overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 31 maart 2022 om 20:04

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Update: Opvang Oekraïense vluchtelingen Land van Cuijk

Op dit moment verblijven 121 Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocaties van het Land van Cuijk. De opvang verloopt naar omstandigheden goed, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De komende maand loopt het aantal te verwachten Oekraïense vluchtelingen op van 137 naar een totaal van 274. De voorbereidingen lopen op schema.

 

Gemeentelijke opvanglocaties
In EuroParcs in Linden verblijven nu 110 Oekraïense vluchtelingen. Een kleinere locatie aan de Grotestraat in Vierlingsbeek vangt 11 mensen op. Met ingang van deze week kan een groep van maximaal 18 personen opgevangen worden bij een locatie aan de Valkweg in Mill. Vanaf 4 april is er voor 48 personen plek op camping ‘t Buuteland’ in Sint Anthonis en voor 16 personen op ‘De Vers’ in Overloon. De verdeling van de mensen over de diverse opvanglocaties verloopt via de veiligheidsregio. Nieuwe locaties binnen het Land van Cuijk worden opgestart om het voorlopige totaal van 274 Oekraïense vluchtelingen opvang te kunnen bieden. Deze locaties worden in overleg met de beheerders zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

 

Opvang door particulieren

Er wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht waar opvang door particulieren plaatsvindt. De opvang door particulieren is hartverwarmend, maar we benadrukken dat het onbekend is hoe lang dit zal duren. Ook kan het zijn dat een vluchteling (speciale) zorg nodig heeft. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor particulieren die overwegen om mensen uit Oekraïne in huis te nemen (takecarebnb.org). 

 

Inschrijven Basisregistratie Personen

We vragen particulieren die opvang bieden om de Oekraïners erop te wijzen om zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen, wat noodzakelijk is om voor de toelage op het leefgeld in aanmerking te komen.

 

Onderwijs

Door inschrijving in de Basisregistratie is bekend aan welke kinderen onderwijs geboden moet worden. Ook worden jonge kinderen hierdoor automatisch opgeroepen voor het consultatiebureau. Voor onderwijs wordt in eerste instantie gekeken naar samengestelde Oekraïneklassen, aansluitend op de ervaring die er in het Land van Cuijk al is met internationale schakelklassen. Op maandag 4 april start het onderwijs op basisschool De Ester in Escharen.

 

Kijk voor meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/oekraine

 

Raadsprogramma in de maak

 

Voor de gemeente Land van Cuijk is een raadsprogramma in de maak. Bij de vorming van de coalitie is gekozen voor een andere dan de traditionele insteek van een coalitieakkoord. Het presidium, het overleg van de fractievoorzitters, heeft de handschoen opgepakt en is aan de slag gegaan met een raadsprogramma. In een raadsprogramma wordt de koers bepaald voor een aantal maatschappelijke opgaven. Het college geeft uitvoering aan het raadsprogramma. In de raadsperiode 2018-2022 werkten ruim 15% van alle gemeentes met een raadsprogramma. 

 

Voordelen raadsprogramma

Behalve dat raadsprogramma’s meer mogelijkheden voor zowel coalitie en oppositie bieden om onderwerpen te agenderen, zorgt het ook voor meer dynamiek in de raad omdat de scheidslijn tussen coalitie en oppositie vervaagt.

De hele raad committeert zich met een raadsprogramma aan gezamenlijke doelen of thema’s.

 

Aanpak

De afgelopen weken zijn benut om met elkaar te spreken over beelden en verwachtingen met betrekking tot het raadsprogramma. Op basis daarvan is het presidium tot een aanpak gekomen. Ook zijn de verkiezingsprogramma’s met elkaar vergeleken. De raad gaat in een aantal werkbijeenkomsten bouwen aan het raadsprogramma. Inmiddels zijn bij een eerste bijeenkomst op het gebied van het Sociaal domein en Ruimte en Economie de belangrijkste onderwerpen benoemd door raadsleden. Die bijeenkomst startte overigens gezamenlijk: de raad heeft zich gebogen over vraagstukken als ‘wat verstaan we onder democratie’ en ‘wat voor raad willen we eigenlijk zijn’. 

