gemeentenieuws

Gepubliceerd op 27 juli 2022 om 14:07

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Brug bij Gennep twee weekenden afgesloten voor onderhoud

5 augustus start aannemer GSB (Gelders staalstraal- en schildersbedrijf) in opdracht van Rijkswaterstaat met onderhoud aan de brug over de Maas bij Gennep. De brug is daardoor twee weekenden afgesloten voor al het verkeer.

 

Data weekendafsluitingen

De weekendafsluitingen zijn van vrijdag 5 augustus 22.00 uur tot en met maandag 8 augustus 06.00 uur en van vrijdag 26 augustus 22.00 uur tot en met maandag 29 augustus 06.00 uur. De omleidingen worden ter plekke aangegeven met borden. Na deze gehele afsluitingen wordt de brug nog enkele keren gedeeltelijk afgesloten voor werkzaamheden. Er is dan 1 weghelft open.  

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden zijn nodig vanwege slijtage door gebruik. Het onderhoud bestaat onder andere uit het herstellen van de slijtlaag van de rijbaan en het fietspad, het vervangen van onderdelen, het herstellen van betonschades en het opnieuw verven van de aansluiting van de leuningstijlen op het beton.

 

Inzameling GFT-e tot nader order eenmaal per twee weken.

 

Met ingang van de maand augustus wordt je groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-e) tot nader order eenmaal per twee weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de zomermaanden iedere week gedaan. Echter door krapte op de arbeidsmarkt en personeel dat ziek is, zegt de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, niet anders te kunnen.  Wat betekent dit voor jou? 

 • De groene container voor GFT-e wordt om de veertien dagen geleegd.
 • Heb je een nieuwe container aangevraagd dan kan de levering iets langer duren. Je huidige container moet eerst geleegd zijn.
 • De frequentie van het inzamelen van het Plastic, Blik en Drankkartons blijft hetzelfde, eens in de  twee weken.
 • De frequentie van het inzamelen van het restafval (blauwe tariefzak) blijft hetzelfde, eens in de vier weken.  
 • Heb je een afvalkalender gedownload van onze website dan is die niet meer geldig. We plaatsen zo snel mogelijk een nieuwe. 
 • Blijf de gemeentelijke informatiekanalen (deze gemeentepagina maar ook onze website en social media) in de gaten houden voor wijzigingen bij de afvalinzameling.

Tip: download de AfvalApp. 

De AfvalApp bevat de inzameldagen, informatie over de verschillende afvalsoorten, adressen van milieustraten en telefoonnummers. Als je je postcode en huisnummer invoert, krijg je de afvalkalender van jouw buurt of wijk. Je kunt ook de inzameldagen koppelen aan je agenda op je smartphone of tablet en ervoor kiezen de avond of ochtend ervoor een herinnering (notificatie) te krijgen. Met push-berichten kunnen we je via de app ook snel bereiken als er iets bijzonders aan de hand is op het gebied van de afvalinzameling. De app is gratis. Download hem via de AppStore of Google Play Store onder De AfvalApp. De AfvalApp kun je ook raadplegen via www.deafvalapp.nl. 

 

Onthulling bouwbord Sambeekseweg, Boxmeer

 

Maandag 18 juli jl. hebben Peter Martens, directeur Martens Bouw en wethouder Bouke de Bruin een bouwbord onthuld voor het project Sambeekseweg 6 – 10 in Boxmeer. 

 

Op deze locatie was jarenlang een garage gevestigd (Garage Renkens). Martens Bouw gaat daar nu zes halfvrijstaande woningen, vier studio’s en twee stadswoningen bouwen. De ontwikkeling en engineering is gedaan door Martens Project uit Beugen. Het ontwerp van de  woningen is van de hand van architectenbureau De Witte Os uit Oss en de stedenbouwkundige opzet is gemaakt door SRO in samenspraak met de (voormalige) gemeente Boxmeer. 

 

De sloop van de bestaande bebouwing en het bouwrijp maken van het bouwterrein wordt binnenkort opgestart. Martens Bouw is inmiddels bezig met de voorbereiding tot verkoop en uitvoering. De onthulling van het bouwbord wordt gezien als het startmoment van de herontwikkeling.
Wethouder De Bruin: “Na vele jaren van voorbereiding wordt er eindelijk gebouwd op deze mooie locatie in Boxmeer. Het slopen van een verouderd pand en de nieuwbouw van verschillende type woningen voor verschillende doelgroepen zien we als een goede herontwikkeling. Dit plan is een aanwinst als je het dorp Boxmeer binnen komt rijden”. 

