overloon nieuws

Home » Nieuws » Basisscholen vanaf 11 mei open Vragen en antwoorden 

Basisscholen vanaf 11 mei open Vragen en antwoorden 

Gepubliceerd op 10 mei 2020 om 12:15

‘live kinderen wat fijn om jullie weer te zien’ staat er op de ramen van basisschool Josefschool in Overloon.zij willen de leerlingen laten zien dat zij ontzettend gemist hebben, en dat zij heel erg blij zijn dat ze weer naar school te mogen.

De leerlingen kunnen niet wachten tot het maandag is: dan zitten ze eindelijk weer samen in een klaslokaal. In en rond gebouwen van de school is deze week al hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Lesgeven in de anderhalvemetersamenleving vergt veel voorbereiding.

Logistieke operatie

Het halen en brengen van de kinderen is een logistieke operatie Ouders mogen het gebouw niet binnen en De ouders mogen ook niet op schoolplein komen

 Basisscholenvanaf11meiopen10-05-2020--1-2.jpg Basisscholenvanaf11meiopen10-05-2020--5-6.jpg

Op 11 mei gaan de scholen, de kinderdagverblijven, gastouderopvang en de bso weer van start. Het Nederlands Jeugdinstituut zette diverse vragen en antwoorden op een rij. 'Het is een goed idee om achter elkaar te fietsen. Eén fietslengte is namelijk precies 1,5 meter.'

Basisscholenvanaf11meiopen10-05-2020--6-2.jpeg

Laatste actualisatie: 8 mei 2020

Op 11 mei gaan het primair onderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderdagverblijven, gastouderopvang en de bso weer van start. Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor om per 2 juni als '1,5-meterschool' open te gaan. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen weer in de buitenlucht in groepsverband sporten. Dat maakte het kabinet bekend op de persconferentie van 21 april. De versoepeling van de maatregelen brengt voor ouders, kinderen, jongeren en professionals nieuwe vragen met zich mee. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft alvast enkele vragen en antwoorden op een rij gezet.

Algemeen

Welke scholen en opvang gaan weer open?

Na de meivakantie, per 11 mei, gaat het basisonderwijs voor alle kinderen in deeltijd open. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaan volledig weer open. De kinderopvang, gastouderopvang en de bso gaan ook weer van start. De bso volgt hierbij het ritme van de school.

Het kabinet heeft aangegeven dat de scholen ruimte krijgen om naar eigen inzicht in te vullen hoe om te gaan met de inrichting en organisatie van het onderwijs. De PO-raad heeft een protocol opgesteld voor het opengaan van het primair onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei. Zo is per schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig. Hoeven kinderen tot 12 jaar onderling geen afstand te houden. De afstand tussen de leerkracht en de kinderen blijft 1,5 meter. Voor elke school vormt de richtlijn de basis waarbinnen de school eigen keuzes maakt. Dat doet zij in overleg met de medezeggenschapsraad.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat hun leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer naar school kunnen.

Gaat het thuisonderwijs door?

Ja, want kinderen kunnen niet meteen alle dagen naar school. Mogelijk komt er een combinatie van thuisonderwijs en lessen op school. De school bekijkt hoe zij voor alle leerlingen het naar schoolgaan zo goed mogelijk kan regelen.

Vragen van ouders

Wordt alles op school nu weer gewoon?

Ja en nee. Ja, kinderen gaan weer naar school, maar anders dan voorheen. Basisscholen halveren bijvoorbeeld de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer 50 procent van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij thuisonderwijs. De scholen zijn nu aan het puzzelen hoe zij dit zo goed mogelijk organiseren. De scholen informeren zelf de ouders hierover. 

Lees meer op de pagina kinderen voorbereiden op teruggaan naar school.

Mag mijn kind weer gaan sporten?

Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april weer gaan trainen bij de sportclub als het een buitensport betreft. Het gaat om trainingen. Officiële wedstrijden zijn verboden. Kinderen die geen lid zijn van een sportclub kunnen hier ook gebruik van maken. Gemeenten, sportverenigingen en buurtsportcoaches werken dit samen verder uit.

Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan. Als het niet anders kan, dan mogen ouders hun kinderen brengen en halen. Het is de bedoeling dat ouders daarna weer naar huis gaan en niet bij de training blijven kijken. Breng je kinderen niet naar de training wanneer zij klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.

Bij het sporten wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar.

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen in de buitenlucht onder begeleiding trainen. Ze hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden. Officiële wedstrijden zijn verboden.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook weer buiten trainen. Zij moeten tijdens de training wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Officiële wedstrijden zijn verboden.
 • Het douchen na de training doet iedereen thuis.
 • Ouders mogen nog niet langs de lijn staan.
 • Personen ouder dan 18 jaar mogen nog steeds niet trainen in clubverband.

Meer informatie over bewegen vind je op de pagina Gezond Thuisblijven.

Als school en sporten weer mogen, mogen de kinderen dan ook weer naar:

 • Opa en oma: de adviezen ten aanzien van het bezoek aan opa en oma blijven ongewijzigd. Lees meer op de pagina de veranderende rol van opa en oma.
 • Verjaardagsfeestjes: Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen moeten nog steeds 1,5 meter afstand houden. Je mag niet meer dan drie bezoekers thuis ontvangen. Een verjaardag met veel familie kan dus nog niet. 
 • Voor kinderpartijtjes met kinderen tot en met 12 jaar is het belangrijk om als ouder zelf een afweging te maken:
  • Waar voel je je als ouder prettig bij? Hoe denken de ouders van vriendjes en vriendinnetjes erover? Wat is haalbaar?
  • Kunnen de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets komen of gebracht worden met de auto? Het openbaar vervoer is niet bedoeld als ‘uitje’ en mag alleen gebruikt worden als het echt niet anders kan. Daar vallen partijtjes niet onder.
  • Is er genoeg ruimte binnen of buiten om als ouder zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van de vriendjes en vriendinnetjes die zijn uitgenodigd?
  • Spreek af met de andere ouders af dat als iemand verkoudheidsklachten, verhoging of koorts en/of benauwdheid heeft, diegene niet komt. Als iemand bij jullie thuis verkoudheidsklachten én meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan gaat het partijtje niet door. Bereid je kind erop voor dat deze dingen kunnen gebeuren, want dat is natuurlijk erg jammer.
  • Zorg dat de kinderen ook tussendoor goed hun handen wassen met ‘handen was pauzes’, ook na het buitenspelen. 

Moet mijn kind leerachterstanden door de coronacrisis inhalen?

Dat verschilt per kind. De eventuele achterstand die is opgelopen door de coronacrisis noemen we bij het Nederlands Jeugdinstituut geen leerachterstand. Het is te verwachten dat kinderen minder schoolwerk hebben gedaan dan normaal. Dat is heel normaal in deze abnormale situatie. Alle kinderen hebben hiermee te maken. Dit besef kan helpen om jezelf en je kind gerust te stellen. Belangrijk is dat je samen met school kijkt hoe jullie de ontwikkeling en het welzijn van je kind kunnen blijven stimuleren en samen te kijken naar wat je kind nodig heeft om goed verder te kunnen. Uit onderzoek is bekend dat kinderen veerkrachtig zijn. De meeste kinderen pakken de draad vanzelf weer op. Het belangrijkste hiervoor is het vertrouwen en de steun van ouders en andere belangrijke volwassenen in zo'n bijzondere periode.

Brengen en halen naar school of opvang, hoe moet dat?

Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen. Het is een goed idee om achter elkaar te fietsen. Eén fietslengte is namelijk precies 1,5 meter. Ook bij het stoplicht kun je het beste achter elkaar blijven staan.

De school maakt regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar je je kind afzet en weer ophaalt bij de school. Houd je goed aan die regels. En bewaar de afstand van 1,5 meter tussen jou en andere kinderen en ouders.

Gaat jouw kind met leerlingenvervoer naar school? Het leerlingenvervoer kan vanaf 11 mei op de normale manier van start gaan. Leerlingen onderling en leerlingen en de chauffeur hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. De chauffeur kan dus helpen bij het in- en uitstappen van de leerlingen. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig om contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen.