 

Judith Logtens, raadslid VVD, is een van de trekkers van de raadstafel Sociaal domein: “In het begin was ik best sceptisch over het idee van een raadsprogramma. Je vraagt je toch af of je jezelf als oppositiepartij niet teveel vastlegt. Nu we bezig zijn, zie ik het een stuk positiever. Er is geen sprake van coalitie en oppositie. We zijn als raad echt samen aan het bepalen waar we, in dit geval op het sociaal domein als raad extra aandacht aan willen geven”.  

Binnenkort volgt een tweede bijeenkomst, waarbij het doel is te bepalen welke thema’s raadsbreed gedragen kunnen worden en welke extra aandacht verdienen van de gemeenteraad. Als alles volgens plan verloopt wordt in de raadsvergadering van 19 mei het raadsprogramma bekrachtigd”.

 

Peter Stevens, raadslid CDA, is een van de trekkers van de raadstafel Ruimte en Economie: “Met een raadsprogramma kun je op de punten waarover je het eens bent snel schakelen. Op woningbouw zien we bijvoorbeeld heel veel overeenkomsten tussen de verschillende partijen. Op zo’n belangrijk thema is veel winst te behalen als we daarover een aantal kaders in het raadsprogramma kunnen opnemen. Over zaken waar we verschillend over denken, blijft uiteraard het debat de vorm om als gemeenteraad tot besluiten te komen”.

 

Herinrichting openbare ruimte centrum Mill 

 

6 april informatiemiddag 

 

Op 6 april aanstaande organiseert de gemeente Land van Cuijk een inloopmiddag over de herinrichting van het gebied rondom de bouwprojecten Woonhof en Vlaar. Plaats: Myllesweerd. Tijd: 16.00 – 18.00 uur. Belangstellenden zijn welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Appartementen

Mooiland bouwt op de locaties Woonhof en Vlaar grondgebonden (nul-treden) woningen met tuin en appartementen. In totaal gaat het om 39 woningen die straks ook door Mooiland worden verhuurd. De bouw startte in november 2021. De woningen worden in november 2022 opgeleverd. Daarna wordt de omgeving opnieuw ingericht. Daar zorgt de gemeente Land van Cuijk voor.

 

Herinrichting

In het opnieuw in te richten gebied staan al woningen. Er zijn ook enkele bedrijven te vinden. Bij de herinrichting wordt met deze verschillende belangen rekening gehouden. In september 2021 is door de toenmalige gemeente Mill en Sint Hubert een enquête en een inloopmiddag gehouden. Daaruit zijn al wensen naar voren gekomen. Dat leidde tot een ontwerp-herinrichting waarbij gebakken materiaal (straatklinkers) wordt gebruikt. Aan beide zijden van de Hoogstraat en de Oranjeboomstraat komt een trottoir. Het wegprofiel van de Hoogstraat wordt versmald. Groenstroken worden vergroot en er komen nieuwe bij. Zo ontstaat een gebied waarin sluipverkeer wordt ontmoedigd. De bereikbaarheid voor ondernemers is echter gegarandeerd. 

In het gebied is ook genoeg ruimte om te parkeren, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers van bedrijven. Er komt namelijk een nieuwe parkeerplaats achter Woonhof. In de Oranjeboomstraat komen extra parkeervakken. Van het ontwerp is een tekening gemaakt die digitaal te raadplegen is op www.gemeentelandvancuijk.nl/inloopmiddag-herinrichting.

 

Inloopmiddag

Op 6 april a.s. van 16.00 uur tot 18.00 uur organiseert de gemeente Land van Cuijk een (tweede) inloopmiddag. Omwonenden worden uitgenodigd per brief. Maar iedereen is welkom. Tijdens het inloopmoment kun je in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente en het ontwerpbureau over het ontwerp. Daarna wordt de ontwerptekening definitief. 

