gemeentenieuws

Gepubliceerd op 19 augustus 2022 om 16:16

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Veteranendag Land van Cuijk


Op 25 juni werd in Den Haag weer de Nationale Veteranendag georganiseerd. Nederland bedankt tijdens dit evenement haar meer dan 111.000 veteranen die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. 

 

Ook het gemeentebestuur van Land van Cuijk wil haar waardering voor de in de gemeente woonachtige veteranen graag tot uitdrukking brengen. Begin dit jaar is een aantal vertegenwoordigers van de veteranen uit de vijf voormalige gemeenten gevraagd mee te denken over de invulling van een Land van Cuijkse Veteranendag. 

 

Het Graafs Kazematten Museum heeft aangeboden om een eerste editie te combineren met de herdenking van de bevrijding van Grave op 17 september 1944 in het kader van de operatie Market Garden. De werkgroep heeft dit voorstel omarmd. Elke veteraan, woonachtig in Land van Cuijk en ingeschreven bij het Veteranen Instituut (VI) ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ben je niet ingeschreven bij het VI, maar wil je de uitnodiging en enquête toch ontvangen, stuur dan even een bericht naar veteranendaglvc@gmail.com.

 

 

Jouw mening telt!

De werkgroep Veteranendag Land van Cuijk in oprichting hoort graag jouw mening over de invulling van een Land van Cuijkse Veteranendag. Hiervoor is een enquête samengesteld die je ontvangt met de uitnodiging voor 17 september a.s. 

Maak kans op een gratis energiescan van jouw woning en word een voorbeeld voor anderen!

 

Wil je energie besparen, isoleren, stroom opwekken en/of van het gas af gaan, maar weet je niet precies hoe je moet beginnen? Schrijf je dan in voor onze energiescan-actie en maak kans op een gratis scan van jouw woning. Tijdens een energiescan adviseert een onafhankelijke energieadviseur jou over de te nemen stappen om de woning te verduurzamen en wat deze stappen kosten. We verloten 8 gratis scans (ter waarde van € 395,-). 

 

Waarom deze energiescan-actie?

Vanaf het najaar organiseren we energiecafés. We helpen inwoners met de verduurzamingsstappen en geven inzicht in de kosten. Dat doen we door voorbeelden van verschillende typen huizen verspreid over de gemeente Land van Cuijk te tonen. Dit zijn de acht huishoudens die de gratis energiescan hebben gewonnen. Deze huizen worden ook de voorbeeldwoningen tijdens de energiecafés.  

 

Meld je aan

We zoeken een vrijstaande woning, twee onder een kap, doorzonwoning, boerderij en andere. In totaal zoeken we acht verschillende type woningen. Belangrijk is dat je jouw huis wil verduurzamen, maar dat nog niet gedaan hebt. Meer informatie, de voorwaarden en de aanmelding vind je op: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/energiescan

 

Fietspad brug Grave afgesloten van 22-8 t/m 4-9

 

Van 22 augustus tot en met 4 september is het fietspad van de John S. Thompsonbrug afgesloten voor het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. 

 

Tijdens de afsluiting van het fietspad kunnen fietsers en voetgangers weer via een pendeldienst de oversteek maken. Om die service vlotter te laten verlopen hebben de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de omliggende gemeenten Land van Cuijk, Wijchen en Heumen, Rijkswaterstaat en aannemer GSB de eerdere afsluiting geëvalueerd en afspraken aangescherpt. Er wordt, gezien de mogelijke warmte, ook gezorgd voor een schaduwplek voor als fietsers en voetgangers moeten wachten. Zij worden gevraagd om ook alternatieve vervoersmogelijkheden te overwegen gezien de soms aanzienlijk langere oversteektijd.
De onderhoudswerkzaamheden die het Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf (GSB) verricht in opdracht van Rijkswaterstaat duren nog tot eind 2022. 

 

Het gedeelte van de brug voor autoverkeer is volgens planning op 22 augustus a.s. weer geopend. Voor actuele informatie kijk op: www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/maas-onderhoud-john-s-thompsonbrug-grave

 

Informatiebijeenkomst Persoonsgebonden budget 

Woensdag 28 september van 19.30-21.30 uur.
Locatie: MFA de Valuwe, de Valuwe 1 in Cuijk

 

Op woensdagavond 28 september organiseert het Mantelzorg- & vrijwilligersplein een informatiebijeenkomst over het Persoonsgebonden budget (PGB) voor mensen die voor de keuze staan hoe ze hun zorg of ondersteuning gaan regelen: met een PGB of juist niet, dus voor mogelijke budgethouders.

Het PGB is een budget waarmee men zelf zorgverleners in kan huren voor de zorg die iemand nodig heeft. Mensen met een PGB ontvangen hun budget, afhankelijk van hun zorgvraag, uit één van de vier volgende wetten: de Jeugdwet (via de gemeente), de Wmo (via de gemeente), de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw (via de zorgverzekeraar). 

