Verkeersbesluit tot tijdelijke verlaging van maximumsnelheid op Vierlingsbeekseweg

Gepubliceerd op 29 december 2023 om 10:43

In het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft de gemeente Land van Cuijk besloten om de maximumsnelheid op de Vierlingsbeekseweg en Overloonseweg tussen de komgrenzen van Overloon en Vierlingsbeek tijdelijk te verlagen naar 50 km/uur. Deze maatregel is het gevolg van de ontoereikende stroefheid van het wegdek en heeft als doel de veiligheid van weggebruikers te waarborgen.

Het besluit, genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, is het resultaat van overleg met de politie-eenheid Oost-Brabant en basisteam Maas en Leijgraaf. Het tijdstip van uitvoering van deze maatregel is gepland in week 1 van 2024.

 

De gemeente erkent dat deze tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid mogelijk hinder met zich mee kan brengen. Echter, de gemeente is van mening dat deze hinder minder zwaarwegend is dan het waarborgen van de veiligheid op de weg. Door deze maatregel te nemen, wordt beoogd het risico op ongevallen te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

De gemeente Land van Cuijk vertrouwt erop dat weggebruikers begrip hebben voor deze tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid. De gemeente zal tevens communiceren over het tijdstip van ingang en de eventuele wijzigingen met betrekking tot deze verkeersmaatregel.