 

Planning 

Het ontwerp wordt technisch verder uitgewerkt door Projectburo BV. Daarna wordt er een aannemer gezocht om de werkzaamheden uit voeren. Voordat de uitvoering start, worden omwonenden en bedrijven hierover geïnformeerd door de aannemer. De planning van het project is als volgt: 

 • Uitwerken ontwerp en selecteren aannemer 2e kwartaal 2022 
 • Uitvoering parkeerterrein en omgeving Woonhof 3e kwartaal 2022 
 • Uitvoering Hoogstraat en Oranjeboomstraat vanaf 1e kwartaal 2023 t/m 3e kwartaal 2023

 

Vragen of opmerkingen 

Heb je  vragen of opmerkingen over het ontwerp, neem dan contact op met Remco Kornegoor. Vanuit Projectburo B.V. is hij het aanspreekpunt. Vragen kun je per e-mail stellen via mill@pbbv.nl of tijdens het inloopmoment. Vragen voor de gemeente kun je stellen aan Jeroen Thomassen, projectleider openbare ruimte, via jeroen.thomassen@landvancuijk.nl.  

 

Bouwrijp maken Mgr. Zwijssenstraat, Cuijk

 

 

Op 1 april a.s. start aannemer Infrascoop BV met het bouwrijpmaken van het nieuwbouwplan Mgr.  Zwijssenstraat in Cuijk. Het bouwterrein ligt tussen de Karel Doormanstraat, de Mgr. Zwijssenstraat en de Prof. van de Brinkstraat in wijk de Valuwe. 


Het terrein, waar vroeger een gymzaal stond, wordt voorzien van riolering, nutsleidingen en tijdelijke bouwwegen. Zodra het terrein gereed is gemaakt , kan er gestart worden met de bouw van de woningen.

 

De bouwrijpwerkzaamheden zijn halfweg juni gereed. De werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Toch kun je soms wat hinder ondervinden van bijvoorbeeld vrachtverkeer door de woonwijk. Alle omliggende woningen blijven normaal bereikbaar. De direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de aannemer. Daarin staat hoe zij, als ze vragen hebben,  contact kunnen opnemen met de uitvoerder van aannemersbedrijf Infrascoop BV.

 

 Het sportakkoord
Budget voor jouw sportinitiatief

 

Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ongeacht leeftijd, budget of bijvoorbeeld een beperking. Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. In het sportakkoord staan doelstellingen geformuleerd om dit waar te maken, met daaraan ook een uitvoeringsbudget verbonden. Iedereen met een sportief idee dat aansluit op deze doelen, maakt kans om hiervoor budget te ontvangen. Een kernteam, bestaande uit sport- en beweegaanbieders, onderwijsaanbieders, dorpsraadsleden en de gemeente, neemt een besluit over deze aanvraag.

 

Het sportakkoord is breed inzetbaar. Om je een voorbeeld te geven, spreken we met Peggy Kuijpers, van Dagbesteding De Huuskamer. Hier is het Sportakkoord ingezet voor de ‘Silverfit Mile fiets’, die het voor de gasten mogelijk maakt om virtueel door een zelf gekozen omgeving te fietsen. Door je eigen dorp of door je geliefde vakantieland. Net als op een echte fiets bepaalt je fietsbeweging hoe snel je voortbeweegt, in dit geval op het scherm. “Het is of je echt fietst door een landschap. Het stimuleert iedereen om te fietsen, maar het stimuleert ook om samen met anderen te praten over de omgeving”, licht mevrouw Kuijpers toe. In een interview vertelt mevrouw Kuijpers meer over haar ervaring met het Sportakkoord:

 

Hoe is het idee voor de Silverfit Mile fiets ontstaan?

“Een collega had deze fiets ergens gezien en door haar enthousiasme zijn we ons gaan verdiepen of het ook haalbaar zou kunnen zijn en of het een aanvulling zou kunnen zijn op ons programma. Dit was zeker belangrijk om te onderzoeken, omdat het een grote financiële aanschaf is. We zijn op locaties gaan kijken waar ze deze fiets al in bezit hadden en raakten steeds meer overtuigd en enthousiast. We hebben ook een duofiets die veelal in het voorjaar en de zomer gebruikt wordt, maar in de herfst en winter was het toch lastiger om buiten te gaan fietsen. De silverfit Mile ondervangt dit.” 

insjabloon-silverfitmile3.jpg


Hoe heeft het Sportakkoord hierbij geholpen?