Peter Martens sluit daarbij aan: “De woningen zullen energiezuinig en comfortabel zijn en bovendien deels circulair gebouwd. Kortom eigentijds en duurzaam”

  insjabloon-sambeekswegjpg.jpg

Praat mee over kunst en cultuur in het Land van CuijkOm te komen tot een nieuwe cultuurvisie voor het Land van Cuijk, roept de gemeente inwoners op om hun mening te geven over het kunst- en cultuuraanbod. Ook is het mogelijk om behoeften voor de toekomst kenbaar te maken. Dit kan tot en met 12 september via een digitale vragenlijst. Ook gaat de gemeente in gesprek met kunst- en cultuuraanbieders in het Land van Cuijk, tijdens thematische overleggen. Op basis van de resultaten wordt bepaald welke rol de gemeente Land van Cuijk kan vervullen voor het culturele veld.

 

Digitale vragenlijst

Als grootste gemeente van Brabant, met een divers kunst- en cultuuraanbod, is het belangrijk om te komen tot een cultuurbeleid dat aansluit op kansen en trends, maar vooral ook op de behoeften van inwoners. Op die manier kunnen kunst en cultuur een optimale bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, welzijn en welbevinden in het Land van Cuijk. Wethouder Joost Hendriks: “We vormen met elkaar ambities, wensen en doelstellingen voor de toekomst van kunst en cultuur in onze gemeente. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen hierover meepraten.”

 

Of het nu gaat om theater, muziek, beeldende kunst of bijvoorbeeld literatuur of culturele festivals: voor iedereen zal de behoefte anders zijn. Mis je bepaalde culturele activiteiten binnen het Land van Cuijk of misschien juist binnen jouw directe omgeving? Wat maakt dat je er wel of niet voor kiest om aan een culturele activiteit deel te nemen? De digitale vragenlijst biedt een kans om onder meer hierover mee te praten. Je vindt de vragenlijst via www.gemeentelandvancuijk.nl/cultuurvisie. Onder de deelnemers worden meerdere cadeaubonnen verloot. Je kunt reageren t/m 12 september 2022.

 

Gesprekken met het culturele veld

Aanvullend op de enquête voor inwoners organiseert de gemeente eind september thema-overleggen met het culturele veld, ofwel de commerciële en gesubsidieerde kunst- en cultuuraanbieders. Dit zijn organisaties, stichtingen, verenigingen en ZZP’ers die werkzaam zijn of cultureel aanbod hebben voor inwoners en bezoekers. 

 

De thema’s waarop kan worden ingeschreven zijn: media & letteren, immaterieel erfgoed, beeldende kunst, amateurkunst (muziek, zang, toneel, etc.), podiumkunsten, cultuureducatie, talentontwikkeling, (nieuwe) verbindingen en innovatie. Per organisatie kan ingeschreven worden op twee thema’s. 

 

Omdat het onmogelijk is om alle kunst- en cultuuraanbieders rechtstreeks te benaderen, verzoeken we iedereen die geen uitnodiging heeft ontvangen, en wel wil meepraten, zich rechtstreeks aan te melden via gemeente@landvancuijk.nl onder vermelding van ‘cultuurvisie Land van Cuijk’. Aanmelden kan tot 14 september 2022. De thema-overleggen vinden plaats tussen 19 en 30 september (week 38 en 39). 

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op via gemeente@landvancuijk.nl  onder vermelding van ‘cultuurvisie Land van Cuijk’. 

 

Samen water besparen – hoe bewust ben jij?

 

Drinkwater, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is een bijzonder natuurproduct gewonnen uit onze Brabantse bodem. Om te zorgen dat er ook in de toekomst schoon en voldoende water is voor iedereen, is het belangrijk dat we daar bewust mee omgaan.

Hoe bewust ben jij? Scan de QR code en doe de waterbespaarcheck!

 

Invoegen afbeelding brabant water

 

Gemeente Land van Cuijk volgen op Instagram, Twitter of Facebook?

De gemeente Land van Cuijk plaatst op sociale media nuttige en leuke informatie. Ben je geïnteresseerd in politiek, beleid en actuele thema’s? Volg de gemeente dan op Twitter. Ben je meer geïnteresseerd in dagelijkse gebeurtenissen, lokale info en denk je graag mee? Volg de gemeente dan op Facebook. Houd je van mooie beelden uit de gemeente van natuur, van mensen, van evenementen? Volg de gemeente op Instagram!