Gaat jouw kind met het openbaar vervoer naar school? Let dan op dat de richtlijn is dat het openbaar vervoer alleen gebruikt wordt als dat niet anders kan. Is dit het geval, geef dan extra instructies:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Draag handschoenen of trek je mouw over je hand als je een lus of buis moet vasthouden.
 • Op school eerst handen wassen. Zelfs al kom je daardoor te laat in de klas.

Mag mijn kind naar school als er iemand in ons gezin ziek is?

Nee, als één van de gezinsleden of andere mensen met wie je een huishouden deelt ziek is, moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven. Onder ziek zijn verstaan we verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten en boven de 38 graden koorts en/of benauwdheid.

 • Je kind mag wel naar school als iemand in het gezin verkoudheidsklachten heeft, zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten zonder koorts van meer dan 38 graden en/of benauwdheid.
 • Je kind mag niet naar school als iemand in gezin verkoudheidsklachten heeft, zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten én koorts van meer dan 38 graden en/of benauwdheid.
 • Je kind mag niet naar school als het zelf verkoudheidsklachten heeft zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten al dan niet met koorts van meer dan 38 graden en/of benauwdheid.

Als je kind, zoals hierboven beschreven niet naar school mag, blijft je kind thuis en binnen en er komen geen vriendjes op bezoek. Zij mogen weer naar school als iedereen in het gezin of in huis langer dan 24 uur klachtenvrij is. Overleg met school of online onderwijs in deze periode mogelijk en wenselijk is.

Als iemand thuis meer dan 38 graden koorts heeft, moet iedereen binnen blijven. Als uitzondering mogen huisgenoten zonder verkoudheidsklachten wel snel een boodschap doen.

Lees ook de pagina verkouden en weer naar school?.

Kan mijn kind gewoon met de taxi naar het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd?

Het leerlingenvervoer kan vanaf 11 mei op de normale manier van start gaan. Leerlingen onderling en leerlingen en de chauffeur hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. De chauffeur kan dus helpen bij het in- en uitstappen van de leerlingen. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig om contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen.

Blijft de noodopvang ook in de meivakantie open?

Ja, de noodopvang is ook in de meivakantie open. Gemeenten zorgen er samen met de kinderopvang en de basisschool voor dat kinderen ook in de meivakantie naar de noodopvang kunnen. Ouders kunnen voor meer informatie contact opnemen met een betrokken hulpverlener, de pedagogisch medewerker, leerkracht of iemand van het wijkteam.

Hoe praat ik met mijn kinderen over dat ze weer naar school kunnen?

Kinderen op de kinderopvang, in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaan vanaf 11 mei weer naar school. Toch is het daar dan niet als vanouds. Dat kan spannend zijn voor kinderen. Dat kun je uitleggen door te vertellen dat:

 • Uit onderzoeken blijkt dat kinderen minder snel en minder ernstig ziek worden van het virus.
 • Experts hebben goed nagedacht en vinden deze stap veilig.

Het is belangrijk met je kinderen over deze veranderingen te praten. Bekijk de pagina tips om met kinderen over het coronavirus te praten.

Hoe leg ik uit dat veel leuke dingen nog steeds niet doorgaan?

Het is voor kinderen ingewikkeld om te begrijpen waarom het één wel mag en het ander nog niet. Ze mogen weer naar school, en tegelijkertijd blijven er ook nog veel dingen dicht of zijn anders. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek aan opa en oma of het verjaardagsfeestje. Het is belangrijk met je kinderen over deze veranderingen te praten. Bekijk de tips om met kinderen over het coronavirus te praten.

Mag ik met mijn gezin/kinderen in één auto zitten? 

Mensen die met elkaar een gezin/huishouden vormen, hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar ook voor hen geldt, ga zoveel mogelijk alleen op pad en houd 1,5 meter afstand van andere mensen. Onder een huishouden verstaan we partners of levensgezellen, ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Studentenhuizen vormen dus niet één huishouden. 

