Inzamelen gescheiden afval voor scholen en bedrijven

Gepubliceerd op 8 mei 2022 om 19:58

Het goed scheiden van afval is belangrijk om afval te kunnen recyclen. Gemeente Land van Cuijk ondersteunt daarom het initiatief dat scholen en bedrijven zich kunnen opgeven.

Voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, drankenkartons en/of glas. Een school of bedrijf opgeven kan tot 18 mei via de website www.afvalgoedgeregeld.nl. 

 

Per 1 januari 2023 gaat de Uitgebreide Producentverantwoordleijkheid (UPV) voor verpakkingen uit bedrijfsafval van start. Dit betekent dat Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang namens de producenten en importeurs van verpakkingen per 2023 ook de inzameling en recycling van verpakkingen uit bedrijfsafval gaan financieren. 

Ook met vragen hierover kunnen scholen en bedrijven terecht op de website www.afvalgoedgeregeld.nl