ZooParc Overloon bouwt verblijf voor nieuwe diersoort: nevelpanters

Gepubliceerd op 14 maart 2024 om 19:15

In ZooParc Overloon is binnenkort een nieuwe diersoort te zien: de nevelpanter. Het expeditiegebied Jangalee wordt hiermee verder uitgebreid. De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen en eind maart start de bouw van het nieuwe verblijf.

De komst van de nevelpanters past bij de wens van ZooParc Overloon om bij te dragen aan het behoud van bedreigde soorten. Hoofd dierenverzorger Steven van den Heuvel vertelt: "We vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een gezonde reservepopulatie van een bedreigde of kwetsbare diersoort middels een bestaand Europees managementprogramma (EEP)."

 

De nevelpanters leven in de natuur in Zuidoost-Azië, waar de soort kwetsbaar is. Van den Heuvel: "Het verlies van het leefgebied is de grootste bedreiging van de diersoort. De bevolking groeit erg snel in landen als Cambodja en Maleisië. Ook worden de bossen gekapt en komen er palmolieplantages voor terug. Het wordt dan onmogelijk gemaakt voor de nevelpanters om te paren, want het leefgebied raakt versnipperd." De nevelpanters leven, zoals veel katachtigen, solitair en hebben een groot territorium. De dieren zoeken elkaar alleen op om voort te planten.

 

Uitbreiding

De uitbreiding van het expeditiegebied Jangalee speelt ook een grote rol in de wensen van ZooParc. General manager Roel Huibers: "In de expeditiegebieden willen we de bezoekers mee op reis nemen langs verschillende werelddelen. In Jangalee staan dieren uit Zuidoost-Azië centraal en de wens om dit deel uit te breiden was er al een tijdje. Fantastisch dat we het verhaal van deze kwetsbare soort gaan vertellen!"

nevelpantersverblijf1.png

 

Van den Heuvel: "En zo is de keuze gevallen op de nevelpanters. Binnenkort mogen we twee vrouwtjes verwelkomen! In de toekomst hopen we een man te ontvangen en zo een bijdrage te leveren aan het managementprogramma."

 

Toekomst

Om plaats te maken voor de nevelpanters gaan de krabbenetende wasberen intern verhuizen. De dieren krijgen binnenkort een ander verblijf in het gebied dat beter aansluit bij de soort, namelijk in Madidi. In dit expeditiegebied staat de natuur van Zuid-Amerika centraal.

 

"Het uiteindelijke doel is om het oude Amazonegebied in de komende jaren om te vormen tot het Aziatische gebied Jangalee. De komst van de nevelpanters is hierin de eerste stap!" aldus Huibers.

 nevelpantersverblijf2-1.png nevelpantersverblijf3.png

 

Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden voor de zomervakantie afgerond. Niet veel later zullen de nevelpanters arriveren in Overloon.