Ik vind het spannend. Moet mijn kind vanaf 11 mei echt weer naar school?

Het is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk dat zij deelnemen aan het beschikbare leeraanbod van scholen. Op afstand, of als het vanaf 11 mei weer mogelijk is, op school. Als je het spannend vindt om je kind weer naar school te laten gaan, overleg dan met de school over mogelijke oplossingen.

Het is begrijpelijk dat alle onrust en ernstige verhalen over het coronavirus je ongerust maken. Een nare ervaring in de familie of in je omgeving kan deze ongerustheid versterken, zeker als je kwetsbare personen in je gezin hebt. Nu de scholen weer open gaan en je kind meer met andere kinderen in aanraking komt, wil je het liefst zeker weten dat je kind of je familie daardoor niet ziek wordt. Helemaal zeker weten we dat natuurlijk niet.

Lees ook de pagina kinderen voorbereiden op teruggaan naar school.

Vragen van opa's en oma's

Behoor ik als opa of oma altijd tot de risicogroep?

Dat hoeft niet zo te zijn. Naast ouderen boven de 70 jaar behoren tot de risicogroep, voor een ernstig beloop bij een coronainfectie, mensen boven de 18 jaar met: 

 • Chronische aandoeningen aan luchtwegen of hart waarvoor behandeling door de specialist nodig is.
 • Ernstige nieraandoeningen waarvoor dialyse of niertransplantatie nodig is.
 • Ernstig leverlijden.
 • Verminderde weerstand door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij bloedziekten, het ontbreken van de milt, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of na chemotherapie of bestraling tegen kanker in de afgelopen 3 maanden.
 • Ernstig overgewicht.
 • Een ernstige hivinfectie.
 • Slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties.

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden veel minder besmet met het coronavirus, en als ze besmet raken dan verloopt zo’n infectie veel minder ernstig dan bij volwassenen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Een kind met een chronische ziekte zal waarschijnlijk vergelijkbaar reageren als op andere verkoudheidsvirussen. Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van een corona infectie dan gezonde kinderen. Voor jongeren van 16 jaar en ouder met ernstig overgewicht (BMI > 40) is dit onbekend. Voor deze kinderen gelden dezelfde regels als voor gezonde kinderen. Een infectie met het coronavirus kan bij kinderen met een stofwisselingsziekte of epilepsie wel leiden tot ontregeling waardoor aanpassingen in de behandeling nodig zijn. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde beschrijft dit op hun website.  

Twijfel jij of je bij de risicogroep hoort? Neem dan contact op met je huisarts.

Mogen opa en oma kinderen weer halen/brengen van en naar school of kinderopvang?

Het is niet verboden dat opa en oma de kinderen halen of brengen naar opvang of school. Als je de kinderen wegbrengt zijn er meestal meer mensen op straat. Vraag je af of het voor opa en oma verstandig is om al deze mensen tegen te komen, met het oog op de gezondheid van opa en oma. Misschien is het verstandig om voor een andere oplossing te kiezen. 

Bij het wegbrengen van kinderen wordt opgeroepen om deze zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen. 

Mogen opa en oma weer oppassen?

Het is niet verboden dat opa en oma oppassen op hun kleinkinderen. Wel is het belangrijk om samen goed te overleggen of dat voor de gezondheid van opa en oma verstandig is of dat er voor een andere oplossing gekozen moet worden.

De grens voor ouderen is weliswaar gelegd bij een leeftijd boven de 70 jaar, maar ook andere mensen zijn kwetsbaar, zoals beschreven bij bovenstaande informatie over de risicogroep. Om deze mensen te beschermen, wordt iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand te houden. Oppassen door opa’s en oma’s, die behoren tot de risicogroep voor een ernstiger verloop van een coronainfectie, wordt dan ook afgeraden.

Bij oppassen is afstand houden lastig. Verwacht niet van jonge kinderen dat zij zich aan de regel van 1,5 meter afstand houden. Zij reageren vast enthousiast als ze opa of oma zien. Het verbieden van lichamelijk contact zoals knuffelen of op schoot zitten kan tot onnodige spanning en angst bij kinderen leiden. Houd hier rekening mee. 

