Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 2 juni 2022 om 18:32

 Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Krediet uitbreiding gemeentehuis toegekend

De gemeenteraad heeft de kredietaanvraag van € 18.556.080 voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer toegekend. Behalve de verbouwings- en verduurzamingskosten, is hierbij onder andere ook een extra risicoreservering opgenomen. 

 

Met het vaststellen van het krediet voor het verbouwen van het gemeentehuis, kan gestart worden met het definitieve ontwerp. Vervolgens kan na de zomer de aanbesteding worden gedaan en kan er begin 2023 daadwerkelijk worden gebouwd. Het nieuwe gemeentehuis wordt dan, als alles volgens plan verloopt, eind 2024 opgeleverd.

 

In 2021 is unaniem gekozen voor Boxmeer als locatie voor het gemeentehuis. Eerder al werd besloten om de medewerkers van de gemeente Land van Cuijk in één centraal gebouw te huisvesten. De ervaring heeft geleerd dat dit beter en fijner werkt en daarmee ook de beste dienstverlening kan worden geleverd. 

 

Het (relatief nieuwe) gemeentehuis van Boxmeer uitbreiden, bleek financieel en praktisch de beste optie. De verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis tot een duurzaam, gasloos en energieneutraal pand. kan met gesloten beurs. Dit kan omdat de andere vier gemeentehuizen worden gesloten. Hierdoor wordt jaarlijks ruim € 1 miljoen bespaard. 

 

Wethouder Mark Janssen: “Het voelt goed dat vrijwel de gehele gemeenteraad dit plan ondersteunt. Het is een belangrijke stap naar de daadwerkelijk bouw van het nieuwe huis van onze gemeente. We gaan verder op de ingeslagen weg: een sober en doelmatig gebouw, dat een visitekaartje voor de gemeente Land van Cuijk en een fijne werkplek voor de medewerkers wordt”. 

 

Regel uw gemeentelijke belastingzaken met het Belastingloket 

 

Inwoners en ondernemers in de gemeente Land van Cuijk kregen het afgelopen weekend de aanslagen lokale belastingen en de WOZ-beschikking 2022. De gemeente heeft een digitaal loket voor belastingen ingericht. Via: www.gemeentelandvancuijk.nl/belastingloket regelt u eenvoudig uw gemeentelijke belastingzaken. U kunt ook de QR-code scannen:

insjabloon-qr-code_belastingloket.jpg

 

Wat kunt u allemaal doen op het Belastingloket?

 • Machtiging voor automatische incasso afgeven of wijzigen.
 • Kwijtschelding aanvragen. 
 • Uw betalingen en openstaand saldo bekijken.
 • Het aanslagbiljet met de WOZ-beschikking raadplegen.
 • Het taxatieverslag van uw woning inzien.
 • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
 • Bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Kunt u geen gebruikmaken van het Belastingloket?
Op werkdagen zijn we voor uw vragen over de lokale belastingaanslag bereikbaar via Tel. 0485-853500. Een mail sturen kan naar: belastingen@landvancuijk.nl. Een brief stuurt u naar: Gemeente Land van Cuijk, t.a.v. Belastingen, Postbus 7, 5360 AA Grave. 

 

Concept-accommodatiebeleid Bijeenkomsten op 13 en 14 juni

 

De voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kennen ieder een eigen accommodatiebeleid voor de binnensport-, buitensport- en gemeenschapsaccommodaties. Om tot één accommodatiebeleid voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk te komen, zijn in maart vijf avonden georganiseerd om met bestuursleden van accommodaties in gesprek te gaan.

 

Gelegenheid voor reactie op concept
Op basis van de geleverde input, de bestuurlijke koers en het financieel kader, is een concept-accommodatiebeleid opgesteld. Bestuurders van accommodaties hebben dit concept reeds ontvangen. Op 13 en 14 juni organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten van 16.00-20.00 uur in het gemeentehuis aan het Louis Jansenplein 1 te Cuijk, waarbij het mogelijk is om op dit concept-accommodatiebeleid te reageren. Aanmelden is niet nodig.

 

Contact
Mocht je er niet bij kunnen zijn en graag op een andere manier alsnog reageren op het concept-accommodatiebeleid, dan horen we graag van je. Bel ons dan via 0485 854000 of mail ons via gemeente@landvancuijk.nl t.a.v. Bart van Oort.

 

Raadsavonden Land van Cuijk

 

Raadsavonden

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Donderdagavond is raadsavond!

 

Commissies

Op donderdag 23 juni a.s. (19.30 uur) vergaderen de commissies Omgeving en Inwoners. 

 

Raadsvergadering

Op donderdag 30 juni en 7 juli a.s. vergadert de raad. Ook de raad begint om 19.30 uur. 

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl).

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/. 

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. 

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende raadsavonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. U krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad mee aan de slag moet.

 

Maatregelen rond coronavirus

Mogelijk vergadert de raad niet in het gemeentehuis maar via Teams. Wanneer de raad wel in het gemeentehuis vergadert, is dat misschien zonder publiek. Kijk steeds op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ voor de laatste informatie. Vergaderingen zijn altijd live te volgen.

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl. 

 

Extra inzamellocatie oud papier in Boxmeer

In overleg met de gezamenlijke wijkraden van Boxmeer is een extra inzamellocatie voor oud papier gerealiseerd op de mini-milieustraat in Boxmeer. 

Vanaf zaterdag 4 juni kunnen inwoners van Boxmeer en omgeving op zaterdagen tussen 9.00 en 13.00 uur ook hier oud papier inleveren.

Adres: Valendries 32 (gemeentewerf).

 

Je wilt je huis verduurzamen… maar hoe?

