onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Gepubliceerd op 3 augustus 2022 om 11:32

Bestaand onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater vanaf donderdag 4 augustus ook van toepassing op bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt

In sloten en beken staat steeds minder water. Verschillende sloten vallen al droog. Hierdoor ontstaat schade aan planten en dieren zoals vissterfte. En ook de waterkwaliteit wordt minder. Reden voor ons om nog meer maatregelen te nemen om zo goed mogelijk water vast te houden en te zorgen dat het water blijft stromen. In een groot deel van ons werkgebied geldt al dat er geen water meer uit sloten en beken gehaald mag worden. Tot nu toe was dit niet van toepassing op het besproeien van bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt (kapitaalintensieve teelten). Vanaf donderdag 4 augustus is dat wel het geval. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden 

schermafbeelding2022-08-03om113449.png

Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater augustus 2022

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden

Uitzonderingen op het verbod

1. De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is:

  • Sambeekse uitwatering benedenstrooms stuw Waranda
  • Raam benedenstrooms stuw Kammenberg
  • Hertogswetering
  • Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse)

2. Water gebruikt voor het blussen van branden
3. Weidepompen voor het water geven aan vee
4. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage

Waarom aanpassing op het bestaande onttrekkingsverbod?

We willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt en blijft stromen. Doordat het de afgelopen periode heel droog en warm is geweest, staat er steeds minder water in de sloten en beken. Dit heeft gevolgen voor de stroming en temperatuur van het water. En dat heeft grote invloed op de kwaliteit van het water. Er zit minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.