overloon nieuws

Home » Nieuws » Bekendmaking 3 mogelijke namen nieuwe gemeente


Bekendmaking 3 mogelijke namen nieuwe gemeente


Gepubliceerd op 13 september 2019 om 17:38

Inwoners die op 14 oktober 16 jaar of ouder zijn, kunnen stemmen met de unieke stemcode die per post verzonden is. Stem tot maandag 14 oktober 12.00 uur anoniem op één van de 3 namen.De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de naam van de nieuwe gemeente. Deze wordt op vrijdag 18 oktober feestelijk onthuld.stemmen  kan hier www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl

Vrijdag 13 september zijn de drie mogelijke namen voor de nieuwe grote gemeente bekend gemaakt. Dit gebeurde door de drie burgemeesters op het ‘driegemeentenpunt’, waar de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis aan elkaar grenzen.

Op een van de volgende 3 namen mogen de inwoners die op 14 oktober 16 jaar of ouder zijn, stemmen:

Gemeente Land van Cuijk

Gemeente Maasbroek

Gemeente Maasheggen

De naamgevingscommissie bestaande uit drie inwoners per gemeente, maakte onder leiding van René Bastiaanse uit ruim duizend naamsuggesties een afgewogen keuze voor deze namen.

Inwoners die tijdens de stemperiode 16 jaar of ouder zijn, ontvangen op 27 september een brief met een unieke stemcode. Via de website samenonderwegnaareennieuwegmeente.nl kan tot maandag 14 oktober 12.00 uur anoniem op een van de 3 namen worden gestemd.

In totaal gaat het om 55.679 stemgerechtigden.

Mensen die het moeilijk vinden om via internet te stemmen of geen computer hebben, kunnen tijdens de openingstijden in de drie gemeentehuizen terecht.

 De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de naam van de nieuwe gemeente. Deze wordt op vrijdag 18 oktober feestelijk onthuld.

De drie mogelijke namen van de fusiegemeente (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis) zijn bekend...

Posted by De Maas Driehoek on Friday, September 13, 2019

herindeling van de drie gemeenten per 1 januari 2022

De gemeenten in het Land van Cuijk spreken al vele jaren met elkaar over intensieve samenwerkingsvormen en herindeling. Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-gemeenten) uitten ieder voor zich in september 2017 al de wens tot opschaling en hebben elkaar inmiddels gevonden.
Deze gemeenten willen de krachten bundelen om samen sterk te staan in de regio en meer positie in te nemen in provinciale en landelijke dossiers. De complexiteit van de opgaven (zoals de taken in het sociaal domein, de digitale transformatie, de energietransitie en de stimulering van de regionale economie en werkgelegenheid) waarvoor zij zich gesteld zien, vragen tevens om een krachtige gemeente.
Deze opschaling moet gelijktijdig gepaard gaan met krachtige verbindingen met de kernen in dit gebied. Vitale wijken en kernen, inspraak van inwoners en een faciliterend gemeentebestuur dragen naar mening van de CBA-gemeenten bij aan vertrouwen van de samenleving in hun overheid.

Plan van aanpak gericht op 1 januari 2022

Het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ bevat een marsroute om te komen tot een herindeling per 1 januari 2022, waarbij in november 2021 verkiezingen worden gehouden. De komende drie jaren geven alle tijd en ruimte om met zorgvuldigheid en toch voortvarend te bouwen aan deze nieuwe gemeente. In dat proces houden de CBA-gemeenten de deur voor aansluiting door de beide andere gemeenten in het Land van Cuijk (Mill en Sint Hubert en Grave) zo lang als mogelijk open.

Afweging van varianten is onderdeel van plan van aanpak

Onderdeel van het plan van aanpak is dat de herindelingsvarianten CBA-gemeenten, CGM-gemeenten en één Land van Cuijk met elkaar worden vergeleken. Deze stap is opgenomen op verzoek van de gemeenteraad van Cuijk. Indien uit de resultaten van deze vergelijking blijkt dat CBA de meest wenselijke en/ of haalbare variant is wordt de raden in het eerste kwartaal van 2019 gevraagd een intentiebesluit tot herindeling CBA te nemen. In het najaar 2019 kan dan een definitief besluit tot herindeling worden genomen, op basis van het dan voorliggende herindelingsadvies opgesteld in nauwe samenspraak met de samenleving.

In dat herindelingsadvies zal de naam van de nieuwe gemeente worden opgenomen. Wordt inzicht geboden in de financiële situatie van de nieuw te vormen gemeente. En zal inzichtelijk worden hoe de kennis en kunde van alle ambtenaren nu werkzaam binnen het Land van Cuijk behouden kunnen worden voor het Land van Cuijk.bron:https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/cuijk-boxmeer-en-sint-anthonis-willen-opschalen-en-verbinden_56887.html

Plan van aanpak

De drie burgemeesters van de CBA-gemeenten Karel van Soest, Marleen Sijbers en Wim Hillenaar.

 


«   »