Lees ook de tekst over de veranderde rol van opa’s en oma’s

Kunnen kinderen corona doorgeven zonder symptomen te hebben?

Kinderen lijken minder klachten te hebben van het virus en op basis van de beschikbare gegevens lijken ze een kleine rol te spelen bij de verspreiding van het virus. In theorie is het wel mogelijk dat mensen zonder klachten het virus doorgeven aan anderen. Kinderen spelen daar een kleine rol in.

Kunnen opa en oma op bezoek komen?

Opa en oma (jonger dan 70) kunnen op bezoek komen als iedereen gezond is en 1,5 meter afstand houdt.

De grens voor ouderen is weliswaar gelegd bij een leeftijd boven de 70 jaar, maar ook andere mensen zijn kwetsbaar, zoals beschreven bij bovenstaande informatie over de risicogroep. Om deze mensen te beschermen, wordt iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand te houden. Oppassen door opa’s en oma’s in de risicogroep wordt dan ook afgeraden.

Bedenk vooraf welke emotionele impact het contact heeft op de kleinkinderen. Kleine kinderen begrijpen misschien niet dat ze opa en oma geen knuffel mogen geven of afstand moeten houden. In zo’n geval kan het beter zijn contact te beperken tot digitaal contact zolang de maatregelen gelden.

Mogen wij bij opa en oma op bezoek?

Verpleeg- of ziekenhuis: Als opa of oma in een verpleeghuis zijn opgenomen, mogen ze geen bezoek meer ontvangen. Dat geldt ook voor ziekenhuizen. 

Thuiswonend: Thuiswonende 70 plussers mogen bezoek krijgen van één of twee vaste familieleden of vrienden, bijvoorbeeld als zij een mantelzorgrol hebben. 

De gewone regels over 1,5 meter afstand en niet meer dan 3 bezoekers blijven bestaan.

Vragen van kinderen

Wordt alles op school weer gewoon?

Helemaal zoals het was, dat wordt het vanaf 11 mei nog niet. Elke school bedenkt hoe kinderen weer veilig naar school kunnen. Vaak je handen wassen, dat helpt al! En natuurlijk hoesten en niezen in je elleboog. En thuis blijven als je verkouden bent. Waarschijnlijk staan de tafeltjes in de klas verder uit elkaar. Dus het is wel wat anders. Wel doet iedereen op school zijn best om het zo gewoon en gezellig mogelijk te maken.

Basisscholenvanaf11meiopen10-05-2020--5-2.jpg Basisscholenvanaf11meiopen10-05-2020--1-1.jpg

We weten niet hoe lang het duurt voordat alles weer normaal kan worden. Er zijn nog geen medicijnen of vaccins tegen het virus. We weten wel dat er veel mensen hier heel hard aan werken.

Mijn schoolwerk is niet allemaal gelukt. Wat nu?

Het is in zo'n gekke tijd normaal dat dingen niet helemaal lukken zoals anders. Het is goed om daar met papa en mama of de juf of meester over te praten. Wil je wat vragen? Bijvoorbeeld of de juf of meester je weer kan helpen? Wil je wat zeggen? Bijvoorbeeld dat je bang bent dat de juf of meester nu boos wordt? Of dat het thuis niet lukte om goed aan school te werken? Dat mag allemaal. Samen kunnen jullie dan kijken hoe jij het beste geholpen kunt worden en hoe het weer leuk is op school.

Ik vind het spannend om weer naar school te gaan. Wat helpt?

Voor iedereen zal het spannend zijn om weer te beginnen. Dat is helemaal niet gek! Je bent al lang niet naar school geweest met al je klasgenootjes. Allerlei gedachten kunnen door je hoofd spoken. Het is altijd belangrijk om te praten over wat je dwars zit. Met je ouders, met vriendjes en vriendinnetjes, met je juf, meester of iemand anders die je vertrouwt. Vind je het lastig om erover te praten? Schrijf dan eerst eens op waarom je het zo spannend vindt om naar school te gaan. Of teken het.

