overloon nieuws

Houtoogst

Gepubliceerd op 21 december 2022 om 19:38

overloon

De gemeente Land van Cuijk is trotse eigenaar van circa 1.329 hectare bos. Veel van deze bossen zijn in het begin van de vorige eeuw aangeplant om ons te voorzien in onze houtbehoefte.

Met name vanuit de mijnbouw was de vraag naar hout groot. Bossen anno 2022 hebben veel meer functies dan alleen die van houtproductie. Zo hebben de functies natuur en recreatie tegenwoordig een belangrijke positie ingenomen in ons bosbeheer.

Om ervoor te zorgen dat er een bos ontstaat dat ook kan voldoen aan de behoeftes die vanuit deze functies gesteld worden, is goed bosbeheer essentieel.

 

Houtoogst

Deze winterperiode vindt er in bosgebied rondom Overloon een houtoogst plaats. Dit is in de gebieden het Helder, Siberië en Hondsbergen. Een houtoogst vormt het bos en is een belangrijke beheermaatregel.

De bossen die we beheren zijn van oudsher aangeplant voor de houtproductie. Ze bestaan vooral uit monotone houtopstanden (bos met weinig diversiteit in soorten en leeftijdsopbouw). De soortkeuze was toen alleen gericht met als doel de productie van hout in zo’n kort mogelijke periode (hoofdzakelijk naaldbomen). Daarbij zijn de bomen zo dicht op elkaar aangeplant dat er weinig daglicht de bodem kan bereiken. Andere boomsoorten krijgen daardoor geen kans om zich te vestigen in het bos waardoor natuurlijke bosverjonging uitblijft.

Dit maakt de bossen gevoelig zijn voor veranderingen van het klimaat, maar ook voor ziekten en plagen. Als gevolg van de droge zomers is er explosieve toename van bastkevers (letterzetter). Met name de bomensoorten die gevoelig zijn voor droogte hebben daar last en sterven massaal.

 

Gezond bos door kappen

Om het bos gezond te houden en zorg te dragen dat er weer een veerkrachting en weerbaarbos ontstaat worden deze bomen gekapt en planten we daar waar nodig weer een divers bos voor terug. Door het uitvoeren van een houtoogst (bomen kappen) ontstaan er openruimtes in het kronendak. Hierdoor kan daglicht weer de bodem bereiken en komt natuurlijke bosverjonging opgang. De bomen die niet gekapt worden komen vrijer te staan waardoor ze weer ruimte hebben om te groeien.


Verantwoord bosbeheer

De bossen van de gemeente Land van Cuijk zijn FSC®-gecertificeerd (FSC = Forest Stewardship Council). Dat wil zeggen dat het bosbeheer voldoet aan de FSC-standaard voor verantwoord bosbeheer. 

Deze zogenaamde FSC-standaard (ook wel de principes en criteria) voor verantwoord bosbeheer brengt sociale-, milieu- en economische belangen in balans. Volgens dit standaard uitgevoerd bosbeheer met de hieraan gekoppelde houtproductie, beschermt de huidige en toekomstige generatie bossen.

 

Voordat de houtoogst daadwerkelijk van start kan gaan worden alle percelen waar geoogst wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze natuur check gebeurt in het kader van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer die ervoor zorgt dat er gewerkt wordt binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming. 

 
Wat merk je van de werkzaamheden in het bos?

Tijdens de werkzaamheden worden panelen in het bos geplaatst met informatie over het beheer dat wordt uitgevoerd. Op sommige locaties is het nodig aangrenzende wegen en paden tijdelijk af te sluiten vanwege de veiligheid. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken.

 

Mocht u vragen hebben over het beheer of andere zaken met betrekking tot de bossen van de gemeente Land van Cuijk, dan kunt u contact opnemen met Pieter Keiren, toezichthouder Natuur & Landschap via 0485 - 854000. 


«   »