soetendaal ong te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin nabij kantoorgebouw aan Grotestraat 118 te Vierlingsbeek


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een automatische schuifdeur bij hoofdingang van het pand aan Vrijthof 1 te Vierlingsbeek
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van nieuwe kozijnen aan Overambt 23 te Vierlingsbeek

 

 

Vortum-Mullem

 

| Verkeersbesluiten

 

 • Gehandicaptenparkeerplaats - Sint Cornelisstraat te Vortum-Mullem

 

 

Wanroij

 

| Overige

 

 • Melding voor het veranderen van een montage - timmer - en afwerkingsbedrijf aan Lampersveldpad 6 Wanroij

«   »