overloon nieuws

Home » Nieuws » Ik let op wild

Ik let op wild

Gepubliceerd op 10 april 2020 om 11:54

Extra maatregel is het plaatsen van motto-borden op 16 trajecten waar veel wild voorkomt. Daarop staan een springende ree, of een ree en een wild zwijn (afhankelijk van waar deze voorkomen) én de tekst ‘Wij steken zomaar over’. Op sommige plekken hangt de provincie bij wijze van pilot ook speciale wildspiegels op. De resultaten worden nauwkeurig gemonitord. Verschillende Brabantse gemeenten gaan banners gebruiken, bijvoorbeeld voor uitvalswegen richting provinciale wegen. 

De banners van de actie ‘’ Let op Wild’’ van de provinciale campagne www.nulverkeersdodenbrabant.nl zijn weer geplaatst door de vrijwilligers van WBE(WildBeheersEenheid) Boxmeer en Dassenwerkgroep Brabant.

Behalve het leed voor dieren, betekent een aanrijding met wild natuurlijk ook een gevaarlijke situatie voor de weggebruiker.

Naast deze jaarlijkse actie in het voorjaar, heeft de gemeente Boxmeer ook de bosranden bij 4 wegen in Overloon ongeveer 15 meter vrijgemaakt van onderbegroeiing. Dit  vergroot voor weggebruikers de zichtbaarheid van het wild en ook het zicht van de dieren zelf.

letopwild-2.jpg letopwild-3.jpg

Zeker met de in 2015 al geplaatse wildspiegels hopen we hiermee het aantal verkeersslachtoffers van met name de reeën te beperken.

De volgende plek waar maatregelen getroffen worden om het aantal wildaanrijdingen te beperken is de Sambeeksedijk in Sambeek.  

Elk jaar zijn er bijna 8000 ongelukken met wild in Nederland, waarvan 1000 in Brabant. Het gaat dan meestal om reeën en zwijnen. De meeste aanrijdingen met reeën zijn in deze tijd van het jaar. Vandaar deze voorlichtingscampagne van NUL verkeersdoden Brabant.

Gedeputeerde Johan van den Hout gaf vanmorgen in Elsendorp het startsein van de campagne.
Doel is om Brabantse automobilisten bewust te maken van het gevaar van overstekend wild. Om dat te bereiken, zijn uitingen van de campagne op veel plekken te zien. Zowel offline als online.

'Wij steken zomaar over'

Als wegbeheerder neemt de provincie diverse maatregelen om aanrijdingen met wild te voorkomen. Denk aan brede bermen langs de weg (die regelmatig gemaaid worden voor goed zicht), het open houden van het bos, wildbeheer en het plaatsen van waarschuwingsborden.

Extra maatregel is het plaatsen van motto-borden op 16 trajecten waar veel wild voorkomt. Daarop staan een springende ree, of een ree en een wild zwijn (afhankelijk van waar deze voorkomen) én de tekst ‘Wij steken zomaar over’. Op sommige plekken hangt de provincie bij wijze van pilot ook speciale wildspiegels op. De resultaten worden nauwkeurig gemonitord. Verschillende Brabantse gemeenten gaan banners gebruiken, bijvoorbeeld voor uitvalswegen richting provinciale wegen. Er zijn ook (gratis) online banners beschikbaar.

Hoe te handelen

De campagne gaat verder dan alleen waarschuwen. In een video op YouTube wordt uitgelegd hoe aanrijdingen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden en hoe te handelen bij overstekend wild. In bosrijk gebied waar veel wild oversteekt: snelheid minderen en goed opletten, zeker in het donker. Als een dier onverhoopt voor de auto opduikt: remmen, het stuur rechthouden en als het niet anders kan het dier aanrijden. Dat laatste klinkt onlogisch, maar is toch het veiligst. Want bij 58% van de ongelukken met wild was er sprake van letsel doordat de bestuurder uitweek en níet door de aanrijding zelf.

Altijd de politie bellen

In geval van aanrijding (en als u zelf veilig bent) is het devies: bel altijd met het algemene nummer van de politie (0900 8844). Ook als het dier is weggerend. De politie weet wie er ingeschakeld moet worden om het dier te helpen. Zo nemen ze bijvoorbeeld contact op met de boswachter om het mogelijk gewonde dier op te sporen.

Het is de bedoeling dat de campagne leidt tot meer bewustwording en het doen van de belofte: “Ik let op wild”. Die belofte kunnen Brabanders doen op nulverkeersdodenbrabant.nl

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden

De publiekscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’ maakt weggebruikers bewust van hun eigen gedrag in het verkeer. De focus van de campagne ligt in 2019, net als in 2016, 2017 en 2018, op alert zijn in het verkeer. Eerder spoorde de campagne aan de ogen op de weg te houden (niet op je mobiel) en geen alcohol, drugs en medicijnen te gebruiken. Vorig jaar lag de focus op snelheid, dit jaar op zichtbaarheid.bron:https://www.brabant.nl/


«   »