Home » Nieuws » 144 nieuwe woningen in gemeente Boxmeer

144 nieuwe woningen in gemeente Boxmeer

Gepubliceerd op 29 januari 2018 om 18:27

In 2017 zijn in de gemeente Boxmeer 144 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 102 huurwoningen. Er zijn 5 woningen afgebroken, dus in totaal zijn er 139 huizen meer. Op 1 januari 2018 hadden we in onze gemeente 3204 huurwoningen en 12.175 koopwoningen.
Boxmeer (56) en Sambeek (31) hadden de grootste toename .

Huurwoningen

Met woningcorporatie Mooiland is eind 2017 onder andere afgesproken dat tussen 2018 en 2026, 80 tot 100 huurwoningen worden gebouwd. Het precieze aantal is afhankelijk van de woningbehoefte en is exclusief de lopende projecten Hofstede Elderom, Ogelijn/Peppels en Steenstraat (48 huurwoningen in totaal).  Mooiland compenseert daarnaast het aantal verkochte woningen met nieuwbouw. In 2017 gaat het om 5 verkochte huurwoningen.

Wethouder Peter Stevens: “Wat huurwoningen betreft, hebben we een inhaalslag gemaakt, dat werpt nu zijn vruchten af. Bij de prestatieafspraken hebben we met Mooiland ook afgesproken dat jongeren tussen 18 en 23 jaar voorrang krijgen in 2018. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de mogelijkheid op betaalbare koopwoningen ingezet om jongeren in de kleinere kernen mogelijkheden te geven daar te blijven wonen. Daarmee geef je meteen ook de leefbaarheid in een dorp een stimulans. We kijken naar  de behoeften van de komende jaren, maar zeker ook die van de langere termijn. We moeten de ontwikkelingen en prognoses goed in de gaten blijven houden, maar zitten zeker op de goede weg”.

Meedenken

Om zo goed mogelijk in te spelen op toekomstige woonbehoeften, worden inwoners en organisaties gevraagd mee te denken. Eerder is al het Festival der kernen georganiseerd waar veel informatie werd opgehaald en ook initiatieven ontstonden.

Het vervolg hiervan is de Maatschappelijke Woonarena Land van Cuijk op 3 februari in de Weijer in Boxmeer. Onder andere komen daar de volgende vragen komen aan bod:

welke keuzes vallen goed en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak? Hoe willen partijen het vooral wel? Hoe zorgen we ervoor dat we samen ook echt zaken voor elkaar krijgen?

Meedenken en doen? Zaterdag 3 februari om 13.45 uur in de Weijer in Boxmeer (inloop vanaf 13.15). Aanmelden via communicatie@boxmeer.nl Meer informatie op www.landvancuijk.nl/gemeente.


«   »