overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 7 juni 2022 om 19:48

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Grave is een vestingstadwaardige woonwijk rijker

 

Aan de Koninginnedijk in Grave was het op maandag 30 mei feest. De bewoners van nieuwbouwplan ‘Wonen aan de Vesting’ vierden de naderende voltooiing van 51 nieuwbouwwoningen. In aanwezigheid van wethouder Bouke de Bruin en directeur Simon Passier van Hoedemakers bouw en ontwikkeling werd er getoost op een succesvolle realisatie van het plan en een mooie toekomst in de Vesting. 

 

Het nieuwbouwplan

Wonen aan de Vesting is de tweede fase van de gebiedsontwikkeling Waterlinie Grave. Een nieuw woongebied aan de rand van het centrum. In de Vesting zijn hoek- en tussenwoningen, tweekappers en levensloopbestendige woningen gebouwd. De architect heeft zich voor het ontwerp van de woningen laten inspireren door de groene structuur van de oude vestingwerken. De woningarchitectuur oogt zowel eigentijds als robuust. 

 

“Grave heeft een Vestingvisie met als doel om het stadje uit te laten groeien tot dé vestingstad waarin cultuurhistorie, wonen, werken en recreëren harmonieus samen gaan. Hier, pal tegen de oude vesting, waar voorheen industrie was gevestigd, is met Bastion en Vesting een passende stadsuitbreiding gerealiseerd die naadloos aansluit bij de Vestingvisie”, aldus wethouder De Bruin. 

 

Heeft jouw kantoor al Energielabel C (of beter)?

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal een geldig energielabel C hebben. Een energielabel is 10 jaar geldig. Hebben ze dat niet? Dan mag het pand volgens de wet niet meer gebruikt worden als kantoor. Steeds meer kantoren hebben al energielabel C. Bovendien kun je hiermee energie besparen. Het is dus belangrijk om dit jaar maatregelen te nemen om jouw pand te verduurzamen! 

 

Welke kantoren moeten voldoen aan minimaal label C
De verplichting geldt voor alle gebouwen met een kantoorfunctie met:
-een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van 50 % of meer;
-én een totaaloppervlakte van 100 m2 of groter.
Er zijn ook uitzonderingen waarbij de verplichting niet geldt. Alle informatie hierover en nadere toelichting op deze verplichting vind je op www.rvo.nl/energielabel-c-kantoren

 

Stappenplan naar energielabel C (of beter)

Stap 1: Vraag een energieadvies aan
Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. De subsidie verduurzaming MKB (SVM) helpt je om een adviseur in te huren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dit advies. Zie voor meer informatie www.rvo.nl.


Stap 2: Verken financiële regelingen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Kijk op www.rvo.nl bij de subsidiewijzer.


Stap 3: Voer de maatregelen uit
Voer de energiemaatregelen tijdig uit! Zorg indien mogelijk voor maatregelen die bijdragen aan een CO2-arm kantoor én rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.


Stap 4: Laat een (nieuw) energielabel opstellen en registreren
Zo wordt ook jouw kantoorpand energiezuinig, én voldoet aan de energielabel C-norm op 1 januari 2023. Bovendien draagt het bij aan een prettiger werkklimaat, een betere verhuurbaarheid en een duurzaam imago!

 

Wilbertoord, herinrichting Wethouder Lindersstraat e.o.


De Wethouder Lindersstraat en de Van Ophovenlaan worden binnen de bebouwde kom van Wilbertoord opnieuw ingericht. Deze wegen zijn slecht zijn en sommige bomen van minder goede kwaliteit. Ook willen we de verkeersveiligheid verbeteren en er wordt een riool voor hemelwater aangelegd. Op basis van de reacties op het Voorlopig Ontwerp is nu een Definitief Ontwerp opgesteld. Belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Verbetering van de fietsoversteek bij het nieuwbouwplan Moerboom;
 • Geaccentueerd centrum, echter zonder ‘karrenspoor’ in verband met de verkeersveiligheid en  geluidsniveau; 
 • Gedeeltelijk een tweede voetpad bij de even-huisnummers (nummers 18 t/m 84);
 • Zijweg richting huisnummers 66/66A/66B wordt meegenomen in de reconstructie;
 • Inpassing extra parkeerplaatsen.  