Ik maak me zorgen over of ik wel overga dit jaar. Wat kan ik doen?

Wat vervelend dat je je zorgen maakt. Het is voor iedereen een bijzonder schooljaar door corona. Je juf of meester houdt hier rekening mee. Je hebt misschien niet alles afgekregen toen je thuis schoolwerk moest doen. Dat is niet erg. De juf of meester is vooral heel blij dat je weer op school bent! Zeg je even tegen juf of meester welke oefeningen of vakken je moeilijk vond? En waar je je zorgen over maakt? De juf of meester luistert graag naar je. Samen bedenken jullie vast een oplossing. En vertel je dan meteen even wat er allemaal wél heel goed ging thuis, of wat je hebt geleerd? Misschien ben je nu wel super handig met programma's op de computer. Of heb je nieuwe creatieve dingen geleerd thuis. Of kun je nu heel zelfstandig werken. Dat is allemaal belangrijk. Leren doe je niet alleen op school.

Hoe lang duurt het voordat coronavirus weer weg is?

We weten niet hoe lang dit duurt. Wetenschappers werken hard aan medicijnen en een vaccin tegen het virus. Medicijnen kunnen je beter maken als je ziek bent. Als er een vaccin is, kunnen mensen ingeënt worden. Dat voorkomt dat je ziek wordt van het coronavirus.

Mensen die zelf het coronavirus hebben gehad, kunnen beter tegen het virus. Dat betekent dat de kans kleiner is dat ze het nog een keer krijgen. Ze zijn dan immuun. Als veel mensen in Nederland het virus al hebben gehad, verspreidt het virus zich minder snel. Dan is er groepsimmuniteit. Die is er nu nog niet. En we weten niet hoe lang het duurt voordat er groepsimmuniteit is. Gelukkig geven experts de overheid advies over welke coronamaatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat niet te veel mensen tegelijk ziek worden. Voorlopig zullen deze maatregelen nog nodig zijn.

Mag ik ook weer zwemmen of naar zwemles?

Binnenzwembaden blijven nog dicht. Zwemmen in het buitenbad of buitenwater kan wel, als je 1,5 meter afstand kunt houden. En het niet te druk in het zwembad of meer is. Je blijft thuis bij verkoudheidsklachten (loopneus of neusverkoudheid of keelpijn of hoesten) of als je verhoging of koorts hebt en/of benauwd bent. Je blijft ook thuis als iemand bij jou thuis verkoudheidsklachten of verhoging of koorts heeft en/of benauwd is.

Mag ik na school ook weer afspreken met vriendjes en vriendinnetjes?

Als je 12 jaar of jonger bent mag je weer naar school, met vriendjes en vriendinnetjes spelen en sporten. Je hoeft geen 1,5 meter afstand te houden met andere kinderen van 12 jaar of jonger. Het is wel belangrijk dat je zelf blijft nadenken. Ook je ouders letten daar op. Misschien vinden jouw ouders het wél een goed idee dat je buiten speelt met vriendjes en vriendinnetjes. Maar vinden ze het niet goed als je binnen gaat spelen. Dat kan. Praat daarom eerst met je vader of moeder over wat zij wel en niet verstandig vinden. Wat spreken jullie af over buitenspelen? En over het spelen bij jou thuis of bij vriendjes of vriendinnetjes?

Let wel hier op:

 • Was vaak en goed je handen. Ook tussen het spelen door, en na het buitenspelen.
 • Houd wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van volwassenen. Dus ook van de vader of moeder van een vriendje of vriendinnetje.
 • Als je verkoudheidsklachten (loopneus of neusverkoudheid of keelpijn of hoesten) of verhoging of koorts en/of benauwdheid hebt, mag je niet afspreken. Je kan dan pas weer naar buiten als je 24 uur lang geen klachten meer hebt gehad.
 • Als iemand bij jou thuis verkoudheidsklachten én meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, moet je ook thuisblijven. Er mag dan ook niemand bij jou thuis komen.  

Gaat de groep 8 musical door?

