Nieuwe naam voor het Kindcentrum

Gepubliceerd op 5 februari 2023 om 20:19

Basisschool de Josefschool – Dagopvang 't Kleine atelier - BSO ’t Atelier - peuterspeelzaal ‘t Smurfje 

Nieuwe Naam Kindcentrum

Laatste oproep:

 

Wat hebben we al een hoop mooie en originele namen binnengekregen voor het nieuwe Kindcentrum. Tot en met 2 april kunt u uw inzending nog opsturen naar kcoverloon@skov-onderwijs.nl. Dus heeft u nog een mooie naam bedacht, laat het ons weten. Na 2 april start de selectieprocedure.

We houden u op de hoogte.

 

Namens de MR

 

Anke Elegeert

Basisschool de Josefschool is een van de vijf scholen die onder de Stichting SKOV vallen.  
De afkorting SKOV staat voor Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek. Dit refereerde aan de gemeente Vierlingsbeek waar toentertijd de zes dorpen met de vijf scholen toe behoorde. Inmiddels is de veranderende omgeving en maatschappij van invloed op de kernwaarden van de stichting.   
 
SKOV staat inmiddels ook voor de kernwaarden Samen, Kwaliteit, Ontwikkelingsgericht en Verbinding waarin de organisatie en het onderwijs van belang is.  

 

Samen sterker in een lerende organisatie  
Kwaliteit met vakbekwame professionals  
Ontwikkelingsgericht en zelfverantwoordelijk  
Verbinding met de omgeving  

 

 
In de afgelopen jaren heeft ook basisschool de Josefschool haar visie, missie en kernwaarden herijkt. De school staat “voor een educatieve ontwikkeling van kinderen die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend kunnen ontwikkelen, zodat zij zelfverantwoordelijke lerende burgers worden in een snel veranderende maatschappij.”  
 
Het leerkrachtenteam stimuleert het ontwikkelproces bij kinderen door een breed en passend aanbod te creëren. Daarbij maken ze gebruik van verschillende innovatieve leermiddelen. Hier is veel aandacht voor duidelijke leerlijnen waar de kinderen professioneel begeleid worden in een veilige omgeving. Een fijne schooltijd vloeit immers voort wanneer er een positief leer- en pedagogisch klimaat heerst waar samenwerkend, geïntegreerd en betekenisvol onderwijs geboden wordt. Door daarbij groepsdoorbroken te werken in de onderbouw, midden bouw en bovenbouw, komt er meer ruimte om kinderen onderwijs op maat aan te bieden, zodat zij zich optimaal naar eigen kunnen en persoonlijke interesses kunnen ontwikkelen. Want de missie luidt: “Ik ben, ik kan, ik groei".  
 
Dit moderne onderwijs vraagt om een nieuw, innovatief, passend, maar ook gezond leercentrum.  Niettemin is er daarom al enkele jaren terug geopperd om een nieuw pand te bouwen. In het nieuwe pand zal sprake zijn van open leerpleinen en kleine instructieruimtes. Een pand waar overigens ook de Kinderopvang Spring structureel gebruik van gaat maken. We spreken dan ook niet van een nieuw schoolgebouw, maar een nieuw kindcentrum!  

 

Spring Kinderopvang biedt al 50 jaar goede professionele kinderopvang. Spring biedt méér dan alleen opvang. ‘’Ze helpen kinderen zich te ontwikkelen en ondersteunen ouders bij de opvoeding. Samen met ouders, onderwijs en andere partners bouwen ze aan een wereld vol kansen en groeimogelijkheden voor kinderen.  
 
Spring staat voor:  
Samen – Passie – Resultaat – Inspirerend - Nieuwsgierig - Gastvrij 
 
De kernwaarden geven aan hoe ze in hun werk staan en wat ze belangrijk vinden in de omgang met kinderen, collega's, ouders en samenwerkingspartners. 
  

 

Het is vanuit onderwijsoogpunt en opvangoogpunt duidelijk dat de naam Josefschool niet meer voldoende passend is voor hetgeen zich binnen en buiten de muren van het nieuwe kindcentrum gaat afspelen. Bij deze visies, het nieuwe gebouw en de intensieve samenwerking met de kinderopvang hoort een naam die recht doet aan waar het moderne kindcentrum voor staat.   
 
Voor het leerkrachtenteam van de Josefschool, de directie en Raad van Bestuur van SKOV, de directie en medewerkers van Spring en de Medezeggenschapsraad van de Josefschool, is het daarom een mooie kans om een nieuwe naam voor het kindcentrum in het leven te roepen. Echter, het onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen in Overloon is van ons samen. We hechten er groot belang aan om dit proces aan eenieder kenbaar te maken, maar zeker ook openheid voor inbreng te bieden. 
 
Momenteel wordt er in alle klassen aandacht geschonken aan het onderwerp "NAMEN". Daarbij worden er lessen gegeven over genealogie (familienamen), straatnamenherkomst en de historie van de school.  De kinderen worden hierdoor betrokken en enthousiast gemaakt om mee te denken over de nieuwe naam voor het kindcentrum. Ook de ouders en verzorgers zijn inmiddels ingelicht en denken samen met hun kinderen mee over de nieuwe naam.  
 
Maar ook u, de inwoner van Overloon willen we vragen voor input. Weet u iets over de (historie van de) school, over het gebied waar de school staat/komt te staan, of weet u al gewoonweg al een hele leuke, authentieke naam waarmee ons nieuwe kindcentrum haar identiteit meer vorm krijgt? Dan horen wij dat heel graag. Alle gedachten en ideeën hierover zijn zeer welkom. 
 
De MR van de Josefschool leidt het proces 'nieuwe naam Kindcentrum' en toetst de input op haalbaarheid en kwaliteit. Wij zullen u met enige regelmaat op de hoogte houden over dit proces. 
 
Voor input, gedachten en ideeën mag u zich wenden tot het e-mailadres: kcoverloon@skov-onderwijs.nl 

 

Namens de MR josefschool

 

Anke Elegeert
(voorzitter MR Josefschool)

meer info op https://www.josefschool.nl

 

Startsein nieuwbouw kindcentrum

Samen met leerlingen van de Josefschool Overloon en kinderen van Spring kinderopvang, heeft wethouder Willy Hendriks en het oudste kind van de Josefschool, Janne en het jongste kind van Spring kinderopvang.het officiële startsein gegeven voor de nieuwbouw kindcentrum Overloon. Op het onthulde bouwbord staat het nieuwe kindcentrum afgebeeld dat eind 2023 gereed moet zijn. Meer info klik hier

Klik hier voor meer foto's van nieuwbouw kindcentrum

 

Meer Foto's josefschool Stichting De Oude Schoenendoos - Werkgroep Maria-school Fotoarchief

meer foto's josefschool BHIC - Het geheugen van Brabant Fotoarchief

Om het project te volgen klikt u op: https://debouw.app/home/projects