Vervolg

Op woensdag 29 juni 2022 organiseren we een presentatieavond voor alle geïnteresseerden in het project. Op deze avond presenteren wij het Definitief Ontwerp en de onderbouwing. 

 

Datum: woensdag 29 juni. Tijd: 19:00-20:30 uur. Locatie: Gemeenschapshuis De Wilg, Wethouder Lindersstraat 11, Wilbertoord

Aanwonenden ontvangen per brief een uitnodiging voor deze avond. Wil je ook deelnemen? Stuur dan je naam en het aantal deelnemers naar: Wilbertoord@jens-ct.nl  

 

In eerste instantie is gezegd dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd. Helaas is dit niet haalbaar. Dit heeft onder andere te maken met aanvullend onderzoek in het voorbereidingstraject en de voorbereiding/afstemming van diverse nutspartijen (kabels- en leidingen in de ondergrond). Naar verwachting worden de werkzaamheden uitgevoerd in 2024 en/of 2025. 

 

Presentatievideo en tekeningen

De ontwerptekeningen Definitief Ontwerp profielen en het Definitief Ontwerp inclusief impressies kun je downloaden via de projectenwebsite van ingenieursbureau Jens. Je vindt daar ook een presentatievideo. Zie: www.onzeopenbareruimte.nl/wethouder-lindersstraat.

 

Gezocht: nieuwe energiebespaarcoaches in Land van Cuijk (m/v) 

 

Er is veel belangstelling van huurders én woningeigenaren om een afspraak te maken met onze energiebespaarcoaches. De ondersteuning van deze coaches wordt ook zeer gewaardeerd. Onze coaches zijn getrainde vrijwilligers, die u graag én helemaal gratis helpen bij het grip krijgen op het eigen energieverbruik én het besparen van energie. Om nog meer huurders en huiseigenaren te kunnen helpen met het besparen op energiekosten, zijn we op zoek naar nieuwe coaches (m/v).  

 

Wat is een energiebespaarcoach?

Onze vrijwillige energiebespaarcoach bekijkt samen met de bewoner wat deze zelf kan doen om de energiekosten te verlagen.  Aan de hand  van een energiescan wordt gekeken naar verlichting, tocht, warm watergebruik, verwarming en energieverbruik van elektrische apparaten. Je bent als vrijwilliger ambassadeur van onze gemeente.

 

Ben jij onze nieuwe coach? 

De energiebespaarcoach is vooral iemand die sociaal vaardig is, in contact kan komen en gesprekken kan voeren met bewoners over kleine energiebesparende maatregelen en de invloed van hun gedrag op het energiegebruik. 

Daarnaast word je enthousiast van energiebesparing en ben je gemiddeld één dagdeel per week beschikbaar. Een technische achtergrond is handig, maar veel belangrijker is dat je over goede sociale vaardigheden beschikt én in staat bent om je in te leven in de ander. 

 

Training
Als je geïnteresseerd bent, volg je enkele trainingsbijeenkomsten tot energiebespaarcoach. Daarin leer je meer over energiebesparing in huis, ontvang je praktische tips over hoe je op een eenvoudige manier energie kunt besparen én leer je hoe je deze tips overbrengt. Aan het eind van de training ben je in staat om bewoners te helpen zuiniger om te gaan met energie. Na de zomer 

kun je dan aan de slag.

 

Interesse en aanmelden
Heb je interesse in, of vragen over, deze vrijwillige job? Stuur dan een e-mail met het onderwerp ‘Energiebespaarcoach’ naar: gemeente@landvancuijk.nl Doe dit vandaag nog! We maken dan kennis en besluiten samen of u mee gaat doen in de komende training.

 

Programma webinar

 

Zindelijk worden, een uitdaging die ieder kind op een bepaald moment aan zal gaan.

Als ouder wil je je kind hierbij ondersteunen maar hoe doe je dat precies?

Om zindelijk te kunnen worden moet je kind een aantal stappen uitvoeren en daar

kan je hem of haar zeker bij ondersteunen.