Elke school maakt zelf regels en afspraken om weer veilig naar school te gaan. Vraag je juf of meester hoe het bij jullie op school gaat. Bij veel scholen zal de musical niet zo zijn als normaal of helemaal niet door gaan. Het is moeilijk om op het podium 1,5 meter afstand te houden. Ook lukt het niet om 1,5 meter afstand te houden in het publiek: alle ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s en die dan komen kijken. Dat zijn teveel mensen die bij elkaar komen voor de musical. Dat mag nog niet.

Vragen van jongeren

Wanneer gaan de middelbare scholen weer open?

Eerst starten de basisscholen, speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderopvang en bso. De middelbare scholen treffen voorbereidingen om per 2 juni als '1,5-meterschool' weer open te gaan. Dat is wat minister Rutte op 21 april vertelde. Experts houden goed in de gaten hoe het gaat met de besmettingen en ziekenhuisopnames als de basisscholen opengaan.

Mag ik weer sporten? 

Ja dat mag. Ben je 13 tot en met 18 jaar? Dan mag je meedoen aan georganiseerde sportactiviteiten, bijvoorbeeld bij een sportclub, als je je aan deze regels houdt: 

 • Houd 1,5 meter afstand tussen je coach of begeleider en je teamgenoten. En dus zal de training er wel wat anders aan toe gaan dan je gewend was.
 • Jullie mogen nog geen officiële wedstrijden spelen. 
 • Ga niet sporten als je verkouden bent, een loopneus hebt, keelpijn hebt, hoest of als je koorts of benauwd bent. Als iemand bij jou thuis verkouden is, een loopneus heeft, keelpijn heeft, hoest én meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwd is, dan blijf jij ook thuis. 
 • Je geeft nog steeds geen handen, niest in je elleboog en wast vaak je handen. 
 • Je doucht na de training thuis en niet op de sportclub.

Individueel mag je ook buiten sporten. Dat hoeft dus niet te zijn georganiseerd door een sportclub of vereniging.  Ga je hardlopen? Houd dan goed afstand. Het kan zijn dat de druppeltjes die je uitademt tot wel 20 meter achter je terecht kunnen komen. Dit weten onderzoekers niet zeker, maar voorzichtig zijn is verstandig. Bekijk ook dit filmpje van NOSStories.

Ik ben geen lid van een sportclub, maar wil wel graag trainen. Kan dat?

Ja, dat kan. De overheid vindt het belangrijk dat elk kind en jongere in deze tijd kan sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april onder begeleiding buiten sporten met elkaar. Wel met 1,5 meter afstand. Sportclubs en gemeenten overleggen hoe dit op een veilige manier kan. En hoe ze het gaan organiseren, ook voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportclub. 

Ik ben tussen de 13 en 18 jaar. Mag ik nu zelf sportieve activiteiten doen met vrienden buiten?

Nee, dat mag nog niet. We blijven nog steeds zoveel mogelijk thuis en houden afstand. Bij georganiseerde buitensporten, bijvoorbeeld bij de voetbal of hockeyclub, is er meer ruimte. En is er toezicht van een trainer of coach, die goed heeft nagedacht welke oefeningen wél kunnen met 1,5 meter afstand. Je mag wel individueel buiten sporten, bijvoorbeeld hardlopen. Houd wel genoeg afstand van andere mensen. 

Vragen van professionals

Ik ben leerkracht of pedagogisch medewerker en bezorgd over mijn gezondheid. Moet ik weer naar school/opvang?

Ja, in principe moeten docenten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers vanaf 11 mei weer naar school of de opvang. Personeel in het onderwijs hoeft niet op school te werken als ze verkoudheidsklachten hebben (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten) of verhoging of koorts en/of benauwdheid of als ze behoren tot één van de risicogroepen. Overleg in zo'n geval ook altijd met je leidinggevende.  

