overloon nieuws

Concept-stedenbouwkundig plan Heldersveld

Gepubliceerd op 31 januari 2023 om 20:08

De locatie aan de Pasveldweg - Helderseweg - Zandstraat in Overloon is in beeld voor de ontwikkeling van woningbouw. Er is een concept-stedenbouwkundig plan ontworpen. Hierbij zijn zaken als een goede ontsluiting, ruimte voor groen i.c.m. de wateropgave, behoud van monumentale boom en zicht daarop, voldoende parkeerplaatsen, woningen in diverse segmenten etc. als uitgangspunten betrokken. Het concept-stedenbouwkundig plan voorziet in ruim honderd woningen. 

Bijeenkomst omgevingsdialoog

Het concept-stedenbouwkundig plan is op 14 november 2022 in gemeenschapshuis De Pit tijdens een informatiemarkt aan de direct omwonenden gepresenteerd. De ontvangen reacties zijn daar waar mogelijk verwerkt in het concept-stedenbouwkundig plan dat nu ter inzage gelegd wordt.

 

Ter inzagelegging en eventuele schriftelijke reactie

Het concept-stedenbouwkundig plan zal vanaf 1 februari 2023 gedurende twee weken ter inzage liggen bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Louis Jansenplein 1 te Cuijk. Het plan is dan eveneens digitaal te raadplegen via www.landvancuijkwoont.nl/overloon/overloon-heldersveld-project-derden/. Tot en met 14 februari 2023 kan eenieder een schriftelijke reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. U kunt ook per e-mail uw reactie indienen via gemeente@landvancuijk.nl o.v.v. “Reactie op concept stedenbouwkundig plan Heldersveld”.

Na afloop van de ter inzagetermijn wordt een definitief stedenbouwkundig plan vastgesteld dat de basis is voor het ontwerpbestemmingsplan. Meer informatie zie: https://nieuwbouw-overloon.nl/

Nieuwe woonwijk krijgt de naam 𝐇𝐄𝐋𝐃𝐄𝐑𝐒𝐕𝐄𝐋𝐃

De plannen om een nieuwe wijk in Overloon te realiseren, zijn in volle gang. Hier hoort natuurlijk ook een naam bij en wij zijn laaiend enthousiast!

Annemarie heeft, samen met Pauline Keizers en door vader Ton Keizers, de naam bedacht. Hiervoor hebben namens Bouwmij Janssen VIND Makelaardij en Peelrand Makelaardij een cheque uitgereikt voor €250,- die Annemarie schenkt aan De Zonnegroet. Een waardevolle stichting die eenzaamheid in Overloon, Holthees en Smakt tegengaat.Lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/1114968_nieuwe-woonwijk-krijgt-de-naam

image

Woningbouw Overloon eerste aanblik


«   »