 

Wil je meer weten over deze stappen? Ben je op zoek naar tips? Sluit dan aan bij dit

webinar of kijk het op een later moment terug.

 

Aanmelden kan via www.ggdhvb.nl/webinars insjabloon-logoggd.png

 

 

Mantelzorgwoning en pre-mantelzorgwoning 

 

Mantelzorgwoning 

Steeds meer mensen willen graag een mantelzorgwoning in de tuin voor hun naaste. Van een mantelzorgwoning is sprake als de bewoner hulpbehoevend is en er een sociale relatie bestaat tussen de eigenaar van het perceel en de bewoner van de mantelzorgwoning. 

 

In principe kan een mantelzorgwoning vergunning vrij worden gerealiseerd. Alleen in sommige gevallen moet een (tijdelijke) vergunning worden verleend. Dit is nodig wanneer:

 • Je gaat bouwen of verbouwen en hier een vergunning voor nodig is.
 • Er sprake is van een pré-mantelzorgwoning

 

Pré-mantelzorgwoning

Een pré-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning vóórdat de mantelzorg eigenlijk nodig is. Hier gelden andere voorwaarden voor dan voor een mantelzorgwoning: 

 1. Er is sprake van een verwantschap tussen gebruiker(s) van de pré-mantelzorgwoning en de eigenaar van het perceel waar de pré-mantelzorgwoning wordt gesitueerd. 
 2. De gebruiker(s) van een pré-mantelzorgwoning hebben de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 3. De gebruiker(s) van een pré-mantelzorgwoning kunnen een verklaring overleggen waarin aannemelijk is gemaakt dat er binnen 10 jaar sprake zal zijn van mantelzorg. 
 4. De pré-mantelzorgwoning:
  1. Heeft een maximale oppervlakte van 100 m2;
  2. Heeft maximaal één bouwlaag;
  3. Wordt rolstoeltoegankelijk uitgevoerd;
  4. Kan gebruikt worden door mindervaliden;
 5. Er wordt voldoen aan de gemeentelijke parkeernormen.

Plannen voor een pré-mantelzorgwoning? Bel voor een intakegesprek

Wanneer de wens voor een pré-mantelzorgwoning aan bovenstaande voorwaarden voldoet, gaan we graag met jullie in gesprek of de plannen passen binnen enkele ruimtelijke kaders of wat hiervoor nodig is.  Bel voor intakegesprek hierover met 0485-854 000. 

 

Een evenement organiseren? Houd rekening het nieuwe evenementenbeleid, met mogelijk veranderde aanvraagtermijnen en eindtijden.


De gemeente Land van Cuijk bestaat sinds 1 januari 2022. Deze nieuwe gemeente heeft ook een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, waaronder de regels die gelden voor het organiseren van een evenement. Afhankelijk van de oorspronkelijke gemeente waarin jouw evenement werd georganiseerd, kan deze nieuwe APV veranderingen met zich meebrengen, zoals gewijzigde aanvraagtermijnen en eindtijden. Dus; organiseer je een evenement? Zorg dan dat je op de hoogte bent van het nieuwe gemeentelijke evenementenbeleid. Dit is te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR676150/1.

Wat is een evenement?
Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Belangrijk is of de activiteit open toegankelijk of besloten is. ‘Besloten’ betekent dat het evenement niet plaatsvindt in de openbare ruimte en alleen voor genodigden is. In dat geval is geen melding of vergunningsaanvraag nodig. Let op! Een oproep via sociale media wordt niet gezien als een uitnodiging en het feit dat je kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt iets niet besloten.
Wel kan het zijn dat er andere toestemmingen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer er alcoholhoudende drank wordt verkocht, er een weg wordt afgesloten of wanneer (harde) muziek ten gehore wordt gebracht. Neem in dat geval contact op met één van de gemeentelijke vergunningverleners of evenementencoördinatoren. 