 

Op sociale media kunnen we vaak wat meer foto’s en filmpjes plaatsen en inwoners kunnen de informatie makkelijk met elkaar delen. Zo krijg je meer de informatie die je graag wil en minder informatie die jou niet interesseert. Mooi toch? We houden contact! 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden, verwijzen wij je naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden je bekendmakingen wilt ontvangen. Dit kan ook via de app ‘Over uw buurt’. 

 

Land van Cuijk

| Verkeersmededelingen

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen voor Daags na de Tour - te Boxmeer

| Overig

 • Vertrokken naar onbekende bestemming – onbekend
 • Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022
 • Aanwijzingsbesluit deurwaarder Land van Cuijk 2022

 

Beers

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het uitbouwen van de woning aan Provincialeweg 13 te Beers

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het innemen van een verzorgingspost tijdens de vierdaagse op 22 juli 2022 aan Kruisstraat (T-splitsing) te Beers
 • Vergunning verleend voor het innemen van een verzorgingspost tijdens vierdaagse op 22 juli 2022 aan Broekhofsestraat 5 te Beers
 • Vergunning verleend voor de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse bij Café zaal cafetaria De Spijker op 22 juli 2022 aan Grotestraat 28 te Beers
 • Vergunning verleend voor het innemen van een verzorgingspost tijdens de vierdaagse op 22 juli 2022 aan Burgemeester van de Braakplein te Beers
 • Vergunning verleend voor het innemen van een verzorgingspost tijdens de vierdaagse op 22 juli 2022 aan Broekhofsestraat te Beers
 • Vergunning verleend voor de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse bij ‘t Wapen van Beers op 22 juli 2022 aan Kerkeveld (kerkplein) en Grotestraat 2/4 te Beers
 • Vergunning verleend voor het het innemen van een verzorgingspost tijdens de vierdaagse op 22 juli 2022 aan Grotestraat 22 te Beers
 • Vergunning verleend voor het innemen van een verzorgingspost tijdens de vierdaagse op 22 juli 2022 aan Burgemeester van de Braakplein te Beers

 

Beugen 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuwbouw bedrijfsgebouw met kantoorruimte aan Sterckwijk kavel 540 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 2 halfvrijstaande woningen aan Van Beckumstraat 2 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor hetverbouwen van 4 halfvrijstaande woningen en 4 studio's aan Sambeekseweg 8 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van Vertrek aan Stationsweg 12 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een tijdelijke kantoorunits/sanitaire voorzieningen aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het bouwen van 2 appartementengebouwen aan Weijerstaete 227 t/m 294 te Boxmeer

 

| Verkeerbesluiten

 • Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats en omzetten naar een algemene - St. Jozefstraat te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een kantoor aan huis aan Heiligenberg 8 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van 3 bedrijven op 1 locatie aan Guldengaarde 16A te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een sieradenlijn op de zolder aan De Nielt te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een bouwplaats inrichting aan Brouwersbos te Cuijk

 

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een vrachtwagen op het trottoir/fietspad op 13 juli 2022 van 08.00 tot 17.00 uur aan Wilhelminastraat 1 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Kerkpleinfeest Goei Volluk, Toebes, en Dino van 15 juli tot en met 17 juli 2022 aan het Kerkplein te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het innemen van een verzorgingspost tijdens de vierdaagse op 22 juli 2022 aan Irenestraat te Cuijk 
 • Vergunning verleend voor het innemen van een verzorgingspost tijdens de vierdaagse op 22 juli 2022 aan Beerseweg op de hoek van Bontestraat te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het 't Zusje Cuijk V.O.F. tijdens de vierdaagseweek van 17 tot en met 22 juli 2022 aan Grotestraat 40 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor Coöperatie Horeca Cuijk tijdens de vierdaagseweek van 17 tot en met 22 juli 2022 aan Grotestraat 54, 58, 62 en 64 en Maasstraat 3 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor Brasserie ‘t HeereHuys tijdens de vierdaagseweek van 17 tot en met 22 juli 2022 aan Louis Jansenplein 14 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor Café Goei Volluk en Café Toebes tijdens de vierdaagseweek van 17 tot en met 22 juli 2022 aan Grotestraat 23A en 25 te Cuijk

 