“Het sportakkoord heeft ons financieel een boost gegeven om het bedrag bij elkaar te krijgen.
We hadden al een paar jaar schenkingen apart gezet voor dit project en activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Door het sportakkoord in te schakelen hebben we het bedrag bij elkaar kunnen krijgen en konden we overgaan tot aanschaf.” 

 

Waarom is beweging zo’n belangrijk onderdeel van Dagbesteding De Huuskamer?

“Beweging staat hoog in ons vaandel omdat het bewezen is dat veel bewegen goed is voor de hersenen. Bij voldoende beweging maken de hersenen een stofje aan dat je ook nog eens een fijn gevoel geeft. Tevens is groepsgewijs bewegen ook goed voor de onderlinge communicatie.
Bij beweging denken wij niet alleen aan sporten, maar ook aan bewegingsoefeningen om bijvoorbeeld zolang mogelijk zelf je haren te kunnen kammen of zelfstandig op te staan uit de stoel.” 

 

Hoe reageerden de gasten op de Silverfit Mile fiets?

De gasten zijn erg enthousiast over deze Silverfit Mile fiets. De fiets wordt elke dag gebruikt en de gasten vinden het virtuele fietsen geweldig. Ze kunnen zelf het dorp of land kiezen waar ze willen gaan fietsen. In het begin werd thuis verteld dat ze gefietst hadden in Barcelona. Dit riep in het begin wel vragen op bij familieleden.. Er wordt ook in groepjes met elkaar gefietst (we hebben ook een vloerfiets erbij geplaatst) wat gesprekstof brengt en saamhorigheid. Bewegen gaat zoveel makkelijker als je bewegende beelden ziet en met elkaar in gesprek kunt gaan over wat er allemaal te zien is. Doordat de fiets in Oelbroeck staat waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, hopen we dat ouderen uit het dorp gebruik gaan maken van deze virtuele fiets, en dat er op deze manier een ontmoetingsplaats ontstaat voor de ouderen uit het dorp.” 

 

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “In de gemeente Land van Cuijk gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen. Het Sportakkoord biedt de kans om dit te versterken. Heb je dus een plan om sport voor meer mensen toegankelijk te maken? Meld je dan bij het Sportakkoord!”

 

 

[als slot, in een banner onder het artikel]

Wil je het Sportakkoord ook inzetten voor jouw sportinitiatief?
Op dit moment is er voor elke voormalige gemeente binnen het Land van Cuijk een lokaal Sportakkoord. Je vindt deze via www.gemeentelandvancuijk.nl/sportakkoord. Bekijk de voorwaarden en lever je idee aan. Zo maken we met elkaar sporten toegankelijk voor iedereen!

 

 

[onderstaande citaten in aparte tekstblokken rondom het bovenstaande artikel, anders vormgegeven dan de banner]

 

Wij waren erg blij dat we getipt werden over het sportakkoord. Het heeft ons echt geholpen om de laatste financiële impuls te geven zodat we konden overgaan tot aanschaf.“

 

 

Waarvoor kunnen mensen terecht bij Dagbesteding De Huuskamer?

“De gasten die onze dagbesteding bezoeken zijn gegarandeerd van een fijne, gezellige dag.
Iedere dag hebben wij een programma te bieden dat vijf speerpunten bevat: 1. Sport en beweging, 2. Geheugen, 3. Creativiteit, 4. Koken en bakken, 5. Sfeer en ontspanning.  De dagbesteding brengt gezelligheid, ontspanning en afleiding. Door met andere gasten samen iets te doen waar de interesse ligt, kan het samenzijn een verrijking zijn. Door de aanwezigheid van onze professionele medewerkers en vrijwilligers bieden wij een grote verscheidenheid aan activiteiten.” 

 

“Kom gerust een kijkje nemen bij onze virtuele fiets, maak ook eens een virtuele fietstocht door mooie dorpen of landen en ga samen met onze gasten het gesprek aan.” 

