overloon nieuws

Home » Nieuws » Straaljager geluidsoverlast

Straaljager geluidsoverlast

Gepubliceerd op 15 juli 2019 om 13:04

Het ministerie van Defensie heeft het onzalige idee opgevat om de voormalige Militaireluchthaven “De Peel” te revitaliseren zoals ze dat zelf eufemistisch noemen. Wat betekent dat voor de inwoners van de gemeente Boxmeer? De startbaan ligt op 3,5 kilometer van onze gemeentegrens en loopt van noordoost (Overloon) naar zuidwest (Milheeze). Defensie plant in vredestijd 3600 “vliegbewegingen” starts en of landingen gedurende 126 dagen per jaar, meer dan 1/3 van het gehele jaar.

Vanaf de vliegbasis Volkel mag Defensie 7200 vliegbewegingen per jaar uitvoeren. De startbaan van Volkel ligt 5 kilometer van het centrum van Mill in dezelfde richting als die van De Peel. Het vliegen zal hoofdzakelijk gebeuren met jachtvliegtuigen van het nieuwe type F35 die veel meer geluid produceren dan de huidige F16. De bevolking rond Luke Air Force Base in Phoenix (in de staat Arizona, USA) waar de Nederlandse piloten met de F35 jachtvliegtuigen trainen klagen steen en been over het toegenomen geluid. Als de vergunning er komt zal eerst de startbaan uit 1954 aangepast moeten worden, deze al 26 jaar niet meer gebruikt tevens is die korter dan in Volkel en Weeze.

Geluidsoverlast, dat is het belangrijkste direct voor ons als inwoners waarneembare aan de nieuwe situatie. Er vliegen al honderden vliegtuigen per dag over de gemeente Boxmeer maar dan op grote hoogte, boven de 3500 meter en die verbruiken tienduizenden liters kerosine per dag boven ons hoofd. Een modern vliegtuig gebruikt 8 liter kerosine per kilometer. Dit veroorzaakt onder andere fijnstof, dat zien we niet maar geeft indirect wel allerlei problemenbij mensen zoals COPD,  hart en vaatziekten, kankerverwekkend etc. Er is geen norm voor de uitstoot van fijnstof voor vliegtuigen, wel voor boeren en auto’s. De nabijgelegen Natura 2000 gebieden zoals de Deurnsche Peel en Mariapeel, Boschhuizerbergen, Maasduinen, Oeffelter Meent waar vogels broeden zoals de kraanvogel. Vogels kunnen niet protesteren dat moeten wij burgers voor hen doen. Tevens is er en dat wordt uitgebreid, opslag van munitie wat gevaar voor de direct omwonende met zich mee brengt.

Als burgers kunnen we tot en met 21 augustus 2019 tegen deze plannen protesteren door het indienen van een zogenaamde zienswijze, dit kan per mail naar: HBD.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl of per post naar PB 20701, 2500ES Den Haag. Laat Defensie van u horen voor het te laat is en u de overlast van Defensie ervaart gedurende 126 dagen per jaar! Een betrokken burger uit Boxmeer, Fred Eggink

Download voorbeeld van zienswijze vliegbasis de Peel, geluidsoverlast

Zienswijze De Peel
Word – 16.5 KB 148 downloads

Hier een BELANGRIJKE LINK http://stopvliegbasisdepeel.nl/Home/ Hier wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en updates van de vliegbasis De Peel.Deze website is bedoeld voor het geven en verzamelen van informatie aan omwonenden t.a.v. de reactivering van Vliegbasis de Peel.

lees ook Eerste stappen reactivering Vliegbasis De Peel

Nieuwsbericht  13-06-2019 | 16:19

Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Daardoor is De Peel op termijn weer in gebruik te nemen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeenten en omwonenden.

Luchtfoto van De Peel.

Toon opties Een oude luchtopname van De Peel (Foto: NIMH).

Behoefte aan ruimte

Defensie heeft nu weinig ruimte voor militaire vliegactiviteiten door het afstoten van de Vliegbases Soesterberg en Twenthe en marinevliegkamp Valkenburg. Dat was door de bezuinigingen nodig. Nu de Defensiebegroting groeit, neemt de behoefte aan ruimte weer toe. Defensie onderzoekt op alle actieve velden welke ruimte er nog over is voor de huidige en voorgenomen vliegactiviteiten. De ruimte die hoort bij vliegbasis De Peel kan niet worden gemist.

De wet verplicht Defensie om voor alle militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vast te stellen. Zonder dat kan het ministerie na 2021 geen vliegactiviteiten meer uitvoeren op De Peel. Met een luchthavenbesluit is dat na 2021 eventueel wel mogelijk.

Geen extra geluidsruimte

In de te maken milieueffectrapportage (MER) worden verschillende varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven De Peel onderzocht. Uitgangspunt hierbij is de omvang van de huidige geluidszone: het gebruik leidt niet tot een vergroting van deze zone. Dat betekent dat er geen extra (geluids)ruimte wordt gevraagd.

De maximale variant binnen de huidige geluidszone komt neer op 12 jachtvliegtuigen die zo’n 3 keer per jaar in perioden van ongeveer 6 weken vanaf De Peel opereren en daar in die tijd ook zijn gestationeerd. Ook helikopters kunnen gebruik maken van deze ruimte. Met de ingebruikname van De Peel kan de Koninklijke Luchtmacht beter voorbereid op missie gaan.

Vliegbasis De Peel maakt onderdeel uit van de Luitenant-generaal Bestkazerne, waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando is gevestigd. Dat blijft ook in de toekomst zo.bron:https://www.defensie.nl


«   »