overloon nieuws

Home » Nieuws » College op bezoek bij sociale onderneming

College op bezoek bij sociale onderneming

Gepubliceerd op 18 januari 2019 om 16:51

Op dinsdag 15 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer een werkbezoek gebracht aan de sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl in Overloon. Tijdens het werkbezoek is het college geïnformeerd over de maatschappelijke en duurzame impact die het bedrijf creëert in de regio. Daarnaast stond een rondleiding in de nieuwe werkplaats en kennismaking met het personeel op het programma. 

Werkbezoek
Het werkbezoek was geïnitieerd door wethouder De Bruin-van Vught, die graag kennis wilde maken met de startende, sociale ondernemers. Burgemeester Van Soest en de wethouders mevrouw De Bruin-van Vught, mevrouw Hendriks-van Haren, de heer Verstraaten en bedrijfscontactfunctionaris de heer Eijkens lieten zich tijdens het bezoek ruimschoots informeren. Tijdens de presentatie werd het belang van de ondersteuning van de wilde bij benadrukt, alsmede de goede samenwerking met de gemeente hierin. Dit blijkt o.a. uit de samenwerking tussen beiden voor het landelijke project Nederland Zoemt, waar de gemeente Boxmeer zich als bijvriendelijke gemeente bij heeft aangesloten.


Sociale impact
Bij het sociale aspect van de onderneming werd uitvoerig stil gestaan. Bijenhotelkopen.nl biedt, aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werktaal- en werkervaringsplekken aan. Ook op dit vlak werkt de ondernemer nauw samen met ambtenaren van de gemeente om bijv. statushouders een werktaaltraject aan te bieden of om mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest weer werkritme te laten opbouwen.

Goede vragen
Bianca Pouw, eigenaar van Bijenhotelkopen.nl: “We hebben een erg leuke middag gehad samen met het college. In een gemoedelijke sfeer hebben we over ons bedrijf kunnen vertellen en hebben we onze nieuwe werkplaats kunnen laten zien. De burgemeester en wethouders waren zeer geïnteresseerd in onze producten en werknemers. Er werden goede vragen gesteld, kansen aangereikt en adviezen gegeven. Mooi dat dit werkbezoek tot stand is gekomen op initiatief van wethouder Bouke De Bruin, die mij hiervoor via LinkedIn had benaderd.”.

Toekomst
De ondernemer heeft het college ook zicht gegeven op de (nabije) toekomst. Uitbreiding van de werkplaats met meer werktaal- en werkervaringsplekken, een eigen jobcoach en vrijwilligers (55-plussers) is prioriteit alsmede de afzetmarkt van professionele bijenhotels verder uitbreiden in de EUregio. Vooral dat laatste kreeg enthousiaste bijval van de burgemeester, die groot voorstander is van het creëren van kansen en mogelijkheden door lokale ondernemers in de Duitse / Belgische grensregio. 

Over Bijenhotelkopen.nl
De sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl wil door het leveren van professionele bijenhotels bijdragen aan de natuurlijke ondersteuning van wilde bijen en andere bestuivende insecten. Professionele nestgelegenheid is van essentieel belang voor de wilde bijen. Bijenhotelkopen.nl verschaft met de duurzaam geproduceerde bijenhotels de mogelijkheid aan bedrijven, instellingen én particulieren om een steentje bij te dragen aan het beschermen van de wilde bijen. De bijenhotels worden met de hand gemaakt van Nederlands hout. De productie vindt plaats in de eigen sociale werkplaats in Overloon. Daarnaast werkt het bedrijf nauw samen met 3 sociale werkplaatsen in Venray, Venlo en Helmond, waar men onder het motto “no social waste” werk verschaft aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangesloten als partner bij Nederland Zoemt, The Pollinators, Nudge en NL Greenlabel.

 

Meer informatie over bijenhotels en de bij-beschermende inspanningen van Bijenhotelkopen.nl en haar partners is te vinden op www.bijenhotelkopen.nl


«   »