 

Aanvraagtermijnen
Afhankelijk van onder meer het soort evenement, de grootte ervan en het effect op de omgeving, kan een melding voldoende zijn of is wellicht toch een evenementenvergunning nodig. Je kunt dit bepalen door het invullen van onze evenementenchecker op www.gemeentelandvancuijk.nl/evenement-organiseren. Vervolgens kun je meteen de melding of vergunningsaanvraag indienen. Houd er rekening mee dat je voor sommige evenementen ook aanvullende informatie aan moet leveren, een zoals plattegrond, een verkeersplan of een veiligheidsplan. Voor het indienen van een melding of vergunningsaanvraag gelden de volgende aanvraagtermijnen:

 

insjabloon-1aanvraagtermijnen.jpg

 

Als een melding of vergunningsaanvraag niet op tijd binnen is, loop je het risico dat deze niet meer in behandeling kan worden genomen en het evenement niet door kan gaan.

Eindtijden 

Om een geleidelijk vertrek van bezoekers aan een evenement mogelijk te maken, maken we onderscheid tussen de eindtijd van 1) het geluid of de muziek, 2) het verstrekken van dranken en etenswaren en 3) de eindtijd van het evenement. De uiterste eindtijden voor een evenement zijn als volgt:

 

insjabloon-2eindtijden.jpg

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een evenementenvergunning en eventuele bijkomende toestemmingen moeten de volgende legesbedragen worden betaald (*).

insjabloon-3legesbedragen.jpg

 

* Verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren van maatschappelijke,

sociale of culturele aard en hoofdzakelijk met vrijwilligers werken, kunnen kosteloos

een evenementenvergunning aanvragen. In dat geval zullen ook voor andere toestemmingen

die voor het evenement nodig zijn, geen leges worden gerekend.

Tot slot

Alle vastgestelde regelingen worden in 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Land van Cuijk:
Postbus 7, 5360 AA Grave;
E-mail: gemeente@landvancuijk.nl.
Telefoonnummer 0485 85 4000 (en vraag naar één van onze vergunningverleners of evenementencoördinatoren).

De mantelzorgwaardering kan weer aangevraagd worden

De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een attentie aan mantelzorgers, vanwege de waardering voor hun onmisbare inzet. De attentie betreft € 100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mvplein.nl. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2022.

 

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Mantelzorg is vaak geen keuze. Het overkomt je, wanneer een dierbare extra zorg nodig heeft. De waardering voor mantelzorgers voelen we dan ook het hele jaar door. We hopen onder meer via deze attentie iets terug te kunnen doen voor onze mantelzorgers, want ze hebben het meer dan verdiend.”

 

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Het gaat om langdurige zorg: langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week (gemiddeld).
 • Per zorgvrager kan één mantelzorger deze waardering ontvangen.
 • Een mantelzorger kan maximaal twee waarderingen ontvangen.
 • De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in de gemeente Land van Cuijk.
 • Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

 

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. De mantelzorgwaardering ontvang je het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de aanvraag is ingediend.

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers
Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen. Hier gaat het om een geldbedrag van € 30,-, waarbij de bovenstaande criteria niet gelden. Het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen voor jonge mantelzorgers. Wel geldt dat de zorgvrager, aan wie mantelzorg wordt verleend, in de gemeente Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak maken op de volwassen mantelzorgwaardering. 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden, verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Land van Cuijk
| Overige

 • Bekendmaking voornemen verkoop stroken gemeentegrond
 • Bekendmaking verkoop grond Gemeente Land van Cuijk

 

Beers

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een overkapping aan Venstraat 6 te Beers

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van dakkapellen aan Hollesteeg 9 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van tijdelijke kantoorunits/sanitaire voorzieningen tbv afdeling ARD aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van 2 appartementen in een bestaand gebouw aan Koorstraat ongenummerd te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning aan Burgemeester Verkuijlstraat 23 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het aanbrengen van een vluchtdeur in de gevel aan de straatzijde aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer

| Overige

 • Vergunning verleend voor het innemen van een standplaats van 31 mei 2022 tot en met 4 juni 2022 aan Weijerplein te Boxmeer
 • Melding voor het beëindigen van een kaarsenfabriek aan Exportstraat 41 te Boxmeer

 