Het is begrijpelijk dat alle onrust en ernstige verhalen over het coronavirus je ongerust maken. Een nare ervaring in je familie, misschien wel door het coronavirus, of kwetsbare personen in je omgeving over wie je je extra zorgen maakt, kunnen deze ongerustheid versterken. Nu de scholen en opvang weer open gaan en je weer met leerlingen en collega's in aanraking zal komen, wil je het liefst zeker weten dat je kind of andere familieleden niet ziek worden. Helemaal zeker weten we dat natuurlijk niet. Wat we tot nu toe wel weten:

 • Uit verschillende onderzoeken in het buitenland blijkt dat kinderen zelden heel ziek worden van het coronavirus en slechts beperkt bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Ook in Nederland wordt daar momenteel onderzoek naar gedaan.
 • De opvang en de basisscholen gaan vanaf 11 mei weer open, omdat de experts met grote zekerheid weten dat dit geen onaanvaardbare risico's voor kinderen, hun families en voor leerkrachten oplevert.

Hoe gaan we om met corona als we weer op school/opvang zijn?

In jouw werk als leerkracht of pedagogisch medewerker kom je allerlei vragen tegen. Lukt het straks goed genoeg om de voorgeschreven afstand te bewaren? Als iemand verdrietig is, hoe bied ik dan troost? Bespreek ik met de klas wat ze meegemaakt hebben of juist niet? En als ik zelf verdriet heb, hoe zorg ik dan dat ik mijn leerlingen genoeg kan helpen? Als leerlingen vechten op het schoolplein, haal ik ze dan uit elkaar?

Ik werk in de jeugdhulp/het wijkteam met gezinnen die hun kinderen niet naar school of de opvang durven te sturen. Wat kan ik doen?

Belangrijk is om in deze periode goed aan te sluiten bij de zorgen van ouders en met hen mee te denken. Het kan helpen om alle vragen op een rijtje te zetten en samen met hen (en de school of opvang) te zoeken naar passende oplossingen.

Over sommige kinderen is er in de afgelopen periode al meer contact tussen hulpverleners en school geweest om de coronaperiode door te komen. Het is belangrijk om dat ook in deze periode te doen en te helpen de eerste stappen te zetten om weer naar school of de opvang te gaan.

Mag ik als leerkracht of pedagogisch mederwerker werken als een van mijn gezinsleden een beetje hoest of een loopneus heeft, maar geen koorts heeft?

Nee, als een van jouw huisgenoten hoest of keelpijn of een loopneus of een neusverkoudheid heeft, of benauwd is of verhoging heeft, moet je thuisblijven en dus thuiswerken. Als huisgenoten 24 uur geen klachten meer hebben gehad, kun je weer naar school. Zodra een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft, moeten jullie allemaal binnen blijven. Als uitzondering mogen huisgenoten zonder verkoudheidsklachten wel snel een boodschap doen. 

Moeten kinderen die hoesten in de klas of een loopneus hebben naar huis?

Ja, maar niet meteen. Een enkele keer hoesten of een loopneus hebben, kan. Als een kind blijft hoesten of een loopneus blijft hebben, is het verstandig om een ouder te vragen het kind op te halen. Laat de ouder niet in de school of de opvang komen. Breng het kind naar de deur van het gebouw als de ouder er is.

Ik ben leerkracht of pedagogisch medewerker. Ik hoest of heb een neusverkoudheid, loopneus of keelpijn, maar voel me goed genoeg om te werken. Kan ik naar school gaan?

Nee, je moet thuisblijven. Je kunt weer naar je werk als jij of een van jouw huisgenoten langer dan 24 uur geen klachten heeft gehad. Bij twijfel neem je contact op met je leidinggevende en/of de huisarts. Mogelijk kan je getest worden op corona.


Het is belangrijk om als schoolteam over al deze vragen te praten en samen na te denken over mogelijke antwoorden. Kijk ook of collega's uit de jeugdhulp of de ggz, die veelal met vergelijkbare dilemma's worstelen, met jullie mee kunnen denken. We zullen de komende periode zoveel mogelijk praktische adviezen delen. Al jullie vragen en ideeën zijn dus welkom op coronavirus@nji.nl. Deze oproep geldt niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor ouders, kinderen en jongeren.

Uw reactie

Heeft u vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op de website? https://www.nji.nl/ Dan kunt u reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

 


«   »