Huibuuk van ’t Jaor Wilmie Bongers

Gepubliceerd op 22 januari 2024 om 11:21

Heeje, ien ’t jaor des Hiere 2024, ’t suvventigste Carnevalsjaor der Huibuuke, ’t regieringsjaor van Prins Rick d’n Urste en Prinses Karlijn,is beslote te benoeme tot Huibuuk van ’t Jaor

Wilmie Bongers

 

Dees onderscheijing wört ur verlend òp sociaal, culturiël en mátschappeleke grônd te wiëte:

 

 • Mede kartrekker van ’t Truujebal van De Huibuuke
 • Tot án de aovername dör Same Staerk, sinds 1977 collectant vör de Hartstichting en látter ok vör ’t Astmafonds gewist
 • Vörzitter van buurtvereniging Theobaldusteam vanaf 1985 wies heeje
 • Ien de schóljaore van ur kiender enkele jaore actief gewist òp de leggere schól as lid van de medezeggeschapsraod
 • Ruum 11 jaor actief gewist binne de Lónse Tennisclub Loonse Duinen, onder ândere ien de Jeugdcommissie en Wedstrijdcommissie
 • 8 jaor án de bestuurstoffel van SSS’18 gezaete. Zich ien dees hoedanigheid ok iengezet as coördinator van de verbouw van de kantine.
 • 9 jaor vörzitter van Loën Buutegewoën.
 • 14 jaor vörzitter van de Lónse Vrouwen Bônd, de OVO.
 • Sinds 2015 vörzitter van Stichting Bedevaart Loën.
 • Sinds 2013 actief as vreejwilligster ien De Pit. Binne ’t culturiële thuus van Loën zich onder ândere bijzonder ienzettend vör zake rôndum ’t perseniël, de planning en advies.
 • Zet zich mit naoit naolaotenden iêver ien vör ònze medeminse die ’t maej wá minder mekkelek hebbe, te noeme:
  • Lid gewist van de adviesraod Mátschappeleke Ondersteuning van de Gemaente Boxmaer
  • Adviseur armoedebeleid vör de Gemaente
  • Contactpersoën vör de Voedselbank
  • Ánspraekpunt vör de Gemaenteleke òpvang Oekraïeners ien Loën
 • En vör al ’t ânder goej waerk gedaon vör de Lónse Gemaenschap ien dees oorkonde nie vermeld

 

Wilmie is al veule jaore, en ok teggeworrig nog bijzonder actief ien Loën. Stichting “De Huibuuke” het ur belangeloze ienzet vör òns moie dörp gemaend te motte beloëne en hopt det dees onderscheijing “Huibuuk van ‘t Jaor” reeje is vör Wilmie um ur kwaliteite nog veule jaore ten dienste te stelle van de Lónse Gemaenschap.

 

Gedaon d’n iënentwintigste jannewarie 2024, ien de Kultuurbunker te Loën

 

 

Getaekend

Stichting “De Huibuuke”, Loën

Meer informatie over het carnaval vindt u op de website van de Carnavalsvereniging van de huibuuke op (facebook.com/huibuuke) of op  http://www.huibuuke.nl/