Hans van der Knijff van Per Saldo geeft deze avond voorlichting over:

 • Wat is een PGB en wat zijn de verschillen met zorg in natura?
 • Is een PGB iets voor jou? Hoe maak je een bewuste keuze voor het PGB of zorg in natura, of een combinatie van beide?
 • Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van een PGB?
 • Waar kun je een PGB aanvragen?
 • Waar kun je terecht voor meer informatie, hulp en advies?

 

De bijeenkomst is expliciet bedoeld voor mantelzorgers.

 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding, kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl. Aanmelden (verplicht) kan voor 21 september via de website www.mvplein.nl.

 

Gratis workshop ‘In gesprek met mantelzorgers’

Vaardigheden
In de gesprekken die je voert met mantelzorgers, zijn bepaalde vaardigheden van groot belang:

 • Afstemmen
 • Onderhandelen
 • Empoweren

Ook krijg je vaak te maken met lastige en emotionele situaties. In de workshop ‘In gesprek met mantelzorgers’ komt dit allemaal aan bod.

Voor wie
Deze workshop is bedoeld voor alle professionals uit Land van Cuijk die te maken hebben met mantelzorgers, zoals WMO-consulenten, zorg- en welzijnmedewerkers, verpleegkundigen en leden van sociale wijkteams.

Doel van de workshop
Na deze workshop begrijp je het belang van specifieke communicatieve vaardigheden en kun je deze gericht inzetten in je omgang met mantelzorgers.

Programma
Aan de hand van filmpjes gaan we aan de slag met verschillende communicatiestrategieën. Thema’s die hierbij aan bod komen, zijn:

 • Erkennen
 • Empoweren
 • Afspraken maken
 • Rust (terug)brengen in het gesprek

Er is ruimte om hiermee te oefenen en daarbij kun je je eigen praktijkervaring inbrengen.

Datum en locatie
Dinsdag 4 oktober 2022 van 9.30-12.00 uur
Locatie: n.t.b.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. Ben je zonder tegenbericht afwezig, dan zijn we genoodzaakt om € 75,00 in rekening te brengen.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij:
Mantelzorg- en Vrijwilligersplein
Telefoon: 0485-700500
E-mail: mvplein@sociom.nl
Website: www.mvplein.nl
Er ruimte voor maximaal 10 personen.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen en andere formele bekendmakingen. 

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat vermeld welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen) of het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorzieningen.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden je bekendmakingen wilt ontvangen. Dit kan ook via de app ‘Over uw buurt’.

Land van Cuijk

 

Beers

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het toevoegen van horecafunctie bij Ceulemans aan Kerkeveld 10 te Beers

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Afgehandeld

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van een vergunning voor een deegwarenfabriek aan Vuursteenstraat 10 te Beugen

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bedrijfshal aan Laan De Wijze te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Spoorstraat 27 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een inrit aan Raadhuisplein 1 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van het woonhuis aan Oranjestraat 8 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een inrit van de openbare weg naar de tuin aan Kraai 1 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de positie van een deel van het hekwerk en poort en het aanleggen van een uitweg aan Zandkant 3 te Boxmeer
 • Ontwerpbesluit voor een oprichtingsvergunning in het kader van de Wabo en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (realisatie PGS 15 opslagvoorziening) aan de Handelstraat 13b te Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Sering 20 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een inrit vrieshuis aan Het Riet 8A te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan Dr. Ariënsstraat 2 te Cuijk

 

| Overig

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van afvalcontainers en verreiker van 22 augustus t/m 28 oktober 2022 aan Sleedoorn nrs. 100 t/m 126 en Kattedoorn nrs. 6 t/m 36 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het tijdelijk realiseren van een bouwplaats inrichting ten behoeve van een renovatieproject aan Brouwersbos ongenummerd te Cuijk

 

Gassel
| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Kermis/ Zomerfeesten Gassel op 28 augustus aan Dorpstraat 2 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een meer natuurlijke inrichting van de beek volgens de Kaderrichtlijn Water, het creëren van een ecologische verbindingszone als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en het versterken van de recreatieve beleving van natuur en cultuurhistorie langs de Graafsche Raam te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van de voordeur en ramen/kozijnen op de 1e verdieping aan Bikkelkampplein 1 te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het doorbreken van een draagmuur en voor het plaatsen van zonnepanelen aan Burgemeester Raijmakerslaan 173 te Grave

 

| Overig

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger van 29 augustus t/m 30 september 2022 aan St. Jorisstraat 1 te Grave
 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van een rolsteiger van 18 juli t/m 22 juli 2022 aan Hamstraat 22 te Grave
 • Voorgenomen verkoop grond, Dokter Kanterslaan 30 Grave

 

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een loods aan Schans 3 te Groeningen