Huis & Energiebeurs 10 – 12 juni Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

 

Bezoek vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni Huis & Energie in de Brabanthallen in Den Bosch. Op de grootste beurs voor duurzame energie en duurzaam wonen staan onafhankelijke experts van Milieu Centraal klaar om al je vragen te beantwoorden. In het levensgrote Duurzaam Droomhuis kun je alle mogelijke oplossingen zelf ervaren, van de meest comfortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen. De mooiste woonproducten, onmisbare workshops en de heerlijkste biologische hapjes maken je bezoek aan Huis & Energie compleet. 

Ga naar www.huisenenergie.nl en gebruik de code BRABANTWOONTSLIM voor €7,50 korting op entreetickets!

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Land van Cuijk

| Overige

 • Ontheffing voor het vervoer van personen op een huifkar die wordt getrokken door een tractor Fendt-31'ls met kenteken 697-GV-0 in de Gemeente Land van Cuijk

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een mantelzorgwoning aan Molenheideweg 1 te Beugen

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbreden van een inrit aan Parklaan 10 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van extra opslagcapaciteit aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het verbreden van de inrit aan Parklaan 11 te Boxmeer

 

Cuijk

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voorhet uitbreiden van een woonhuis aan Fraterstraat 3 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het herstructureren van een pand t.b.v. 24-uurs zorg aan Gildekamp 8 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een woning aan De Nielt 32 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bouwplaatsinrichting tbv renovatieproject van 100 woningen en 39 appartementen voor Mooiland aan Mooiland Brouwersbos te Cuijk

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het (ver)plaatsen van de Geldmaat Smidplein naar Oude Werf aan Smidplein te Cuijk

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van De Leijgraaf FoodTour op 22 mei 2022 in het centrum van Cuijk

 

Escharen

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Graafschedijk 51 te Escharen

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het evenement Selectiewedstrijd dressuur op 10, 11 en 12 juni 2022 aan Beerschemaasweg 1 te Escharen
 • Vergunning verleend voor het organiseren van het Esterse Zomercarnaval op 20, 21 en 22 mei 2022 aan Kerkplein en Meester Bongaardsweg te Escharen

 

Grave

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan Langven te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 2 dakramen aan Maaskade 14 te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen aan Bagijnenstraat 9 te Grave

 

Haps

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van het bedrijfspand aan Straatkantseweg 30 te Haps

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een loods aan Lokkantseweg 4 te Haps
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een loods aan Lokkantseweg 4 te Haps

 

Katwijk

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een loods aan Korte Oijen 3 te Katwijk

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure ambtshalve wijziging voorschriften omgevingsvergunning ontwerp – Korte Oijen 6 te Katwijk

 

 

Ledeacker

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Leker Live op 2 juli 2022 tussen Dorpsstraat 35 en 38 te Ledeacker

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van een loods aan Nullen 12 te Ledeacker

 

Mill
| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bijgebouw bij woonhuis aan Hoogveldseweg 21A te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een pand aan Hoogstraat 3 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een loods/machineberging aan Gagelweg 9 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit aan Patrijsstraat 4 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een gemetselde erfafscheiding aan Zandberg 10 te Cuijk

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van een voedselbos aan Graafseweg 38 te Mill
 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van aanbouw kantoor met aparte ingang en wc aan Udensedijk 35 te Mill

 

Oeffelt

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het Oeffelts weekend op 25 en 26 juni 2022 aan Lietingplein te Oeffelt

 


Oploo

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het kappen van een boom aan Watermolenstraat 3 te Oploo

 

Overloon

| Ontwerpwijzigingsplan

 • ‘Splitsing Venrayseweg 34 Overloon’

| Overige

 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het uitvoeren van een bodemonderzoek ter plaatse van de nieuwe wasbox en het vastleggen van geluidnormen en een maatregel voor geluid vanwege de nieuwe wasbox aan Irenestraat 12 te Overloon

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van een aantal proces- en opslagtanks aan Hoogeindsestraat 33 te Rijkevoort
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een bestaand bijgebouw aan Hoogeindsestraat 4 te Rijkevoort

 

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van de brandweerkazerne aan Breestraat 1D te Sint Anthonis
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Boxmeerseweg 18 te Sint Anthonis

 

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijk stopverbod - Dorpsstraat te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een nieuw transportverdeelstation aan Achterdijk ong. te St. Hubert

| Verkeersbesluiten

 • Verlaging snelheid 30 km/u - Sint Hubertse Binnenweg te Sint Hubert
 • Verleggen bebouwde komgrens - Sint Hubertse Binnenweg te Sint Hubert en Van Ophovenlaan en Verbindingsweg te Wilbertoord


Stevensbeek

 

| Overige

 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 5000 ton steenachtige materialen aan Mullemsedijk 4 te Stevensbeek

 

Vierlingsbeek

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het het bouwen van 16 appartementen aan Hoefiezer 1 t/m 31 (oneven) te Vierlingsbeek
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan Laurentiusstraat 45 te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Luinbeekweg 4 te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van een bestaande woonhuis aan Hank 23 te Wanroij
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan Egstraat 17 te Wanroij

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het toestaan van een aan huis verbonden aan het bedrijf aan Noordstraat 15A te Wanroij
 • Vergunning verleend voor het veranderen van een varkenshouderij aan Lamperen 12 te Wanroij
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Noordstraat 23 te Wanroij

 

| Omgevingsmelding

 • Melding voor het veranderen van een varkenshouderij aan Lamperen 12 te Wanroij

 

 

Wilbertoord


| Verkeersbesluiten

 • Verleggen bebouwde komgrens - Sint Hubertse Binnenweg te Sint Hubert en Van Ophovenlaan en Verbindingsweg te Wilbertoord
 • Snelheidsverlaging naar 30 km/uur - Verbindingsweg te Wilbertoord