Tiny van der Linden Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gepubliceerd op 26 april 2023 om 18:26

Cuijk, 26 april 2023 – 25 inwoners van de gemeente Land van Cuijk kregen tijdens lintjesregen 2023 een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Marieke Moorman heeft – in naam van Zijne Majesteit de Koning – de onderscheidingen in de schouwburg in Cuijk uitgereikt. 22 inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder volgen de namen en de redenen voor decoratie.

M.H.M. (Tiny) van der Linden, Overloon - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van der Linden is medeoprichter van volleybalvereniging Sportivo in 1982. Vanaf die tijd heeft hij tot 1997 bestuursfuncties vervuld, zoals penningmeester, secretaris, voorzitter en bestuurslid. Vanaf 1997 organiseert hij jaarlijks het Hemelvaartstoernooi. Ook is hij lid van de toernooicommissie en het wedstrijdsecretariaat. Van 1987 tot 2005 was hij bestuurslid van Het Wit Gele Kruis. Vanaf 1981 is hij lid en vanaf 1994 secretaris van zangvereniging Loons Gemengd Koor. Hij is vanaf 2008 bestuurslid en vrijwilliger van zanggroep Palet in Overloon. Van 2009 tot 2012 was hij lid van de bouwcommissie bij stichting Gemeenschapshuis Overloon en hij heeft een bijdrage geleverd aan de vernieuwbouw van het gemeenschapshuis. Vanaf 2012 is hij lid en vrijwilliger van het Boxmeers Vocaal Ensemble.

Lees ook

 

De heer Pierre Houben (73) uit Venray, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Deze technische alleskunner zet zich vanaf 1990 tot op de dag van vandaag in voor verschillende verenigingen en organisaties in Venray en Overloon. Zo was hij vrijwilliger technische zaken en decorbouw bij de toneelvereniging in Overloon. Nog steeds is de heer Houben bestuurslid van een Vereniging van Eigenaren Leunseweg/Franciscanerpoort, waarbij hij naast het normale bestuurswerk alle technische zaken en kleine klusjes oppakt. Ook is hij betrokken bij het Openluchttheater Victoriaklef in Overloon. Hij heeft 10 jaar in het bestuur gezeten, nu is hij nog vrijwilliger en vooral belast met technische zaken en het verzorgen van sponsoring. Gedurende 10 jaar was de heer Houben vrijwilliger bij het Oorlogsmuseum Overloon, waar hij actief was bij diverse evenementen, o.a. bij Militracks. Ook was hij bestuurslid van de Fietsvierdaagse in Venray en is hij nog bestuurslid van Stichting De Kemphaan, een ontmoetingscentrum voor de buurt, ouderen en verenigingen, waar hij naast het gebruikelijke bestuurswerk ook alle voorkomende technische zaken binnen en buiten het gebouw op zich neemt.bron:https://www.venray.nl/lintjesregen-2023-in-venray