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwe woning met aanbouw aan De Schans 76 te Haps

 

| Omgevingsmelding

 • Melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een laboratorium voor brandveiligheid die zich richt op het bepalen van de brandveiligheidsprestatie van (bouw)producten aan Klopsteen 4a te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 4 starterswoningen aan Horstenweg ong. te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van sleufsilo's aan Lange Oijen 19 te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van verbouwing MFA De Stek aan Kerkstraat 11 te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen aan Kruisstraat 2 te Langenboom
 • Vergunning verleend (van rechtswege) voor het tijdelijk wijzigen van een kade aan Korte Oijen 3 te Katwijk
 • Ontwerpbesluit voor de LPG-activiteiten van een tankstation (verkoop, opslag en vertanken van LPG) aan Zeelandseweg 33-35 te Langenboom

 

Linden

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Steegstraat 4 te Linden

 

Maashees

| Overig

 • Verlening voor het gebruik van een terrasvergunning aan Mgr. Geurtsstraat 27 te Maashees
 • Verlening voor het gebruik van een alcoholwetvergunning aan Mgr. Geurtsstraat 27 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het wijzigen van intern en de gevels noord, zuid en west, voor het pand aan Tongelaar 4 te Mill

 

| Overig 

 • Ontheffing voor de Jaarmarkt op 10 augustus 2022 aan Stationstraat 1 te Mill

 

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van woonhuis, aanpassen gevels (isoleren, stuken en het plaatsen van nieuwe kozijnen) en bestaande dakpannen vervangen door nieuwe dakpannen aan Lietingsestraat 5 te Oeffelt
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een carport op oprit aan Beenhouwersplein 9 te Oeffelt
 • Ingetrokken aanvraag voor het aanpassen van de voorgevel van de woning aan Scheperstraat 4 te Oeffelt
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van woonhuis aan Ganzenpoel 22 te Oeffelt

Afgehandeld

 • Verleende vergunning voor het bouwen van een woning behorende bij bouwmassa bestaande uit twee aan elkaar gebouwde woningen in plaats van een vrijstaande woning en gedeeltelijk buiten de aanduiding `specifieke bouwaanduiding hoofdgebouw’ aan de Hogehoek 2f te Oeffelt
 • Verleende vergunning voor het bouwen van een woning behorende bij bouwmassa bestaande uit twee aan elkaar gebouwde woningen in plaats van een vrijstaande woning en gedeeltelijk buiten de aanduiding `specifieke bouwaanduiding hoofdgebouw’ aan de Hogehoek 2e te Oeffelt

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Zeskamp op 3 september 2022 aan Hogehoek te Oeffelt

 

Oploo

|  Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk gebruik van overkapping en terras aan Grotestraat 10A te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afgehandeld

 • Vergunning verleend voor het realiseren van nieuwbouw van een kindcentrum aan Theobaldusweg 54 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een woning aan Hoogeindsestraat 15a te Rijkevoort

Sambeek
| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Den Urling 6 te Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een onbemand tankstation ten behoeve van verkoop van vloeibare motorbrandstoffen aan het wegverkeer aan Boxmeerseweg 25 te Sint Anthonis
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van kampeerplekken aan Peelkant 46 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een coachingspraktijk aan huis aan Peelkant 23 te Sint Anthonis

 

 

Sint Hubert

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Kinderbouwweek op 22 augustus 2022 aan Pastoor Jacobsstraat te Sint Hubert
 • Vergunning verleend voor het organiseren van het 3-jarig bestaan van café Broers op 26 augustus 2022 aan Pastoor Jacobsstraat te Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van de begane grondvloer aan Radioweg 14A te Stevensbeek
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een akkerbouwloods aan Mullemsedijk 4 te Stevensbeek

 

Velp

|Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van 5 kamperplaatsen aan Bronkhorstweg 49 te Velp
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een interne verbouwing aan Bronkhorstweg 19 te Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van kleinschalige aanpassingen bouwkundige situatie zonnepark aan Hapsebaan 33 te Vianen

Afgehandeld

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning, aanleggen van een uitweg, het realiseren van een poel en het plaatsen van zonnepanelen op het perceel aan Berkenkamp 34 te Vianen

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan 't Hulder (kavel 1) te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan 't Hulder (kavel 10) te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bedrijf aan huis aan Nieuweweg 4 te Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afgehandeld

 • Vergunning verleend voor het veranderen van een viskwekerij aan Noordstraat 23 te Wanroij

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van “Weekend van het varken” op 10 en 11 september 2022 aan Park 7 te Wanroij

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een installatie, mono-vergister om de eigen mest van het melkvee duurzaam om te zetten naar biogas aan Nieuweweg 4 te Westerbeek

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het splitsen en verbouwen van een woonboerderij aan Stevensstraat 4 te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afgehandeld

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een extra inrit/parkeerplaats langs het huis aan Braamstraat 1 te Wilbertoord