overloon nieuws

Home » Nieuws » Kijkje in het college met wethouder Jeu Verstraaten

Kijkje in het college met wethouder Jeu Verstraaten

Gepubliceerd op 15 januari 2019 om 20:01

Mijn laatste ‘kijkje’ dateert alweer van eind oktober.Sindsdien is in november de begroting 2019 door de raad aangenomen met 16 van de 21 stemmen vóór. We kunnen hier dus nu mee aan de slag in het nieuwe jaar.(Foto Wethouder Jeu Verstraaten bij Zithoek als herinnering officieel geopend)

Afgelopen maand was er wat meer tijd voor ons gezin en de gebruikelijke kerstbezigheden en contacten, waaronder vorige week de Nieuwjaarsontmoeting van de provincie Noord-Brabant op het provinciehuis waarbij we als college aanwezig zijn geweest. Na het kerstreces zitten we weer in het ritme van alledag. Weer volop bezig met de reguliere overleggen, collegevergaderingen en bedrijfsbezoeken. Zo zijn we deze week te gast bij Bijenhotelkopen.nl en volgende week bij de officiële opening van het nieuwe zorgcentrum ‘Hof van Loon’, beide in Overloon. Afgelopen zaterdag waren we te gast bij de verloving van het boerenpaar van de Geitenbok, raadslid Corine Jeckmans en Paul. Een mooie opstap voor het college naar de zittingsavonden die er weer aan zitten te komen.

Maar zoals gezegd moet er ook gewerkt worden. Bij Financiën spelen nu de opmaak van de Jaarrekening van 2018 en de voorbereidingen voor de Kadernota voor het volgend jaar (wat vliegt de tijd…). In dit proces nemen we de wijk- en dorpsraden aan de voorkant mee zoals afgesproken in het programma Werk in Uitvoering. Elke dag wordt er in onze openbare ruimte gewerkt. Aan nieuwe leidingen, onderhoud van wegen, nieuw groen, enzovoorts. Waar en wanneer er allemaal wat gebeurt is te zien op de kaart Werk in uitvoering, www.boxmeer.nl/wiu.

Ook de maatregelen op het gebied van wateroverlast staan op de gemeentelijke website vermeld.
Afgelopen maand is alweer de zevende nieuwsbrief in deze gepubliceerd.
Er zijn voor de openbare ruimte drie klimaatdoelstellingen: het tegengaan van wateroverlast, hittestress en verdroging. Aan deze doelstellingen worden labels gehangen, aflopend van A naar E.
Medio 2019 zijn van alle straten in de gemeente de huidige klimaatlabels in kaart gebracht. De gemeenteraad zal aan de hand van dit overzicht bepalen voor welk klimaatlabel zij willen gaan en wanneer de gehele openbare ruimte daaraan moet voldoen.

Het is goed om te horen dat op toeristisch gebied komend jaar landelijk weer een groei van de horeca- en de recreatiesector te verwachten is. Mooie kansen voor onze toeristische dragers, de Maasheggen en het Oorlogsmuseum, maar ook voor het hele Land van Cuijk zoals de succesvol verlopen Nacht van een Goei Leven die dit jaar een vervolg krijgt met een driedaags evenement op bijzondere locaties.bron:https://www.facebook.com/GemeenteBoxmeer/


«   »