Home » Nieuws » Mijlingdrive stopt en nieuwe Bridge Cursus

Mijlingdrive stopt en nieuwe Bridge Cursus

Gepubliceerd op 15 september 2018 om 20:34

Het Bestuur van de Bridge Club Overloon heeft besloten om in de toekomst geen Mijling Drive meer te organiseren.

Het organiseren van de Mijling Drive was voor zowel  het bestuur als de Technische Commissie een arbeid,s intensief gebeuren.

bleek het steeds moeilijker om ons enthousiasme vast te houden dit mede gezien het feit  dat er ook geen financiële voordelen meer te behalen waren. De gezelligheid heeft echter altijd voorop gestaan.zie ook hier onder nieuwe Bridge Cursus voor beginners komend najaar

                           De Overloonse Bridge Club start weer met een beginnerscursus

Wij starten deze op donderdag 18 Oktober in Overloon.Bridge is een kaartspel dat door steeds meer mensen wordt gespeeld.De cursus wordt gegeven volgens het acol systeem  geadviseerd door de Nederlandse top speler Berry Westra die bekend is door zijn gevleugelde uitspraak “Iedereen kan bridgen”. Dus laat U niet weerhouden,

Waar: In Overloon

Locatie: Sportcentrum Raaijhal, Raaijweg 15-17

Wanneer: Op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Start op 18 Okt

Kosten: €60.00 incl. papieren lesmateriaal en lidmaatschap rest seizoen

Lesdagen: 18,25 Okt, 8,15,22,29 Nov,  6,13,20 Dec, 3,10,17 Jan 2019

Opgave: Door een email te versturen naar onderstaand email adres met vermelding van Naam, Adres, Postcode en Woonplaats en het bedrag over te maken naar Rek: NL28RABO 0103 0262 58 ten name van de Overloonse Bridge Club met vermelding van jouw naam. Bellen  mag natuurlijk ook nummer.Informatie : Gerda Crooijmans Tel: 0478-641265 E-mail : crooijmans-driessen@ziggo.nl

Meer info op Website van bridgeoverloon http://www.bridgecluboverloon.nl/


«   »