 

Expo New Energy ‘Waterstof en meer’ in Land van Cuijk

 

Land van Cuijkse ondernemers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen en de gemeente Land van Cuijk organiseren van 7 tot en met 9 april 2022 de Expo New Energy editie ‘Waterstof en meer’ in het Ebben Inspyrium in Cuijk. Tijdens het event staan de deuren open voor het regionale bedrijfsleven, middelbare scholieren én alle inwoners uit het Land van Cuijk. 

 

Gevarieerd programma
De Expo biedt een zeer gevarieerd programma met een exclusieve opening op donderdagavond 7 april ‘New Energy Talks’. Het regionale bedrijfsleven wordt dan uitgenodigd voor een flinke dosis inspiratie én informatie over de mogelijkheden van nieuwe energie. Dag twee staat in het teken van een ontmoeting tussen onderwijs en ondernemers. Sterk Techniek Onderwijs organiseert een scholierenbezoek van de drie VO-scholen uit het Land van Cuijk. 

 

Publieksdagen
Op vrijdagmiddag 8 april en zaterdag 9 april opent de Expo zijn deuren voor het publiek. Alle inwoners van het Land van Cuijk zijn dan van harte welkom om kennis te maken met waterstof en zich te laten informeren over nieuwe energie door onder andere regionale aanbieders. De gemeente Land van Cuijk zal aanwezig zijn om uitleg te geven over duurzaamheid, energiebesparing en een duurzaamheidslening voor onze inwoners. Op de expo is het ook mogelijk om de nieuwste duurzame voertuigen te bewonderen, zoals waterstof voertuigen en de Nederlands Lightyear One (een elektrische zonne-auto).

 

Boost
Wethouder Antoinette Maas: ‘De gemeente Land van Cuijk investeert in een schone en groene leefomgeving als basis voor een vitale gemeenschap waarin we goed wonen en werken. Daarom is het zo belangrijk dat inwoners, onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De expo New Energy geeft dit doel een enorme boost. Door het zeer aantrekkelijke, vernieuwende én gevarieerde programma raken bezoekers en deelnemers geïnspireerd en dat is precies wat we willen. Het geeft ons allemaal nieuwe energie op weg naar een klimaatneutraal Land van Cuijk in 2045. Pak daarom die kans en bezoek de expo New Energy ‘Waterstof en meer’ in het Inspyrium.’

 

Openingstijden publieksdagen
Vrijdag 8 april 13:00 – 18:00 uur en zaterdag 9 april 10:00 – 17:00 uur.
De entree voor volwassenen bedraagt € 5,-. Kinderen hebben gratis toegang tot de expo.
Ebben Inspyrium, Beerseweg 45, 5431 LB Cuijk.

Meer informatie vindt u op exponewenergy.nl. 

 

Terugblik: Fit- en gezondheidstesten in de Heeswijkse Kampen

Op de foto: Beweegcoach Luc en wethouder Willy Hendriks-van Haren.

 

Maar liefst 120 inwoners hadden zich aangemeld voor de fit- en gezondheidstesten voor 65-plussers op donderdag 17 en vrijdag 18 maart. De deelnemers kregen een uitgebreide en persoonlijke gezondheidsanalyse. Hier werd onder meer de conditie, spierkracht, balans en flexibiliteit gemeten. Ook onderdelen als BMI, oog- en gehoortesten en bloeddruk kwamen aan bod. Op basis van deze resultaten kregen alle deelnemers een eindgesprek met een persoonlijk advies. 

 

Beweegcoach Luc: “Als organisator vind ik het heel mooi om te zien dat er zo veel partners willen meewerken aan de fit- en gezondheidstesten. Samen met hen willen we dat iedereen binnen de gemeente Land van Cuijk gezond en actief is. De fit- en gezondheidstesten dragen hieraan bij. Vanuit Cuijk Beweegt stimuleren we inwoners om structureel (meer) te gaan bewegen bij beweegactiviteiten in de buurt.” De betrokken partners bij de fit- en gezondheidstesten waren: Fysiotherapie Hofmans/van Benthum, Briljant Optiek, Baseline Diëtiste, Service Apotheek Cuijk, Stichting Hoormij, Sociom en de GGD. Tijdens deze dagen zorgde de Jumbo ook nog voor gratis fruit voor de deelnemers. 

