overloon nieuws

Leefbaarheidsfonds

Gepubliceerd op 23 april 2023 om 12:01

Hebt u een leuk idee/project wat de leefbaarheid in Overloon ten goede komt, dan kunt u nu een aanvraag indienen voor een subsidie uit het leefbaarheidsfonds.

De aanvraag moet vóór 29 mei 2023 ingeleverd zijn bij de dorpsraad.

Het aanvraagformulier en de criteria kunt u hier vinden 

Aan alle inwoners van Overloon

Het Leefbaarheidsfonds van de dorpsraad stelt geld beschikbaar voor initiatieven tot verbetering van - de naam zegt het al - de leefbaarheid. Voor het uitkeren van bedragen gelden de volgende criteria:

 1. Alleen projecten die de leefbaarheid in Overloon bevorderen en toegankelijk zijn voor de gemeenschap komen in aanmerking. Onder leefbaarheid verstaan we in dit geval de verbetering van de fysieke leefomgeving, het culturele leven of het algemeen welzijn van de bewoners in Overloon.

 1. Projecten zijn niet-commercieel en voor een breed publiek toegankelijk en mogen geen persoonlijk belang dienen voor de aanvrager(s).

 2. Projecten/evenementen worden uitgevoerd binnen Overloon en zijn hoofdzakelijk beschikbaar voor Overloonse inwoners en/of verenigingen.

 3. Aanvragers van projecten mogen hierbij geen winstbelang hebben.

 4. De aanvraag wordt tussen 15 april en 29 mei van het lopende kalenderjaar

  ingediend bij de dorpsraad, door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Het formulier is op te vragen via de website van de dorpsraad, zie onderwerpen/leefbaarheidsfonds.

 5. De aanvraag gaat vergezeld van een projectplan.

 6. De realisatie van een project wordt in het lopende kalenderjaar voorzien.

 7. De werkgroep, bestaande uit 3 leden van de dorpsraad, kan de aanvrager(s)

  uitnodigen om hun project(en) nader toe te lichten.

 8. De dorpsraad neemt vóór 10 juni van het lopende kalenderjaar een beslissing

  over de toekenning van de subsidieaanvraag. Elke aanvrager krijgt bericht over

  het besluit van de dorpsraad over de subsidieaanvraag.

 9. De dorpsraad keert een toegezegde bijdrage geheel of gedeeltelijk uit na het

  overleggen van een factuur.

 10. De aanvrager legt uiterlijk 31 december 2023 verantwoording af over de

  uitgave(n), door middel van het overleggen van facturen en/of een bewijs van betaling en/of bewijs van aangaan van een verplichting (bijvoorbeeld een contract).

 11. Aan het einde van het lopende kalenderjaar zal de dorpsraad beslissen of in het volgende kalenderjaar binnen dit fonds bedragen worden uitgekeerd. Deze beslissing wordt op de website van de dorpsraad bekend gemaakt.

Inschrijvingen kunnen, ondersteund met argumentatie die voldoet aan bovenstaande criteria, gericht worden aan brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. Kijk ook op de website: www.dorpsraadoverloon.nl.

 

Aanvraagformulier Leefbaarheidsfonds 2023
PDF – 40,1 KB 26 downloads

«   »