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Saxe Gotha, 1e herziening

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van kantoor aan huis aan Heiligenberg 8 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het legaliseren van een fietsenhok en het realiseren van een zwembad met poolhouse en overkapping aan De Messemaker 16 te Cuijk

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde aan Houtsnipwal 17 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een Bed and Breakfast aan Smidstraat 66 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor de legalisatie voor bewoning van 4 arbeidsmigranten aan Goudenrijderstede 87 te Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Molenakker 6 te Gassel

 

| Evenementenvergunning 

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het 55-jarig Jubileumfeest CV De Ezels op 3, 4 en 5 juni 2022 aan Julianaplein te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen en het uitvoeren van werkzaamheden aan de Provinciale wegen te Grave

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een woonhuis aan Lunette 19 te Grave

 

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Sint Jorisstraat te Grave

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het evenement Graafse Lentespelen-fuifje op 3, 4, en 5 juni 2022 aan Havenstraat Grave (Bekaf) te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van de inrit aan Lokkantseweg 8A te Haps

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van tijdelijke units op het RBL-terrein aan Oeffeltseweg ong. te Haps
 • Vergunning geweigerd voor het bouwen van een loods (beschermde natuurgebieden) aan Lokkantseweg 4 te Haps

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Tuinfeest Haps op 25 en 26 juni 2022 aan Loswal te Haps

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Burgemeester Moorenstraat ong. Haps’
 • Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Haps, Kerkstraat 26’

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van het voormalig Maashuis tot 5 appartementen aan Everdineweerd 13 te Katwijk

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het veranderen van de voorgevel, middels het vervangen en wijzigen van de kozijnen en kozijnluiken, van de woning aan Russendaalweg 8 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een overkapping aan de woning aan Den Dries 22 te Ledeacker
 • Aanvraag tijdelijke vergunning voor een recreatiewoning aan De Quatweg 1A te Ledeacker

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de bestemming aan de feitelijke situatie aan Monseigneur Geurtsstraat 31 (Kerk) te Maashees

 

Mill
| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een carport aan Molenheidseweg 22 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het omvormen van landbouwgronden en voedselrijke graslanden naar natuur in het buitengebied van Mill
 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een bijgebouw aan Langenboomseweg 28A te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van PV panelen op het zuid gerichte dakvlak van het woonhuis aan Schoolstraat 24 te Mill

Afhandelingen

 • Toestemming voor het Pulling Weekend Mill op 10, 11 en 12 juni, Groespeelweg Mill

 

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Molenheidseweg 6 te Mill

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een woning aan Gemertseweg 124 te Oploo

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een vervangende bedrijfswoning met bijgebouw aan Loonseweg 24 te Oploo
 • Vergunning verleend voor het aanleggen van werken aan Watermolenstraat 3 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het vergroten van de woning aan Vierlingsbeekseweg 57 te Overloon

| Ruimtelijke plannen 

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Helderseweg 31 Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een loods met een carport aan Laageindsedijk 24 te Rijkevoort

Sint Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit t.b.v. verbouwing aan Hantert 2 te St. Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een kleinschalige opslag aan Boxmeerseweg 29 te Sint Anthonis

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van dorpsfeest (op d’n Brink) op 8, 9 en 10 juli 2022 aan Brink te Sint Anthonis

 

Sint Hubert 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan Voordijk 31 te St. Hubert

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het herontwikkelen van het voormalige schoolgebouw aan Kloosterstraat 7 te Stevensbeek

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning aan Jan de Beijerstraat 2 te Vierlingsbeek
 • Vergunning verleend voor het bouwen van 16 appartementen en het handelen in strijd met het bestemmingsplan aan Hoefiezer 1 t/m 31 oneven te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning met zonnepanelen en uitweg aan Sint Cornelisstraat te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan Hapseweg 33C te Wanroij
 • Verlenging beslistermijn voor het bebossen van het perceel met kadastrale gegevens L459 nabij Hank te Wanroij

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Omgevingsvergunning intrekking regulier aan Kerkstraat 68 te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunning

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een gevelpui met dakkapel in de zijgevel van het woonhuis aan Beelenweg 16 te Wilbertoord

«   »