 

Wethouder Willy Hendriks-van Haren, tevens aanwezig tijdens de fit- en gezondheidsdagen: “De fit- en gezondheidstesten zijn enorm belangrijk voor onze inwoners. Ik hoop dat inwoners aan de slag gaan met de informatie en adviezen die zij krijgen. De gezondheid staat namelijk voorop! Na dit succes gaan we op meer plekken fit- en gezondheidstesten organiseren. Iedereen die meer wil weten over de persoonlijke gezondheid zien we graag bij een volgende editie van de fit- en gezondheidstesten.”

 

Voetbalvereniging EGS’20 uit Escharen kanshebber voor de titel ‘Sportaccommodatie van het jaar 2022’


De prijs is een initiatief van NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen. In de beoordeling wordt gekeken naar de maatregelen die getroffen zijn rondom energiebesparing bij sportclubs.
Ook hergebruik van materialen, afvalbeheer, milieuvriendelijk veldbeheer, multifunctionaliteit in het gebruik van de accommodatie en de cohesie met de wijk zijn belangrijke punten om op te scoren.

Bij voetbalvereniging EGS’20 is verduurzaming geïnitieerd vanuit de club, wat volgens de jury erg waardevol is. Ze hebben gekozen voor een compacte bouw (per definitie minder energiegebruik) en fuseerden van drie locaties naar één. Ook wordt hier breed gebruik gemaakt van de accommodatie (sport, BSO, AZC) en is de club bewust bezig met gezonde voeding. 

Er zijn 58 inzendingen binnengekomen bij de jury. De winnaar wordt op 11 mei bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking bij FC Burgum, de winnaar van 2021.

 

Land van Cuijk opgeschoond door vrijwilligers

Zaterdag 19 maart was het Landelijke Opschoondag. Heel Nederland ging gewapend met een grijpstok, vuilniszak, handschoenen en hesje op pad om Nederland op te schonen. Zo ook in het Land van Cuijk. Wethouder David Sölez bezocht dit jaar Westerbeek.

 

Bijna iedereen in Westerbeek kwam in actie. Frans van der Heijden coördineerde de actie vanuit dorpscoörperatie Samen 1 Westerbeek. Op het plein voor de kerk verzamelden de vrijwilligers zich voor de start en konden daar de nodige materialen ophalen. Daarnaast werden de straten verdeeld onder de vrijwilligers zodat er geen straat overgeslagen zou worden. Ook de kinderen van jeugdclub de Boezels hielpen een handje mee. De wethouder trof een fanatieke club vrijwilligers aan die met hart voor het dorp zich inzette. Rond elf uur was de klus geklaard, Westerbeek is weer schoon en dat werd beloond met een kopje koffie en een versnapering in ‘de huiskamer’. 

 

Buurtgenoten aan de Loonseweg hebben zich ingezet voor een schone berm. “Want wat een troep vinden we toch”, aldus een buurtbewoner. “Helaas is het nodig” klinkt het ook. Opvallend genoeg worden er veel frisdrankblikjes gevonden, vooral van Red Bull. Vanaf 1 juli 2022 zit er statiegeld op de blikjes. Hopelijk hebben de buurtbewoners dan minder op te ruimen.

 

De oevers van de Maas zijn ook opgeschoond. In voormalige gemeente Boxmeer doen vrijwilligers elk jaar een ander dorp langs de Maas aan. Dit jaar was Vierlingsbeek aan de beurt. Samen met vrijwilligers van het IVN hebben ruim 80 vrijwilligers de oevers opgeschoond. Het opschonen van de oevers van rivieren is extra belangrijk want dit is de laatste mogelijkheid om te voorkomen dat het zwerfafval in de Maas terecht komt en daardoor bijdraagt aan de Plastic Soup. Ook in Vierlingsbeek werd gezamenlijk gestart en afgesloten met gezelligheid en wat lekkers.