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Anjelier te Cuijk
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Braspenningdreef te Cuijk
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Kleefkruid te Cuijk

 

| Exploitatievergunningen

 • Vergunning verleend voor het uitoefenen van de inrichting van ‘Domino’s Pizza te Cuijk’

 

| Overig

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van materialen en afvalcontainers en het gebruiken van een verreiker op de openbare weg van 24 juni 2022 tot en met 22 juli 2022 aan Sleedoorn 112 tot en met 126 te Cuijk
 • Ontheffing voor het organiseren van een Buurtcamping Cuijk (inclusief alcoholwetontheffing) op 29, 30 en 31 juli 2022 aan Bostulp te Cuijk

 

Escharen

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Boltschestraat 2, Escharen

 

Gassel

| Overig

 • Ontheffing voor het laten spelen van de hofkapel op het terras van gemeenschapshuis de Viersprong op 22 juli 2022 van 07.00 tot 12.00 uur aan Dorpsstraat 2 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een dakkapel met schuin dak aan Arnoud van Gelderweg 49 te Grave

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het innemen van een verzorgingspost tijdens de vierdaagse op 22 juli 2022 aan Koninginnedijk te Grave

 

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Oliestraat te Grave
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Hamstraat te Grave

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het herbouwen van een bestaand bijgebouw aan Boekelsebaan 1 te Landhorst
 • Vergunning verleend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van gespecialiseerde dagopvang voor kwetsbare kinderen en jongeren aan Heistraat 28 te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zonnepanelen aan Kruisstraat 20 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een overkapping aan de woning aan Den Dries 22 te Ledeacker

 

Maashees

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een loterij op 16 september 2022 aan Hulderstraat 24 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Vorleweg 36 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Rodenweg te Mill

Afhandelingen 

 • Vergunning geweigerd voor het plaatsen van een luchtkussen op de openbare weg nabij de Doorgang 14 te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zonnepanelen aan Schoolstraat 24 te Mill
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een woning en bijgebouw aan Kolkweg 3 te Mill
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een pand aan Hoogstraat 3 te Mill

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de Bouwweek 2022 van 25 juli 2022 tot en met 27 juli 2022 aan Spoorstraat 41 te Mill

 

Oeffelt

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan “Katsestraat 18, Oeffelt”

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor een beperkte milieutoets aan Deurneseweg 44 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een half vrijstaande woning aan Watermolenstraat te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een dakkapel op het dak van de woning aan Maalsteen 7 te Oploo

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een woning aan Gemertseweg 124 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Lange Akker te Overloon

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de Kindervakantieweek Overloon op 26, 27 en 28 juli 2022 aan Stevenbeekseweg te Overloon

 

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een loonwerkbedrijf aan Oploseweg 19 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Verlenging beslistermijn voor het vervangen van een aantal proces- en opslagtanks aan Hoogeindsestraat 33 te Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een voormalig kerkgebouw tot MFA aan Grotestraat 65 te Sambeek

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan “Torenstraat 41, Sambeek”

 

| Verkeersbesluiten

 • Het aanwijzen van twee parkeerkeerplaatsen als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen - op De Hosteij te Sambeek

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor een beperkte milieutoets aan Kwekerijweg 15 te St. Hubert

 

| Overig 

 • Melding voor het oprichten van een kringloopwinkel aan Pastoor Jacobsstraat 2c te Sint Hubert

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het verbouwen/aanpassen van gebouw D1 aan Generaal de Bonsweg 1 te Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een woning met bijgebouwen aan Franssenstraat te Vianen
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een vrijstaande veranda aan Koebaksestraat 17 te Vianen

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vergroten en verbouwen van het woonhuis aan Anna van Burenstraat 2 te Vierlingsbeek

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zonnepanelen aan Grotestraat 118 te Vierlingsbeek
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Staaiweg te Vierlingsbeek

 

| Overig

 • Anterieure overeenkomst Project Soetendaal 3 in Vierlingsbeek
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger van 30 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022 aan Hoefiezer 12 te Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Aanvraag vergunning voor het opstarten van een kapsalon in de garage aan Risterstraat 3 te Wanroij

Afhandelingen 

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een transportverdeelstation aan Hapseweg 33 te Wanroij

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk herbouwen van een loods/machineberging aan Noordstraat 64 te Wilbertoord

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de Bouwweek in Wilbertoord van 30 augustus tot en met 1 september 2022 op het veld achter Weth. Lindersstraat 11 te Wilbertoord