overloon nieuws

Financiële ondersteuning voor goede ideeën van inwoners

Gepubliceerd op 24 mei 2023 om 19:58

Heb jij (met een groep inwoners samen of met je vereniging) een goed idee om de leefbaarheid in jouw dorp of wijk beter te maken? Laat dit dan aan gemeente Land van Cuijk weten.

Goede ideeën van inwoners voor de leefbaarheid kunnen namelijk in aanmerking komen voor een financiële steun. Hier is voor ieder dorp en voor iedere wijk (het gebied van de wijkraad) elk jaar 7.500 euro beschikbaar.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Deze subsidie is bedoeld om de leefbaarheid in de dorpen en wijken groter maken. Daarnaast kan dit budget helpen bij het behalen van de doelen in de Kernen CV’s. Deze Kernen CV’s zijn door ieder dorp en iedere wijk gemaakt. Er staat in wat inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid en waar ze graag met de gemeente aan willen werken. (zie www.ons.landvancuijk.nl voor alle kernen CV’s ). De subsidie van 7.500 euro, die nu voor ieder dorp en wijk beschikbaar komt, kan hier aan meehelpen.

 

Kijk voor meer informatie of aanvragen op https://bit.ly/3VTsVY1

Leefbaarheidsfonds 

Hebt u een leuk idee/project wat de leefbaarheid in Overloon ten goede komt, dan kunt u nu een aanvraag indienen voor een subsidie uit het leefbaarheidsfonds.

De aanvraag moet vóór 29 mei 2023 ingeleverd zijn bij de dorpsraad.

 

Het aanvraagformulier en de criteria kunt u hier vinden op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/1291474_leefbaarheidsfonds