 

Op ruim 60 locaties hebben vrijwilligers het Land van Cuijk opgeschoond. Dit stond gelijk aan ruim 750 kinderen en 620 volwassen. Daarnaast waren er veel vrijwilligers bezig die zich niet via de gemeente hadden aangemeld. Er waren er dus nog veel meer! En het resultaat mag er wezen. Er zijn ontelbaar veel zakken zwerfafval opgehaald. Chapeau voor iedereen!

 

Wethouder Davis Sölez was erg blij met de opkomst; “het land van Cuijk is te groot om iedereen in actie te zien, maar als ik zie wat er in Westerbeek gebeurde en als dat vergelijkbaar is met de rest van de gemeente, dan kan ik alleen maar heel trots zijn”. Aldus de Wethouder. 

 

Wil je het hele jaar zwerfafval opruimen en bijdragen aan schone buurt waar je fijn woont, speelt, recreëert en werkt? Meld je dan aan voor Schon Bezig via onze website: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/zwerfafval

 

Cuijkse jeugd startklaar voor verkeersexamen

 

Na een ruime coronaperiode gaan 240 kinderen van zes Cuijkse basisscholen dit jaar toch weer op de pedalen. Zij gaan voor het behalen van het praktisch verkeersexamen. De meesten zullen dan het theoretisch deel al in de pocket hebben. Het fietsend gedeelte van ruim drie kilometer leggen zij af op donderdag 31 maart a.s. 

Groep zeven van de Zevensprong mag, na een bemoedigende toespraak van wethouder Sölez, dit jaar de spits afbijten op het Marktplein. Het te fietsen parcours gaat dwars door Cuijk van de rotonde aan de Hapsebaan tot aan de Beersebaan met een rondje om de ‘Ommezwaai’.

 

Een negental posten zullen de verrichtingen van de deelnemers nauwkeurig beoordelen en zeker worden er door de organisatie een aantal ludieke posten ingepland. 

De politie heeft tevens ook een stukje medewerking beloofd. 

 

We hopen dat de Cuijkse jeugd, net als voorgaande jaren, wederom laat zien dat ze met de fiets op een verantwoorde manier deel kunnen nemen aan het verkeer en dat we daardoor minder slachtoffers in deze leeftijdscategorie in de toekomst terug mogen zien.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

Land van Cuijk

| Besluit van algemene strekking

 • Intrekken oude beleidsregels social return
 • Intrekking overbodige regelgeving – Cuijk
 • Intrekking overbodige regelgeving - Mill en Sint Hubert
 • Intrekking overbodige regelgeving - Grave

 

| Beleidsregels

 • Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 gemeente Land van Cuijk
 • Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk van 2022
 • Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022

| Voorlichtingsinformatie

 • Verkoop van een woningbouwlocatie via openbare verkoopprocedure

| Inspraak

 • Voornemen tot wijziging van de Welstandsnota Boxmeer 2014 ten behoeve van het plangebied behorende tot het bestemmingsplan ’t Hulder

 

Beugen

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een schuilstal en houten hekwerk voor paarden aan Oeffeltseweg 21b te Beugen

 

Beers

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het dakvlak garage tbv verduurzaming woonhuis aan Het Vonder 6 te Beers


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het vervangen van kozijnen en isoleren buitenmuren aan Graafsedijk 2 te Beers

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van de 1e verdieping van de woning aan Vincent van Goghstraat 1 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw tot 5 woningen aan Spoorstraat 6 te Boxmeer

 

| Ruimtelijke plannen

 • Wijzigingsplan ‘Vlaamse Gaai’ Boxmeer

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Bakelgeertstraat te Boxmeer

Cuijk

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van raampartij rechts naast de ingang van de apotheek aan Markt 74 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding aan Het Bijltje ong. te Cuijk


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het aanpassen van de gevel en reclame aan Smidstraat 70 te Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Valuwsedijk te Cuijk
 • Wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Kardinaalsmuts te Cuijk

 

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een supermarkt aan Maasburg 24 te Cuijk
 • Melding voor het veranderen van een supermarkt aan Grotestraat 99 te Cuijk

 

Escharen

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vernieuwen van de achterbouw aan Beerschemaasweg 26 te Escharen

 

Afhandelingen

 

| Overige

 

 

 

Grave

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van padelbanen aan Mgr.Borretweg 21 te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een aanbouw aan De Haenstraat 24 te Grave

 

| Verkeersbesluiten

 

 

Groeningen

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning met een garage aan Gildenhoed ong te Groeningen

 

 

Haps

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bedrijfspand aan Laarakker ong te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een carport aan De Aalsvoorten 11 te Haps

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een duiker aan Rondweg Haps N264 te Haps

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het houden van een open dag op 06 juni 2022 te Haps

 

 

Holthees

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden bijgebouw met berging/carport/overdekt terras en sloop bestaande schuur aan Vliegenberg 6A te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een groepsverblijf en schuur aan Lange Linden 27 te Katwijk

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een machinefabriek aan Havenlaan 1 en 11 te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit aan De Quayweg 57 te Landhorst

 


Langenboom

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel op een bestaande woning aan Lepenlaan 13 te Langenboom

 

| Overige

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen


Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een schuur aan Dr. Arntzstraat 15 te Mill
 • Vergunning verleend voor het legaliseren van een houten verdiepingsvloer aan Molenheidseweg 7A te Mill
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een overkapping aan Brugse Berg te Mill
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Roijendijk ong. te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Bakhuisweg ong. te Mill
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de gevel- en dakconstructie aan Uilweg 30 te Mill

 

| Overige

 • Melding voor het plaatsen van een propaantank aan Arendstraat 20 te Mill

 

 

 

Oeffelt


| Omgevingsvergunning

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Lietingsestraat 11 te Oeffelt


Oploo


| Omgevingsvergunning

 

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het realiseren van een vervangende bedrijfswoning met bijgebouw aan de Loonseweg 24 te Oploo
 • Verlenging beslistermijn voor het gewijzigd uitvoeren van de landschappelijke inpassing aan Schipperspeel 1 te Oploo

 

| Verkeersbesluiten

  

Overloon

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van Baileybrug (middels kruimelregeling) en aanleg fietspad aan Museumpark 1 te Overloon

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een aardappelloods aan Siberië 5 te Overloon

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg aan d'n Hof 52 te Overloon

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Bosfestival aan Irenestraat 8 te Overloon

 

Rijkevoort

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een unit aan Cornelissen Hoekstraat 14 te Rijkevoort

 

Sambeek


| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Zandsteeg 7a te Sambeek

 

| Overige

 • Ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank aan Radioweg ter hoogte van huisnummer 3 te Sambeek

 

Sint Agatha


| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een woning aan Odiliadijk 29 te St. Agatha

 

 

 

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een paardenstal met dagopvang aan Peelkant 44 te Sint Anthonis
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning en veranderen van de bijbehorende bouwwerken aan Pastoor van Delftlaan te Sint Anthonis

 

| Verkeersbesluiten

 

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een paardenhouderij aan Peelkant 44 te Sint Anthonis

 

 

Sint Hubert

 

| Ruimtelijke plannen

 

 

Stevensbeek

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 


Velp

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Hanenstraat ongenummerd te Velp

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanbouwen/uitbreiden van een restaurant aan Bosschebaan 8 te Velp

 

Vianen

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen


Afhandelingen

 

 

Vierlingsbeek

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel aan Jan de Beijerstraat 2 te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in onze leegstaande kantoorpanden aan Spoorstraat 6A te Vierlingsbeek

| Verkeersbesluiten

 • Uitzondering ruiters op eenrichtingsverkeer - Hulder te Vierlingsbeek

 

 

 

Wanroij


| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een aanbouw bij een tuincentrum aan Oosteind 1 te Wanroij

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een montage - timmer - en afwerkingsbedrijf aan Lampersveldpad 6 Wanroij

 

 

Westerbeek

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verlengen van een eerder verleende tijdelijke vergunning voor teeltondersteunende voorzieningen aan Stevensstraat 9 te Westerbeek

 

Wilbertoord

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden en restylen van een bestaand woonhuis aan Zonnedauwstraat 25 te Wilbertoord
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw aan Tipweg 70 te Wilbertoord

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het herbouwen van bedrijfsgebouwen aan Van Ophovenlaan 18 te Wilbertoord